Startside Ophav Biskop Plum Gullaschbaronen Foto Kontakt

 

 Sognepræst Claus Plums 12 børn:
[Barn A1] [Barn A6] [Barn A8] [Barn A12]


Barn A1

Anton Christopher Rohn Plum

21. august 1754 - 21. oktober 1802

Slægten Plum ved Gerhard Grove 1903 Nr. 92, s. 56
Anton Christopher Rohn Plum, f. i Korsør 16. Okt. 1754 fik Morfaderens fulde Navn til Fornavn. Kom 17 Aar gl. i Lære hos Apotheker Mathias Hagen i Kjøbenhavn og 1779 som Apothekersvend til Holbæk.
Han blev 1785 ,"Cand. chymiæ et  Pharntaciæ" forestod Holbæks Apothek efter Ejerens Død ½ Aar og var derefter i 4 Aar hos Hofapotheker Gotfred Becker og købte i Januar 1790 Apotheket i Vordingborg af Margrete Platfus, Enke efter Apotheker Hieronirnus Sicher, og fik 12. Marts 1790 kgl. Bevilling derpaa. Han ægtede 18. Maj 1792 Johanne Cathrine Møller, Datter af Kornmaaler M. i Kbh. og døde 21. okt. 1802 i Slagelse, hvorfra Broderen, den senere Biskop, bekendtgjorde hans Død, og begravedes i Pedersborg ved Sorø. Hans Enke blev siden gift med Postmester Ernst Heinr. Lüders i Pløen, blev atter Enke i Febr. 1810 og døde 77. Jan.1857 i Spjellerup.


Egne optegnelser i en Familiebibel, se Tillæg. - Sjæll. aabne Br. 12.3. 1790 N. 256.
Slagelse Herreds gejstr, skb.1762-1805 fol 296 f. og 318 ff. Erslew: Forfrex. supp II 686.

            Anton Christopher Rohn Plum Født i 1754 i Korsør. Døbt 21. august 1754 i Korsør. Død i Slagelse 21. oktober 1802, begravet i Pedersborg, Sorø. Apoteker i Vordingborg.
Gift 18. maj 1792 med .
 
            Johanne Cathrine Møller, Født i 1777. Død 17. januar 1857 i Spjellerup, Flakkebjerg.  
            Børn A1-5
A1 Elisabeth Claudine Plum (f. 1793, d. 1878)
A2 Andrea Amalie Plum (f. 1794, d. 1794)
A3 Ane Petra Plum (f. 1796, d. ukendt-�r)
A4 Peter Andreas Plum (f. 1797, d. 1880)
A5 Anton Frederik Plum (f. 1799, d. 1799)
 
               
               

 

 

 

 


Webmaster
© 1999-2015 Hvenegaards Forlag
Vivian Hvenegaard,  
Kertevej 26, Kerte, 5560 Aarup
vivian@me-cfs.info
OBS! 
Fralæggelse/disclaimer:
Denne hjemmeside er offentliggjort uden garanti for indholdet. 
Det er brugerens eget ansvar at forholde sig kritisk til hjemmesidens indhold.