Startside Ophav Biskop Plum Gullaschbaronen Foto Kontakt

 

Foto
 
Nummereret
Anna Margrethe Plum og Holger Helms
bryllup på Frederiksgave
den 20. juli 1900. 
Billedtekst fra Dagbogsblade I af Harald Plum 1925:
Anna Margrethe er min Kusine, Datter af min Farbroder, Dyrlæge C. Plum, Frederiksgave, og blev viet til Brygger, cand. polyt. Holger Helms, senere Direktør for chokoladefabrikerne Globus og Elisabethsminde.

 
1. Elisabeth Fenger
2. Onkel Paul
3. Ingrid Hvenegaard
4. Thorvald
5. Preben Hvenegaard
6. Godsejer Brünnings-Hansen
7. Edith Damsboe
8. Ego (Harald Plum)
9. Lange Munke
10. Brygger Axel Hansen,
11. Fru proprietær Damsboe,
12. Overretssagfører Chr. Helms,
13. Frøken Helms.
14. proprietær Damsboe (Flenstofte)
15. Fru Brygger Axel Hansen
16. Fru proprietær Melchertsen

17. Fader, (N. M. Plum)

 
18. Fru M. Hvenegaard
19. Frøken Christiane Holme
20. Brud, Anna Margrethe Plum
21. Brudgom, Holger Helms
22. Onkel Carl, Dyrlæge Plum, Frederiksgave
23. Frøken Schrøder
24. Frøken Helms
25. Forpagter Hvenegaard (Frederiksgave),
26. proprietær Melchertsen (Avernæsgaard)
27. Fru overretssagfører Helms,
28. Frederik Plum
29. sognepræst Meyer (Sønderby)
30. Pastorinde Meyer,
31. Farbroder Frederik (Plum).
32. Frøken Margrethe Holme,
33. Fru Margrethe Fenger med
34. Karen Plum
35. Frøken Koed
36. Frøken Elisabeth Schrøder
37. Jægermesterinde Langkilde
38. Tante Dagmar (Frederiksgave) med
39. Ida Plum
40. professorinde Helms (gommens mor)
41. Moder (Agnes Plum)
42. overlærer Leuning.
43. Dagmar Plum
44. Marie Elisabeth Plum
45. Carl Einar Plum
46. Frøken Helms
47. Ingrid Plum,
48. Ingeborg Plum

 Nummereret
Anna Margrethe Plum og Holger Helms

Dagen efter brylluppet på
Tømmerpladsen i Assens

1. Frk Ingeborg Plum
2. Frk. Helms, brudgommens søster
3. Frk. Dagmar Plum
4. Preben Hvenegaard
5. Frk. Ingrid Hvenegaard
6. Thorvald S. B. Plum
7. Brudgommens søster Frk. Helms
8. Frk. Marie Elisabeth Plum
9. Frk. Ellen Lützhøft, d. a. stiftsprovst L.
10. Niels Munk Plum
11. Kgl. Agent og Købm. Frederik Plum
12. Harald Skovby Plum
13. Købm. Niels Munk Plum
14 Frk. Hedvig Jungersen
15. Forpagter J. Chr. Hvenegaard
16. Styrmand Mouritz Gotfred Krag
17. Vinhandl. cand. phil. Theodor Immanuel Paul Ferdinand Plum
18. Amtstuefuldm. Georg Severin Krag
19. Bruden Anna Margrethe Plum, g. Helms
20. Brudg. Ingen. cand. polyt Holger Helms
21. Fru Agnes Nicoline Christiane Skovby
22. Frederik Plum
23. Fru Agentinde Chatarine Plum
24. Emma Antonie Plum
25. Danie Plum

 


Nummereret
På Frederiksgave Gods
Familiefoto 1903

Til erindring om Niels Munk Plum 100 år efter hans fødsel d. 17. August 1903
1. Niels Munk Plum
2. Frederik Carl Bretteville-Plum
3. Frederik Christoffer Langkilde Plum
4. Meta Schrøder gift m. 3
5. Kay Munk Plum
6. Karen
7. Sophus Munk Plum
8. Aage Munk Plum
9. Harald Skovby Plum
10. Erik Plum
11. Paul
12. Margrethe
13. Købm. N. M. Plum
14. Lange Munke Niels Munk Plum
15. Thorvald Plum

16. Charlotte Pauline Plum
17. Sophus Munk Plum
18. Margrethe Plum
19. Tage Plum
20. Frederik Plum
21. Ingeborg Charlotte Plum g. 22
22. Vincent Hvenegaard
23. Anthonie Chr. Elisab.M. Christiansen g. 7
24. Marie Elisabeth Plum (Mie)
25. Anna (Elisa) Elisabeth Plum
26. Henrik Nikolaj Plum
27. Theodor Immanuel Paul Ferdinand Plum
28. Anna Margrethe Plum
29. Holger Helms
30. Mogens Munk Plum
31. Niels Munk Plum
32. Marie Sophie Plum
33. Helga Actonie Secher
34. Jens Julius Munk Plum
35. Dagmar Edel Christine Langkilde
36. Agnes Nicoline Christiane Skovby
37. Oline Tabitha Caja Antonia Plum
38. Anne Elisabeth Plum
39. Anthonie Tabitha Charlotte Plum
40. Inger Marie Plum
41. Carl Frederik August Plum
42. Svend Munk Plum
43. Ingrid Plum (Sus)
44. Emma Anthonie Plum
45. Johannes Plum (Jonas)
46. Eva Sophie Plum
47. Agathe Plum
48. Carl Ejnar Plum
49. Nikolaj
50. Frederik Plum
51. Daniel Plum
52. Charlotte

 Nummereret
Familiefoto fra 1908
taget på
Frederiksgave Gods
Se evt. Langkildes slægt her
1. ?
2. ? Plum
3. "Lange Munke" Niels Munk Plum
4. Dyrlæge Carl Frederik August Plum
5. Vincent Hvenegaard
6. "Dea" Dagmar Plum
7. "Tolle" Carl Tolstrup
8. Købmand Thorvald Plum
9. Kay Munk Plum
10. Ingrid Plum (Sus)
11. "Mille" Anna Emilie Hvenegaard (g.m. 7)
12. Anna Margrethe Helms Plum (g.m. 17)
13. "Mie" Marie Elisabeth Plum
14. ?
15. Agnes Meyland Jessen (g.m. 16)
16. Hans Hvenegaard
17. Holger Helms
18. Anna Margrethe Langkilde (se s. 54) g. Fenger (søster til 20 og 22).
19. Meta Schrøder (g. m. 20)
20. Frederik Christoffer Langkilde Plum
21. "Lyste" Ida Marie Hvenegaard
22. Dagmar Edel Christine Langkilde g.m. 4
23. Ingeborg Charlotte Plum g.m. 5
24. "Lore" Carl Ch. F. Vincent Hvenegaard
25. Jørgen Christian Michael Hvenegaard
26. Karen Plum
27. Anning Vilhelm Møller Hvenegaard
28. Marie Mariane Brandt (gift med 25)
29.?Kay Munk Plum, Niels Munk Plum, Hanne Thiele gift m. N. M., pigerne broder Just Emil Thiele, og Malvina Thiele gift m. Kay Malvina Thiele gift m. Kay, Agnes Skovby, Harald Skovby Plum, N. M. Plum, Hanne Thiele gift m. Niels. Munk Plum.
I den store spisestue i Plums Gaard 1904
Augusta Thiele m. Elisabeth, Malvina Thiele m. Else, ?. ?, Hanne Thiele, mormor, ?, Anne Thiele.
De tre af søstrene var gift Plum.

 

 

 

 


Webmaster
© 1999-2015 Hvenegaards Forlag
Vivian Hvenegaard,  
Kertevej 26, Kerte, 5560 Aarup
vivian@me-cfs.info
OBS! 
Fralæggelse/disclaimer:
Denne hjemmeside er offentliggjort uden garanti for indholdet. 
Det er brugerens eget ansvar at forholde sig kritisk til hjemmesidens indhold.