Startside Slægten Biskop Plum Gullaschbaronen Foto Kontakt

 

1. Claudine 2. Søren 3. Tabitha 4. Oline 5. Hanne 6. Caja 7. Frederik 8. Niels 9. Claus 10. Marie
Biskop Frederik Plum
's 8. barn
Niels Munk Plum
Født 17. August 1803 i Korsør.
Død 18. August 1865 i Taarnby, København

Niels Munk Plum blev Student fra Odense 1821, Cand. theol. i  1826 og boede 1828-30, som i sin Tid Faderen, paa Elers Kollegium, og 17. Nov. 1830 fik han Udnævnelse til Sognepræst i Roslev og Ryberg Menigheder i Viborg Stift. Efter en smuk Anbefaling fra Biskop Øllgaard for hans Kundskaber, erkendte Duelighed, Troskab i Pligtopfyldelse og pletfri Vandel, forflyttedes han til Sognepræst for Vester og Øster Hasing 17. Oktober 1845. Den 10. Aug. 1862 udnævntes han til Sognepræst i Taarnby paa Amager, hvor han døde 18. Aug. 1865 meget afholdt (Wiberg).

Slægten Plum ved Gerhard Grove [Nr. 147, s. 76]
                Niels Munk Plum, Født 17. august 1803 i Slagelse. Død 18. august 1865 i Tårnby, Kjøbenhavn. Sognepræst i Roslev og Ryberg Menigheder i Viborg Stift. 1830 sognepræst i Roslev og Rybjerg menigheder i Viborg Stift, 1845 for Øster- og Vester Hassing og i 1862 i Tårnby på Amager, hvor han døde
Gift 18. juni 1831 med 
                Charlotte Elisabeth Blædel. Født 16. november 1811 i Kjøbenhavn i Kjøbenhavn. Død 5. marts 1893. Datter af Lærer ved Søakademiet og senere sognepræst i Assens og Kærum Verner Ludvig Blædel (f. 1783, d. 1862) og Anna Elisabeth Dons (f. 1785, d. 1855).
                Børn A1-13
A1 Maria Elisabeth Plum (f. 1833, d. 1846)
A2 Frederik Plum (f. 1835, d. 1905)
A3 Anna (Elisa) Elisabeth Plum (f. 1836, d. 1910)
A4 Oline Tabitha Caja Antonia Plum (f. 1838, d. 1905)
A5 Ludvig Blædel Plum (f. 1839, d. 1854)
A6 Niels Munk Plum (f. 1841, d. 1905)
A7 Carl Frederik August Plum (f. 1842, d. 1927)
A8 Thorvald Plum (f. 1844, d. 1923)
A9 Charlotte Pauline Plum (f. 1845, d. 1917)
A10 Sophus Munk Plum (f. 1847, d. 1904)
A11 Marie Sophie Plum (f. 1849, d. 1914)
A12 Henrik Nikolaj Plum (f. 1851, d. 1906)
A13 Theodor Immanuel Paul Ferdinand Plum (f. 1853, d. 1911)
 
A1                 Maria Elisabeth Plum, Født 5. juni 1833 i Roslev Præstegaard, Viborg.
Død 12. marts 1846 i Roslev Præstegaard, Viborg.
 
                  Frederik Plum Født 24. maj 1835 i Roslev Præstegaard, Viborg. Død 22. august 1905 i Assens. Købmand i Assens. Ejer i Frederik Plum, Assens. Medejer hos N.M.&F.Plum, Assens.
Gift 1. gang 25. juli 1872 i Sct. Johannes Kirke, København med
                  Ida Emma Josephina le Normand de Bretteville. Født 14. november 1836. Død 25. april 1886 i Assens. Se gravsten
Datter af Louis le Normand de Bretteville (f. 1805, d. 1853) og Anna Andrea Møller (f. 1803, d. 1842).
Børn B1-3
A2                  Børn B1-3
B1 Frederik Carl Bretteville-Plum (f. 1873, d. 1937)
B2 Thorvald Poul Bretteville-Plum (f. 1875, d. 1875)
B3 Thorvald Sophus Bretteville-Plum (f. 1876, d. 1941)

Emma og Frederik
                  Gift 2. gang 17. december 1888 i Roskilde Domkirke med Catharine Wilhelmine Marie Christiansen. Født 16. november 1854 i Flensborg. Død 14. januar 1923, se gravsten i Assens. Datter af Johan Casper Christensen (f. 1821, d. 1892) og Anthonie Christine Elisabeth von Schumacher (f. 1822, d. 1900).
Børn B4-8
B4 Esther Johanne Charlotte Marie Plum (f. 1889, d. 1893)
B5 Andreas Anthon Frederik Plum (f. 1892, d. 1892)
B6 Daniel Plum (f. 1893, d. 1964)
B7 Emma Anthonie Plum (f. 1894, d. 1972)
B8 Frederik Plum (f. 1896, d. 1980)
B1               Frederik Carl Bretteville-Plum, Født 11. juli 1873 i Willemoesgaarden, Assens. Død 8. januar 1937 i Nordre Frihavnsgade 31, København.
Gift 22. februar 1914 i Sct. Mortens Kirke, Randers med

Nekrolog fra 9. januar 1937 i Fyens
Ramt af et Hjerteslag er Bankdirektør F. C. Bretteville Plum, København, pludselig afgaaet ved Døden, 63 Aar gammel. Afdøde var født i Assens som Søn at kgl. Agent Fr. Plum og var saaledes Broder til Købmand Thorv. Plum, Assens. Bretteville Plum gennemgik en grundig Bankuddannelse, og efter An-sættelser i København, Helsingør, Kolding og Aarhus var han indtil 1917 Di-rektør for Banken for Randers og Omegn og derefter indtil 1929 Direktør for Folkebanken for København og Frederiksberg. Han var anset som en meget dygtig Bankmand, hvilket ogsaa gav sig Udtryk i, at han i en længere Aarrække var Formand for københavnske Bankers Forening. Selv om Afdøde i en meget ung Alder drog ud fra sin Fødeby, bevarede han op gennem Aarene en stærk og trofast Kærlighed til den. Han var en Mand med adskillige Interesser, ikke mindst historiske.

Carl Plum
                Ane Kathrine Hansen, Født 1. september 1894 i Gyllingnæs. Død 25. april 1975. Datter af Jens Peder Hansen (f. 1870, d. 1954) og Johanne Pedersen (f. 1870, d. 1962).
Gift 22. februar 1914 i Sct. Mortens Kirke, Randers med Frederik Carl Bretteville-Plum.
 
                Barn C1
C1 Ane Ida Josephine Bretteville-Plum
 
  C1             Ane Ida Josephine Bretteville-Plum, Født 17. december 1914 i Randers.
Død 3. august 1932 i Aarhus. Død på hospitalet efter en forbrændingsulykke ved et besøg i Aarhus hos bedsteforældrene.
B2 Thorvald Poul Bretteville-Plum Født 12. august 1875 i Assens. Død 6. december 1875 i Assens.
B3               Thorvald Sophus Bretteville-Plum  født 10/10 1876 i Østergade 38 (Plums Gaard) i Assens, død 20/9 1941 på Sct. Lucasstiftelsen i Hellerup, Se gravsten i Assens. Søn af kgl. agent Købmand Frederik Plum (1835-1905) og dennes hustru Ida Emma Josephine le Normand de Bretteville (1836-1886). Afgangseksamen fra Grüners Handelsakademi 1896, i handelslære i Glasgow og Flensborg 1897-1901, Prokurist i Firmaet N. M.& F. Plum 1902. Medindehaver af Firmaet fra 1905, af Brødrene Plum 1905-25. Eneindehaver af sidste til 1930. Medindehaver af Firmaet Vestfyens Kulimport fra 1914, i bestyrelsen af og direktør for Plums Handels-Aktieselskab fra 1922. Formand for Assens Sømandsforening 1908-41. Formand for Foreningen af Arbejdsgivere ved Assens Havn 1914-41. Medlem af Assens Byråd 1917-25. Medstifter af, Formand for og Direktør for A/S Lillebæltsoverfarten 1920-41. Ridder af Dannebrog1924.
Gift 12. juli 1902 i Sønderby Kirke med
 
                Ingrid Hvenegaard Født 7. juli 1878 på Nebbegaard. Død 5. februar 1952 i Assens. Se gravsten. Datter af Jørgen Christian Michael Hvenegaard (f. 1846, d. 1922) og Marie Mariane Brandt (f. 1852, d. 1933) se gravsten. Søster til Fabriksejer på Brandts Klædefabrik Morten Brandt
                Børn C1-2
C1 Carl Arne Christian Frederik Bretteville Plum
C2 Preben Thorvald Paul Bretteville Plum
 
  C1             Carl Arne Christian Frederik Bretteville Plum født 21. august 1903 i Assens, død 23.02.1998. Student fra Odense Katedralskole 1921, cand.phil.1922, John Toft & Co. Hamburg 1923/24, Arthur Wharton Ltd. Hull 1931. Plums Handels- Aktieselskab og A/S Lillebælts-Overfarten 1925, Prokurist 1929, Direktør og Medlem af Bestyrelsen i Plums Handels-Aktieselskab 1941, Formand 1979-82, Repræsentantskab for Assens Bank A/S 1959-74, i Bestyrelsen af denne 1968-74, i Assens Byråd 1950-58. Fmd.f.best. i Foreningen af Trælastimportører i Fyens Stift 1948-70, i Best. for Trælasthandlerunionen 1948-70, Best. f. Træbranchens Oplysningsråd TOP i bestyrelsen for Foreningen af Arbejdsgivere v. Assens Havn 1941-70, fmd. fra 1951, i best. f. Arbejdsgiverforeningen for Assens & Omegn 1942-70, Fmd.f. LAB for Assens og Omegn 1945-80, i bestyrelsen for Assens og Omegns Museumsforening fra 1952 Fmd.. 1970-82, i bestyrelsen for Øxnebjerg Mølles Bevarelses Fond, fra 1965 fmd. fra 1970. Gift 18/7 1936 i Assens Kirke med  
                Ella Jensine Marie Ehrhorn Født 21. august 1903. Død 7. september 1996. Datter af skibsfører Kristian Vilhelm Ehrhorn født 28/11 1878 på Brandsø, død 28/6 1952 på Odense Sygehus og hustru Anne Marie Petersen født 29/7 1887 i Assens død 10/12 1975 i Flemløse.  
                Børn D1-2
D1 Ole Thorvald Bretteville Plum
D2 Karsten Kristian Bretteville Plum
 
    D1           Ole Thorvald Bretteville Plum Født 5. juni 1937 i Kindhestegade 1, Assens. Højere Handelseksamen fra Niels Brock. Uddannet i Trælasthandel i Kolding samt i Sverige, England og Tyskland. I Bestyrelsen for Plums Handels-Aktieselskab fra 1962. Direktør fra 1972-82. Prokurist fra 1982.
Gift 10. august 1963 i Assens Kirke med
 
                Gyda Leonharder Madsen Født 29. oktober 1942 i assens. Datter af snedker Børge Egon Leonharder Madsen født 10/12 1913 i Vorup v. Randers og Anna Lily Madsen født 27/2 1920 i Mygindlund. Tidligere indehaver af Tøj & Ting. Se artikel her  
                Børn E1-3
E1 Klaus Bretteville Plum
E2 Søren Bretteville Plum
E3 Thomas Bretteville Plum
 
      E1         Klaus Bretteville Plum Født 12. april 1965 i Assens.
Gift med
 
                Susanne Rose Jensen, født 10.09.1967  
                Børn F1-3
F1 Tobias Rose Bretteville Plum
F2 Emma Rose Bretteville Plum
F3 Signe Rose Bretteville Plum
 
        F1       Tobias Rose Bretteville Plum Født 17. december 1995.  
        F2       Emma Rose Bretteville Plum Født 9. december 1998.  
        F3       Signe Rose Bretteville Plum Født 23. november 2004.  
      E2         Søren Bretteville Plum Født 25. august 1968 i Assens.
Gift med
 
                Susanne Kragh Larsen Født 8. marts 1967.  
                Børn F1-3
F1 Magnus Jorge Kragh Plum 
F2 Maja Kirstine Kragh Plum 
F3 Mathias Kragh Bretteville Plum
 
        F1       Magnus Jorge Kragh Plum Født 17. oktober 2000.  
        F2       Maja Kirstine Kragh Plum Født 23. juli 2003.  
        F3       Mathias Kragh Bretteville Plum Født 16. juli 2008.  
      E3         Thomas Bretteville Plum Født 17. september 1971 i Assens.
Gift med
 
                 Anette Gejsing Jensen Født 24. april 1970.  
                Børn F1-2
F1 Thea Gjesing Bretteville Plum
F2 Anna Gjesing Bretteville Plum
 
        F1       Thea Gjesing Bretteville Plum Født 24. december 2002.  
        F2       Anna Gjesing Bretteville Plum Født 12. november 2006.  
    D2           Karsten Kristian Bretteville Plum Født 15. november 1938 i Kindhestegade 1, Assens. Højere Handelseksamen fra Niels Brock. Uddannet i Staal/VVS-Handel i Kolding og i Scotland. I Bestyrelsen for Plums Handels-Aktieselskab 1963, Direktør fra 1972 og fra 1980 tillige Direktør for Plum Kemi Produktion A/S.
Gift med
 
                Bente Nielsen Født 26. februar 1937 i Odense. Datter af civilingeniør Axel Nielsen født 4/1 1905 og Hustru Ellen født 16/7 1904, Aaskovgaard..  
                Børn E1-3
E1 Line Bretteville Plum
E2 Ida Bretteville Plum
E3 Marie Louise Bretteville Plum
 
      E1         Line Bretteville Plum født 05.03.1964  
                Børn F1-3
F1 Simon
F2 Sofie
F3 Sebastian
 
        F1       Simon født 19.11.1991  
        F2       Sofie født 26.07.1994  
        F3       Sebastian født 13.03.2001  
      E2         Ida Bretteville Plum født 02.03.1967  
                Børn F1-2
F1 Frederik
F2 Magnus
 
        F1       Frederik født 26.12.1994  
        F2       Magnus født 18.09.2003  
      E3         Marie Louise Bretteville Plum  29.04.1973  
        F1       Børn F1-2
F1 Josephine
F2 Albert
 
        F2       Josephine  født 06.12.2000  
                Albert 26.09.2004  
  C2             Preben Thorvald Paul Bretteville Plum født 31/8 1906 i Brydes Gaard i Assens. Død 27. januar 2002. Student fra Odense Katedralskole 1924. dr.med. 1938, professor og overlæge (pædiatri) ved Rigshospitalet 1943-76. Ridder af Dannebrog. Foto se også: Den Store Danske  
                Gift 1. gang 2. januar 1932 med
Edel Marie Wendelboe Jensen født 16/6 1904, Skibhusen, "Sophiedale", Odense, døbt 3. nov. i Sct Hans Kirke. Datter af tømmerhandler og grosserer i Odense Carl Jensen, 1865-1928 og hustru Olga, f. Wendelboe, født 1870.
Gift 2. gang med
Dagny Vallentin født 11/7 1908 i København, død 22/2 1967 i New York. 
Barn D1
D1 Elenora Josephine Bretteville Plum
Gift 3. gang 4/4 1959 i København med
Grete Nyeborg født 29/4 1932 i København. Datter af læge Otto Nyeborg (1895-1954) og Hustru Monna Kamstrup (født 1896)
Adoptivbørn D2-4
D2 Paul Michael Guicherit Plum (Miki) (ugift)
D3 Nanette Kiku Guicherit Plum. Død den 17.10.2006
D4 Monna Henriette Bretteville Plum
 
                Barn D1, Adoptivbørn D2-4  
    D1           Elenora Josephine Bretteville Plum født 10/12 1942 i København. Supervisor i SAS. Gift  med  
                Torben Lenzberg Født 7. april 1933 i København. Grosserer og direktør. Søn af Poul Hermann Lenzberg (f. 1901, d. 1971) og Inga.  
                Børn E1-4
E1 Marie-Louise Lenzberg
E2 Alexandra Bretteville Lenzberg
E3 Birte Desiree Bretteville Ulrich
E4 Paul Preben Bretteville Lenzberg
 
      E1         Marie-Louise Lenzberg Født 31. juli 1971 i København.     
      E2         Alexandra Bretteville Lenzberg Født 29. september 1973 i København.
Læge.
Gift med Bjørn.
 
      E3         Birte Desiree Bretteville Ulrich født 27/6 1975 på Rigshospitalet. Komiker, Ejer af Bandit Productions http://skjoldemosegods.dk/bandit-productions/ .
Gift med
 
                Lars Niels Brock Ulrich. Født 9. juli 1967. Søn af Christian Niels Brock Ulrich (f. 1939) og Inge Lise (Putte) Selchau-Hansen (f. 1939). Landmand, ejer af Skjoldemose Gods, Stenstrup. http://skjoldemosegods.dk/forside/  
                Børn F1-3  
        F1       Juliane, født 2005  
        F2       Oscar, født 2006  
        F3       Ukendt  
      E4         Paul Preben Bretteville Lenzberg Født 26. maj 1978 i København.  
    D2           Paul Michael Guicherit Plum (Miki) (ugift), 17. oktober 1957 i Hellerup  
    D3           Nanette Kiku Guicherit Plum.17. marts 1962 i Kobe, Japan.  Død den 17.10.2006  
                Barn E1  
      E1         Severin Plum, født 15. Januar 2003  
    D4           Monna Henriette Bretteville Plum (ugift), 25. september 1964  
B4               Esther Johanne Charlotte Marie Plum Født 13. oktober 1889 i Assens. Død 26. december 1893 i Østergade 38, Assens. Se gravsten
Harald Plum skriver i sin dagbog 29. dec.:Derefter gik vi ind og klædte os om og gik paa Sygehuset, hvorfra Ester skulde begraves; der var et ualmindelig langt Følge, næsten alle Gaardens Karle fulgte. Ved Graven holdt Pastor Ipsen en meget smuk Tale. Det kan ikke beskrives med Ord, men nok er det, det har gjort et dybt og gribende Indtryk, og jeg græd saa meget derefter, at de andre troede, jeg var syg. Det var første Gang, jeg fulgte en af mine kære til Graven. Efter Middag gik jeg ind og hentede Stubs; vi gik saa og snakkede til The. Det var alvorlige Tanker, der kom frem den Dag.
B5               Andreas Anthon Frederik Plum Født 8. april 1892 i Assens. Død 25. april 1892 i Assens.
B6               Daniel Plum Født 19. september 1893 i Assens. Død 6. juli 1964 i Næstved, begravet i Assens Se gravsten. Fuldmægtig i Østifternes Kreditforening, København.  
B7               Emma Anthonie Plum Født 4. december 1894 i Assens. Død 22. december 1972 i Næstved. Gift 28. april 1922 i Assens Kirke med  
                Karl Ejlert Johannes Pedersen  Født 14. januar 1892 i Snesere, Tappenøje. Død 31. december 1976. Søn af Søren Pedersen og Karen Ejlersen (d. 1976). Forpagter på Vejløgaard under baroniet Gaunø, Næstved.  
                Børn C1-3
C1 Karen Catharine Plum
C2 Ester Plum Pedersen
C3 Poul Ejler Plum
 
  C1             Karen Catharine Plum Petersen, Født 11. juli 1923 på Vejløgaard. Socialrådgiver i Københavns Kommune. Navneændring til K. C. Plum 6. juli 1957.  
  C2             Ester Plum Pedersen, Født 27. december 1924 på Vejløgaard, Næstved.
Gift 28. maj 1949 i Vejlø Kirke med
 
                Mogens Käszner Født 27. oktober 1925. Søn af Johan Frederik Käszner (f. 1896, d. 1986) og Alice Petrea Köhler (f. 1899).
Læge.
 
                Børn D1-3
D1 Peter Michael Käszner
D2 Helle Birgitte Käszner
D3 Morten Johan Nicolai Käszner
 
    D1           Peter Michael Käszner Født 25. oktober 1951 på Frederiksberg, Sct. Marcus Sogn.
 
    D2           Helle Birgitte Käszner Født 13. december 1957 i Næstved.  
    D3           Morten Johan Nicolai Käszner Født 27. maj 1962 i Korsør.  
  C3             Poul Ejler Plum, Født 11. januar 1934 på Vejløgaard, Næstved. Fabrikant i Klampenborg. Navneændring til P. E. Plum fra P. E. Plum Pedersen 6. juli 1957.
Gift 25. februar 1967 i Gentofte Kirke med
 
                Birgitte Bang Simonsen Født 7. september 1937 i København.
Gift 25. februar 1967 i Gentofte Kirke med Poul Ejler Plum.
 
                Børn E1-2
E1 Lars Frederik Plum
E2 Lene Charlotte Plum
 
      E1         Lars Frederik Plum Født 25. september 1967 i Gentofte.  
      E2         Lene Charlotte Plum Født 12. september 1969 i Gentofte.  
B8               Frederik Plum født 10.2.1896 i Assens. Død 12.12.1980 i Assens se gravsten. Student 1914 fra Ordrup Gymnasium, lært handel i Assens, København og Manchester. Grosserer i København 1924-26. Direktør for A/S Aggersund Kridtværk fra 1932. Medindehaver af Vestfyens Kulimport, Assens fra 1937. Ejer af Kaals Mølle. Formand for Assens Sømandsforening. Søn af kgl. agent, købmand Frederik Plum (1835-1905) og dennes 2. hustru Catharine Wilhelmine Marie Christiansen (1854-1923)
                Astrid Caroline Hvenegaard (Vense) født 7.3.1898 på Ølundgaard, død, se gravsten. Datter af Peder Emil Hvenegaard født 12.11.1847, død 21.5.1931 og hustru Anna Elisabeth Lollesgaard født 16.09.1854, død 25.12.1936
Gift 21. maj 1923 i Jesuskirken i København med Arkivfoto
                Børn: C1-3
C1 Anna Catharina Plum
C2 Kirsten Ingrid Emma Plum
C3 Peter Vilhelm Plum
 
  C1             Anna Catharina Plum født 11.9.1924 i Skovshoved. Død september 2010. Student fra Odense Katedralskole 1943, ansat i Østifternes Kreditforening. Gift 17. februar 1951 i Gråbrødre Hospitalskirke i Odense med  
                Poul Møller født 8.1.1924 på Frederiksberg. Redaktør ved Berlingske Tidende. Separeret 1981.  
                Børn: D1-5
D1 Annette Møller
D2 Kim Bjørn Møller
D3 Britta Møller
D4 Pige Møller
D5 Britta Victoria Møller
 
    D1           Annette Møller født 21.12.1953 i Odense. Ergoterapeut i Hillerød. Gift med  
                Johnny Jørgensen født 12.10.1952. Død 14.5.1985. Søn af Chr. Jørgensen og hustru Birthe. Navneforandring til Annette og Johnny Hvenegaard  
                Barn: E1
E1 Tobias Hvenegaard
 
      E1         Tobias Hvenegaard født 16. november 1983  
    D2           Kim Bjørn Møller født 7.8.1955 i Kastrup. Oversergent i Marinen. Navneforandring til Kim Jack Møller Plum  
    D3           Britta Møller (tvilling) født 25.12.1957 i Assens. Død 26.12.1957 i Assens. Begravet i Assens 28.12.1957  
    D4           Pige Møller født 25.12.1957 i Assens. Død 25.12.1957 i Assens. Begravet i Assens 28.12. 1957  
    D5           Britta Victoria Møller. Født 12 juli 1964 i Assens. Direktør i Plumconsult Aps, Farum. Navneforandring 1982 til Plum.  
  C2             Kirsten Ingrid Emma Plum født 4.7.1929 i Assens. Laborant. Gift
19. oktober 1957 i Kærum Kirke ved Assens med
 
                Kjeld Engel Singer Larsen født 3.7.1928 i København. Arkitekt.  
                Børn: D 1-2
D1 Karen Mette Larsen
D2 Tine Larsen
 
    D1           Karen Mette Larsen Født 11 maj 1962 på Frederiksberg.  
    D2           Tine Larsen Født 6. marts 1965 på Frederiksberg  
  C3             Peter Vilhelm Plum født 7.8.1931 i Assens. Inspektør ved Statens Skibstilsyn.
Gift 1. gang i Assens med med
 
                Janne Lise Thostrup født 1.2.1942
Barn: D1
D1 Nikolai Plum
Gift 2. gang med
Kirsten Kjæmpe-Jensen født 15.1.1940 i Valby, Skilt
Børn: D 2-3
D2 Marie Plum
D3 Eva Plum
 
    D1           Nikolai Plum født 15. marts 1963 i Assens  
    D2           Marie Plum Født 21. september 1968 i Helsingør  
    D3           Eva Plum Født 2. juli 1971 i Heelsingør  
A3                 Anna Elisabeth Plum, (Elisa) Født 17. september 1836 i Roslev Præstegaard, Viborg. Død 22. februar 1910 i Ordrup.
Gift 8. maj 1870 i Gamtofte Kirke med
                Matthias Frederik Georg Bøgh, Født 4. november 1836 i Skamstrup Præstegaard
Søn af Provst Nicolai Seidelin Bøgh 1805-1880 og Charlotte Dons 1816-1888. Da han var 9 Aar gammel, kom han imidlertid til Kjøbenhavn i Huset hos Onkelen, den senere bekjendte Præst ved Garnisonskirke N. G. Blædel, der var gift med en Søster til hans Moder, og sattes i Skole i «Efterslægten», men dimitteredes privat ved Nytaarstid 1857. Til Embedsstudium valgte han Juraen og blev ogsaa juridisk Kandidat 1866, men hans Interesser knyttede sig udelukkende til Litteratur, Kunst, Theater og
Musik, og i de første Studenteraar havde han været et ivrig producerende og meget aaskjønnet Medlem af en mindre, nærmest æsthetisk Klub – blandt hvis andre Medlemmer kunne nævnes flere kendte Digtere, ligesom han allerede 1861 havde udgivet «Valkyrien, et nordisk Digt i 20 Sange», der som en sjælden smuk og delvis original Efterklang af den Oehlenschlägerske Poesi vakte fortjent Opmærksomhed og udkom i 2. Oplag. Fra 1868 var han fast Medarbejder af «Berlingske Tidende», hvori han navnlig skrev Anmeldelser af Litteratur og Kunst, og lod desuden, oftest anonymt, i forskjellige Tidsskrifter trykke en Del Digte og Kunstnerkarakteristikker. Alt syntes at spaa ham en smuk litterær Virksomhed, da nødte i 1872 en haabløs Sygdom ham til at opgive ethvert stadigt Arbejde, og fra nu af lige til sin Død, 31. Jan. 1882, kunde han kun i Ny og Næ, naar Smerterne tillode det, diktere et Digt eller en mindre Fortælling. Sin tunge Skæbne bar han mandig og gudhengivent, og han bevarede til det sidste sin livlige Aand, sine mange Interesser og en varm Taknemmelighed for al den Kjærlighed, der vistes ham – først og fremmest af hans trofaste, opofrende Hustru, Elisa. Hun har sat sin afdøde Mand et smukt Minde ved den om en ualmindelig fin Forstaaelse vidnende Bog «Frederik Bøgh, en Levnedsskildring»,
som hun udgav 1887 samtidig med et Bind af hans «Efterladte Arbejder».

Udskrift fra Dansk Biografisk Lexikon

A4                 Oline Tabitha Caja Antonia Plum født 8. maj 1838 i Roslev Præstegaard. Død 16. april 1905 i Zürich.
A5                 Ludvig Blædel Plum Født 15. september 1839 i Roslev Præstegaard. Død 13. marts 1854 i Vester Hassing Præstegaard som latinskoleelev.  
A6                 Niel Munk Plum Født 5. marts 1841 i Roslev Præstegaard, Viborg. Død 25. november 1905 i Assens.
Købmand i Assens. Løste borgerskab i Assens 1867. Fælles købmandsforretning under navnet N. M. & F. Plum med broderen Frederik Plum.
Gift 19. maj 1874 i Aarhus med
                Agnes Nicoline Christiane Scoubye Datter af Peter Christian Schoubye (f. 1806, d. 1876) og Ane Emilie Køpke (f. 1806, d. 1862).
Født 18. januar 1846 i Aarhus, Vor Frue. Død 11. april 1935 på Haraldsgave, Bagsværd. Begravet på Den Gamle Kirkegaard i Assens 15. april.
 
Nekrolog fra Dagens Nyheder 12/4-1935
I sit 90. Aar er Enkefru Agnes, Assens, afgaaet ved Døden. Hun var Datter af Købmand Chr. Skovby, der drev en anselig Forretning i Aarhus, paa Stortorvet lige over for Domkirken. I 1874 blev hun gift med den kendte Assens-Købmand Nieis Munk Plum, der var Præstesøn og Sønnesøn af Biskop Fr. Plum. Gennem nogle Aar havde de deres Hjem i Willemoes-Gaarden. Herfra flyttede de over i den store, gamle Købmandsgaard, der gennem saa mange Aar har været Hovedsædet for Firmaet N. M. & F. Plum.
I 1905 mistede Fru Agnes Plum sin Mand, men hun blev boende i den smukke gamle Gaard, hvor der gennem Aarene var udfoldet saa megen Gæstfrihed. Den gamle Dame efterlader sig to Sønner: Købmand Kay Plum i Assens og Ingeniør Niels Munk Plum, Haraldsgave ved Bagsværd. I sin Ungdom tilbragte Fru Agnes en stor Del af Vinteren I København, hvor hun var meget afholdt i Carl Plougs Hjem og hos Melchiors paa „Rolighed". Her lærte hun H. C. Andersen at kende. I  nogle for Slægten den skrevne Erindringer omtaler den gamle Frue disse Ungdomserindringer fra en lys Tid.
Artikel om hendes bror her
                Børn B1-3
B1 Kay Munk Plum (f. 1878, d. 1936)
B2 Harald Skovby Plum (f. 1881, d. 1929)
B3 Niels Munk Plum (f. 1882, d. 1942)

Niels Munk og Agnes 1875
B1               Kay Munk Plum Født 3. oktober 1878 i Assens.
Død 22. april 1936 i Østergade 38, Assens. Medindehaver hos N.M.&F.Plum, Assens. Direktør ved Plums Kolonialforretning A/S.
Gift 5. april 1910 i Sct. Nicolai Kirke, Svendborg med
                Malvina Thiele, Født 23. oktober 1882 i Nyborg. Død 18. november 1967 i København. Datter af Borgmester og Herredsfoged  i Skive, Herredsfoged i Sunds og Gudme Herreder Just Thiele (f. 1843, d. 1916) og Malvina Frederikke Raffenberg (f. 1848, d. 1912). Se hendes tvillingesøster Hanne her og lillesøster Augusta her
                Barn C1
C1 Else Munk Plum
  C1             Else Munk Plum Født 28. juli 1912 i Willemoesgaarden, Assens.
Gift 21. oktober 1933 i Assens Kirke med
                Einar Fritz Johansen Født 3. november 1907. Søn af Christian Martin Johansen og Agnes Natalie Hansen 19/5 1884 -22/11 1925, Østervold, København. .
Fabrikant.
 
                Børn D1-2
D1 Jens Johansen
D2 Hans Henrik Plum Johansen
 
    D1           Jens Johansen Født 23. december 1934 i København. Arkitekt. Administrerende leder hos Peder Bredstorffs Tegnestue.
Gift 9. oktober 1971 i Holte med
 
                Ulla Nørhave Født 25. november 1940.  
                Barn E1
E1 Jonas Ib Johansen
 
      E1         Jonas Ib Johansen Født 8. januar 1972 i Nærum.  
    D2           Hans Henrik Plum Johansen Født 21. oktober 1938 i København. Teknisk leder på Konfektionsfabrik, Transvall, Sydafrika. Handelsuddannet.
Gift 16. december 1961 i Hellerup med
 
                Anne Marie Richter, Født 10. februar 1939 i Skodsborg.  
                Børn E1-3
E1 Morten Plum Johansen
E2 Marlene Plum Johansen 
E3 Maj Plum Johansen
 
      E1         Morten Plum Johansen Født 30. juni 1962 i Kongens Lyngby.  
      E2         Marlene Plum Johansen Født 13. august 1965 i Hørsholm.  
      E3         Maj Plum Johansen Født 4. maj 1971 i Vedbæk.  
B2               Harald Skovby Plum Født 30. januar 1881 i Assens.
Død 24. oktober 1929 på Thorø, Assens.
Direktør i Handels-Aktieselskaber i København. Cand. Jur. Overretssagfører.
Læs mere om Harald Plum her
B3               Niels Munk Plum Født 23. maj 1882 i Willemoesgaarden, Assens. Død 24. december 1942 i Hellerup.
Cand. Polyt. Ingeniør i København.
Gift 14. april 1908 i Vor Frue Kirke, Svendborg med
                Hanne Thiele Født 23. oktober 1882 i Nyborg. Død 23. marts 1963 i Gentofte.
Datter af Borgmester og Herredsfoged  i Skive, Herredsfoged i Sunds og Gudme Herreder Just Thiele (f. 1843, d. 1916) og Malvina Frederikke Raffenberg (f. 1848, d. 1912). Se hendes tvillingesøster Malvina her og lillesøster Augusta her
 
                Børn C1-4
C1 Niels Munk Plum
C2 Karen Johanne Plum
C3 Birthe Munk Plum
C4 Harald Plum

Karen, Munke,  Hanne, Niels
  C1             Niels Munk Plum Født 29. marts 1911 i København. Civilingeniør i Gentofte. Cand. Polyt.
Gift 1 gang 18. oktober 1935 i København med Ingegjerd Bruhn. Født 5. september 1907 i København. Datter af Helge Bruhn og Ingeborg Sophie Bergmann
Børn D1-3
D1 Niels Munk Plum
D2 Ole Munk Plum (f. 1940)
D3 Marianne Munk Plum (f. 1943)
Gift 2. gang 17. august 1948 i Gentofte med Anne Lise Henriksen. Født 18. august 1915 i Korsør, Datter af entreprenør H. J. Henriksen født 16. juli 1875 i Korsør
Barn D4
D4 Camilla Munk Plum
 
                Børn D1-4  
    D1           Niels Munk Plum, Født 10. maj 1938 på Frederiksberg. 6. december 2019. Direktør på Colorcopy A/S Værløse.
Gift 6. april 1963 i Gentofte Rådhus med
 
                Vibeke Øjvind Jensen, Født 5. maj 1939. Død 27. december 2020. Datter af Øjvind Jensen (f. 1902) og Grethe Kleis Lund (f. 1911). Lægesekretær.  
                Barn E1
E1 Laura Maria Munk Plum
 
      E1         Laura Maria Munk Plum Født 14. september 1972 i København.  
Børn F1-2
F1 Alfred Plum Stage
F2 Oskar Plum Stage
          F1       Alfred Plum Stage 1.oktober.2006  
          F2       Oskar Plum Stage 26.maj 2009  
    D1           Ole Munk Plum Født 23. maj 1940 i Frederiksberg. Maskintekniker på Oticon, Espergærde.
Gift 10. februar 1962 i Gentofte med
 
                Inge Margrethe Klein Født 28. juni 1938 i Haderslev.  Datter af Fritz Emil Klein (f. 1902) og Johanne Hansen (f. 1914).
Børn E1-3
E1 Nicolaj Munk Plum
E2 Jacob Munk Plum 
E3 Christopher Munk Plum
 
      E1         Nicolaj Munk Plum, Født 21. maj 1962 i Frederiksberg. Økonom.
Gift med
 
                  Pernille Højbjerg født 12.11.1962. Historiker.  
      E2         Jacob Munk Plum Født 17. oktober 1964 i København. Stærkstrømsingeniør. Gift med  
                  Vibeke Bruun Plum født 21.05.1965. Diplom-ingeniør i kemi.
Barn F1
F1 Frederikke Zhi Bruun Plum
 
          F1       Frederikke Zhi Bruun Plum født 14.12.2004.  
      E3         Christopher Munk Plum Født 30. oktober 1967 i Virum. Rejse koordinator.
Børn F1-2
 
                  Charlotte Ahrens
Barn F1
F1 Ludvig Ahrens Plum
Gift 31. marts 2006 med
Gundega Liepina-Pluma

Barn F2
F2 Laura
 
          F1       Ludvig Ahrens Plum født 18.07.1997  
          F2       Laura, født 19. august 2007  
    D3           Marianne Munk Plum Født 10. juni 1943 på Frederiksberg. Cand. Med.. 1. Klinisk Amanuensis på Medicinska Kliniken, Umeå. Reservelæge på Københavns Kommunehospital. 1973-1974
Gift 31. maj 1975 på Frederiksberg med
 
                Nils Staffan Wirell Født 14. maj 1946 i Uppsala, Sverige. Søn af Folke Johan Emanuel Wirell (f. 1910, d. 1971) og Berit Helena Wird (f. 1913).  Læge, svensk legitimeret.  
                Barn E1
E1 Nils Johan Munk Wirell
 
      E1         Nils Johan Munk Wirell Født 29. marts 1976 i Umeå.
Account Executive Europe ved Recorded Future, Götheborg.
 
    D4           Camilla Munk Plum Født 19. september 1956 på Rigshospitalet. Forfatter og madskribent på Fuglebjerggaard, Helsinge. Arkitekt.
Børn E1-2
E1 Niels Plum
E2 Carl Plum
Gift med Per Kølster, ejer af
Kølster Malt og Øl aps, Skilt i 2011.
E3 Ferdinand Plum Kølster
E4 Asta
 
                Børn E1-4  
      E1         Niels Plum, Kogebogsforfatter. Se en filmen Carl & Niels om tvillingerne  
      E2         Carl Plum, Kogebogsforfatter. Se en filmen Carl & Niels om tvillingerne  
      E3         Ferdinand Plum Kølster  
      E4         Asta  
                Karen Johanne Plum Født 20. september 1912 på Frederiksberg. Død i 1985. Overlære i Vanløse.
Gift 3. marts 1934 på Gladsaxe Kommunekontor. Skilt i 1945 fra
                Billedhugger Johan Georg Castonier Galster. Født 9. april 1910 i Thisted. Død 10. juni 1997. Søn af Johan Georg Galster (d. 1921) og Gerda Westergaard (d. 1920). Wikipedia, Minibiografi Gift 2.  gang med Elisabeth Brams
Børn F1-2
F1 Johan Georg Galster
F2 Anne Marie Galster
I forhold med Bent Salicath. Født 17. august 1944 på Frederiksberg. Arkitekt. Direktør ved Foreningen for Dansk Kunsthåndværk og Industri. 
Barn F3
F3 Hans Viggo Plum
 
        F1       Johan Georg Galster Født 20. februar 1936 på Frederiksberg. Lic. tech.Civilingeniør. Lektor på Danmarks Tekniske Højskole, Frederiksberg. Minibiografi
Gift 14. april 1962 på Frederiksberg med
 
                Elisabeth Hasselbalch Harder Datter af Knud Harder (f. 1897) og Søster Harder (f. 1908).
Født 25. september 1940 i Vensyssel. Arkitekt.
 
                Børn G1-3
G1 Ellen Galster
G2 Martin Galster Født 17. maj 1967 i Gentofte
G3 Steffen Galster Født 23. april 1971 på Frederiksberg.
 
          G1     Ellen Galster, Født 7. maj 1963 i Gentofte.
Gift og skilt fra
 
                Johan Keller, født 1945.  
                Børn H1-2  
            H1   Tore Keller, født 1984 i Hvidovre  
            H2   Sune Keller, født 1987 i Hvidovre  
          G2     Martin Galster, Født 17. maj 1967 i Charlottenlund. Civilingeniør  
          G3     Steffen Galster, Født 23. april 1971 på Frederiksberg. Stud. Scient.  
        F2       Anne Marie Galster, Født 22. oktober 1940 på Frederiksberg. Arkitekt. M.A.A.
Død i 2003.
Gift 1. gang 2. oktober 1965 på Frederiksberg Rådhus med bibliotekar Per Salicath, født 16. april 1938. Søn af Edmund (Eddie) Friedrich Salicath (f. 1891, d. 1967) og Inger. Ægteskabet opløst 1973.
Barn G1-3
G1 Karen Salicath
G2 Mads Salicath
G3 Johan Galster
Gift 2. gang 1983 med akademiingeniør John Lester, født 1943 i Vejle.
 
                Børn G1-3  
          G1     Karen Salicath Født 18. februar 1968 på Frederiksberg. Kunstner ved Jamali NYC Gallery, LLC. Designer ved Danmarks Designskole. Biografi
Barn H1
H1 Asta Salicath
Gift med
 
                Aqdas Jamali.  
            H1   Asta Salicath, født 1993 på Frederiksberg  
          G2     Mads Salicath Født 3. oktober 1969 på Frederiksberg.  
          G3     Johan Galster Født 7. februar 1972 på Frederiksberg.  
        F3        Hans Viggo Plum, Født 16. november 1944 på Frederiksberg.
Gift med og skilt 6. december 2005 fra 
 
                Birgitte Johansen. født 26. marts 1951 i Ringsted, datter af bankier Erik Anders Johansen f.1914 og Kirsten Gurli f. 1924.
Barn G1
G1 Maja Plum
I forhold med Lene Bentzen Født 15. december 1951.
Barn G2
G2 Rikke Lene Plum
 
          G1     Maja Plum Født 29. marts 1975 på Rigshospitalet.  
                Gift 10. maj 2010 med .  
                Rasmus Storm. Søn af Knud Storm og Lissie.  
                Børn H1-2
H1 Karl-Emil Plum Storm
H2 Alberte Plum Storm
 
            H1    Karl-Emil Plum Storm Født 5. april 2006.  
            H2    Alberte Plum Storm Født 5. august 2008.  
          G2     Rikke Lene Plum Født 2. februar 1978.
Pædagogisk psykologistuderende på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Færdig 2015
 
  C3             Birthe Munk Plum Født 8. maj 1918 på Haraldsgave. Død 9. juni 1952. Keramiker.  
  C4             Harald Plum Født 10. februar 1920 på Haraldsgave, Bagsværd. Død 15. august 1993 i Norge. Begravet på Lyngby Parkkirkegård. Arkitekt. Kommunalbestyrelsesmedlem i Søllerød for Venstresocialisterne. Lærer på Kunstakademiets Arkitektskole. Redaktør i AAR-bladet (tidsskrift for Ansatte Arkitekters Råd). Wikipedia
Gift 17. oktober 1942 på Københavns Rådhus med
 
                Margrethe Wiltrup Datter af Niels Gerhard Carl Albert Vilhelm Wiltrup (f. 1889, d. 1944) og Anna Elisabeth Meyer (f. 1892). Født 26. november 1922. Død maj 2015. Fysioterapeut.  
                Børn D1-4
D1 Morten Plum
D2 Søren Plum
D3 Simon Plum
D4 Mikkel Plum
 
    D1           Morten Plum Født 13. januar 1945 i Maglgaard. Død i 2000 i Kollektivet Slotsgården, Ollerup. Bådebygger.
Fritidspædagog.
Gift 28. juli 1968 på Hørsholm Rådhus med
 
                Elisabeth Nielsen Datter af Walter Nielsen (f. 1911) og Ebba .
Født 7. maj 1945.
 
                Børn E1-2
E1 Ditte Kirstine Plum
E2 Laura Plum
 
      E1         Ditte Kirstine Plum Født 11. august 1972 i Fåborg.  
      E2         Laura Plum Født 1. december 1975.  
    D2           Søren Plum Født 21. august 1946 på Frederiksberg. Død 6. december 2008 i Århus. Mindeord, Århus Stiftstidende. Forstander på Kolding Højskole. Arkitekt. Cirkusdirektør i Cirkus Krone.
Gift 2. marts 1968 på Gentofte Rådhus med
 
                 Tine Arctander Datter af Philiph Arctander (f. 1916, d. 1994) og Lizzie Marie Sophie Schytte (f. 1920).
Født 18. juli 1946.
 
                Børn E1-4
E1 Anne Sofie Plum
E2 ?
E3 ?
E4 ?
 
      E1         Anne Sofie Arctander Plum Født 27. december 1971 i København.
Tidligere medarbejder ved Københavns Madhus. Forfatter, foredragsholder og livsstilsjournalist ved Alt for Damerne. Forfatterbiografi
Gift 2007 med
 
                Morten Paustian Søn af Ole Paustian og Monika. Arkitekt. Erhvervsfilosof. Forfatter. Boligartikel i Bo Bedre  
                Børn F1-2
F1 Marie 
F2 Rasmus
 
        F1       Marie Født i 2004.  
        F2       Rasmus Født i 2006.  
      E2         ?  
      E3         ?  
      E4         ?  
    D3           Simon Plum Født 16. februar 1948 i Gentofte. Bygningssnedker 1968. Filminstruktør. Filmfotograf fra Den Danske Filmskole1976-79. Formand ved Dansk Filmfotograf Forbund (DFF). Se Wikipedia og  Danske Film
Forhold fra maj 1976 med
 
                Pia Hein, Født 6. september 1951. Datter af Ole Blaes Hein Schmidt (f. 1924, d. 2004) og Eva Kiær (f. 1922). Tekstilkunstner. Skolelærer.  
                Børn D1-2
D1 Eva Hein Plum
D2 Marie Hein Plum
 
      E1         Eva Hein Plum født april 1977  
      E2         Marie Hein Plum februar 1984, Journalist hos Avisen.dk og Ugebrevet A4.
Model hos Le Management.
Forhold med
 
                Mattias Hundebøll Født 10. august 1982 i Odense. Vokalist og guitarist i Rock Hard Power Spray. Wikipedia  
    D4           Mikkel Plum Født 22. april 1955 i Lyngby. Væver i Ollerup. Forfatter.  
A7                 Carl Frederik August Plum Født 12. juni 1842 i Roslev præstegaard, Viborg. Død 23. februar 1927 på Assens Sygehus. Dyrlæge på Frederiksgave Gods (Hagenskov), Sønderby.
Gift 2. juni 1875 i Sønderby Kirke med
                Dagmar Edel Christine Langkilde Født 18. marts 1853. Død 11. april 1911 af lungebetændelse. Datter af Jægermester og forpagter af Frederiksgave Gods Frederik Christoffer Langkilde (f. 1820, d. 1890) og Elisabeth Margrethe Foersom (f. 1817, d. 1859).
                Børn B1-11
B1 Marie Elisabeth Plum (f. 1877, d. 1952)
B2 Niels Munk Plum (f. 1878, d. 1959)
B3 Ingeborg Charlotte Plum (f. 1879, d. 1955)
B4 Frederik Christoffer Langkilde Plum (f. 1880, d. 1946)
B5 Anna Margrethe Plum (f. 1881, d. 1944)
B6 Dagmar (Dea) Plum (f. 1883, d. 1927)
B7 Emma Plum (f. 1887, d. 1895)
B8 Carl Ejnar Plum (f. 1891, d. 1930)
B9 Ingrid  Plum (Sus) (f. 1893, d. ukendt)
B10 Karen Plum (f. 1896)
B11 Ida Johanne Benedicte Plum (f. 1897, d. 1904)
 
B1               Marie Elisabeth Plum (Mie) født 2.3.1877 i Dyrlægeboligen Frederiksgave (Hagenskov). Død 19.10.1952 på Graabrødre Kloster i Odense. Datter af forpagter af Frederiksgave Hovedgaard dyrlæge Carl August Frederich Plum (1842-1927) og Hustru Dagmar Edel Christine Langkilde (18.3.1853-1911).  
                Otto Preben Brandt Hvenegaard født 21.9.1885 på Ørnfeldt. Død 25.10.1946 i Assens. 1913 forpagter, 1915-17 ejer af avlsgården Zastrow i Søndersø Sogn ( side 687-689 her), derefter ejer af en gård i Hesselager, senere underforvalter på Assens Sukkerfabrik. Bror til Ingrid, gift Plum
Gift 10. maj 1913 i Sct. Hans Kirke i Odense med
 
                Børn: C 1-2
C1 Jørgen Preben Hvenegaard
C2 Elisabeth Hvenegaard (Lysa)
 
  C1             Jørgen Preben Hvenegaard født 24.11.1914 på Zastrow. Maskinchef i A P Møllers Rederier til 1960, derefter maskinmester i DSB til 1975. Gift 23. oktober 1942 i Ollerup Kirke med
Se evt. skibslister her 
 
                Gerda Frederiksen født 12.10.1915 i Ollerup, død 14.03.2008 i Korsør. Datter af møller Niels Erik Frederiksen, Urte Mølle ved Ollerup (1881-1971) og hustru Riborg Hansen (1888-1957).  
                Børn: D 1-3
D1 Hanne Elisabeth Hvenegaard
D2 Britta Hvenegaard
D3 Niels Christian Hvenegaard
 
    D1           Hanne Elisabeth Hvenegaard født 28.9.1943 i Svendborg. Bibliotekar. Gift med  
                Jørgen Andersen født 22.12.1939 i Svendborg. Fritidspædagog.  
                Børn: E 1-2
E1 Jacob Hvenegaard Andersen
E2 Jesper Hvenegaard Andersen
 
      E1         Jakob Hvenegaard Andersen, født 25.06.1969 i Gentofte. Projektleder. Gift den 14. maj 2004 i Hørsholm med  
                Isabel Skat-Rørdam, 02.06.1972 sygeplejerske (note)  
                Børn F 1-2
F1 Freya Hvenegaard Skat-Rørdam
F2 Storm Hvenegaard Skat-Rørdam
 
        F1       Freya Hvenegaard Skat-Rørdam født 8. 09. 2001 i København  
        F2       Storm Hvenegaard Skat-Rørdam født 25.09.2004 i København  
      E2         Jesper Hvenegaard Andersen  
    D2           Britta Hvenegaard født 16.9.1945 i Svendborg død 24.2.1997. Kassererske. Gift med  
                Torben Frees Faaborg født 13.10.1947 i Gl. Haderslev  
                Børn: E 1-2
E1 Anne Frees Faaborg
E2 Claus Frees Faaborg Kalland
 
      E1         Anne Frees Faaborg, født 12.11.1976 i Haderslev  
      E2         Claus Frees Faaborg Kalland, født 4.1.1980 i Haderslev  
                Gift 1. gang i Haderslev Domkirke d. 26 juli 2008 med
Louise Lund,
født d. 22.7.1981, Skilt.
Gift 2. gang 07.01.12 på Haderslev Rådhus med
Katrine Gry Faaborg Kalland, født 14.03.79
 
                Barn F1
F1 Lucas Dirch Faaborg Kalland
 
        F1       Lucas Dirch Faaborg Kalland født 2.12.2012  
    D3           Niels Christian Hvenegaard født 10.4.1947 i Svendborg. Konstruktør, nu salgschef hos BP. Gift med  
                Vibeke Rønholt født 16.4.1952 i Ulse  
                Børn: E 1-2
E1 Christina Hvenegaard
E2 Lasse Hvenegaard
 
      E1         Christina Hvenegaard  
      E2         Lasse Hvenegaard  
  C2             Elisabeth Hvenegaard (Lysa) født 16.2.1916 i Zastrow i Svendborg, død 93 år gl. i Assens juni 2009 . Husholdningslærer i Mariaforbundet på Baunehøj, Jægerspris. Ugift.
B2               Niels Munk Plum, Født 13. maj 1878 i Frederiksgave Skovridderhus, Sønderby. Død 13. januar 1959 i Kjellerup. Kunstmaler. Maler hos Anton Rosen & Valdemar Andersen. Landskabsmaler på Den Kongelige Porcelænsfabrik. 1912-1931, Malerikonservator i Winkel og Magnussens Kunsthandel. Se hans værker her
Gift 3. juli 1920 i provst Fengers hjem med
 
                 Dagmar Sophie Kirstine Elisabeth Rasmussen. Provst i Holmens Kirke Hans Peter Rasmussen 1851-1937 og hustru Anna Marie Elisabeth Hansen 1859-?
Ingen børn
 
B3               Ingeborg Charlotte Plum  (Lotte) født 20/10 1879 i Dyrlægeboligen Frederiksgave (Hagenskov), død 22/2 1955 i Odense (Gråbrødre Kloster). Datter af forpagter af Frederiksgave Skovriddergaard, dyrlæge Carl August Frederich Plum (1842-1927) og Hustru Dagmar Edel Christine Langkilde (18.3.1853-).  Søster til Marie Elisabeth Plum FOTO
                Vincent Hvenegaard født 19/9 1879 på Ørnfelt, død 23/1 1952 i Sct. Klemens ved Odense se her. Underforvalter på Bavelse og Gunderslevholm, 1902-14 forvalter på Frederiksgave Hovedgaard (Hagenskov), 1914-43 forpagter af samme, derefter bestyrer i 5 år. Bosatte sig derefter i Sct. Clemens ved Odense. Formand for Det Konservative Folkeparti i Assenskredsen, medlem af sognerådet i 8 år, 3/4 1951 æresmedlem af Den Fyenske Garderforening. Gift i Sønderby Kirke 28/7 1905 med FOTO
                Børn C1-5
C1 Ida Marie Hvenegaard (f. 1906, d. 1964)
C2 Carl Christian Frederik Vincent Hvenegaard (f. 1907, d. 1979)
C3 Poul Hvenegaard (f. 1909, d. 1989)
C4 Dagmar Hvenegaard (f. 1916, d. 2012)
C5 Erik Hvenegaard (f. 1916, d. 1998)
  C1             Ida Marie Hvenegaard (Lyste) født  9/5 1906 på Frederiksgave (Hagenskov), død 24/12 1964 i Ballerup. Sygeplejerske. Gift 8/11 1930 i Sønderby Kirke med FOTO
Børn D2-5
 
                Viggo Julius With født 21/5 1889 i Vinding, død 10/4 1954 i Esrum. Søn af sognepræst Ole Christian Enrique With (1856-1932) og Hustru Johanne Camilla Andersen (1857-1913). Student 1908 fra Vestre Borgerdydskole, cand.med. 1915, reservelæge i hæren og på Amtssygehuset i Grenå 1920-24, missionslæge og overlæge i Manchuriet, derefter Karantænelæge smst. i 2 år. Embedslægeeksamen 1928. Kredslæge i Himmerland 1928-39, i Nyborg 1940-52.
Gift 1. gang 14/2 1917 i København med

Inger Marie Westermann
født19/4 1892 i København. død 18/2 1920 smst. Datter af professor ved Landbohøjskolen Anton Marius Theodor Westermann (1852-1935) og hustru Henrietta Jacobine Petersen (1866-1920)
Barn D1:
 
                Børn D1-5
D1 Anne Lise With (f. 1917, d. 1983)
D2 Inger Margrethe With (f. 1932)
D3 Ida Johanne With (f. 1933)
D4 Henrik Viggo Jesper Peter With (f. 1938)
D5 Else Camilla With (f. 1943)
 
    D1           Anne Lise With, født 20.12.1917 på Frederiksberg, jordemoder. Gift med Erik Hvenegaard (tvilling til Dagmar) født 13.8.1916 Se mere her  
    D2           Inger Margrethe With født 12.2.1932 i Farsø. Sygeplejerske. Gift 16. juni 1956 i København med  
                Aksel Rossen, født 3.11.1926 i Alslev. Cand Polit. Død 2005  
                Børn: E 1-2
E1 Jens Henrik Rossen
E2 Kristian Rossen
 
      E1         Jens Henrik Rossen født 27.3.1957 i København. Ingeniør 1981.  
      E2         Kristian Rossen født 17.6.1958 i København. Stud. Med. Død  
    D3           Ida Johanne With født 9.12.1933 i Farsø. Beskæftigelseshjælper.
Gift 17. september 1955 i Søllerød Kirke med
 
                Jørn Kjær Knudsen født 23.3.1929 i Nyborg. Ingeniør.  
                Børn: E 1-3
E1 Ole Viggo Kjær Knudsen (f. 1957)
E2 Niels Kjær Knudsen (f. 1958)
E3 Hanne Kjær Knudsen (f. 1962)
 
      E1         Ole Viggo Kjær Knudsen født 6.3.1957 i Frederikssund. Lærer i 1981  
      E2         Niels Kjær Knudsen født 30.6.1958 i Frederikssund. Cand. Med. i 1984. Gift med  
                Anne Marie Johansen, født 11.11.1957, sundhedsplejerske.  
                Børn F1-2
F1 Phillip Kjær Knudsen
F2 Emil Kjær Knudsen
 
        F1       Phillip Kjær Knudsen, født 19.5.1990  
        F2       Emil Kjær Knudsen, født 12.6.1993  
      E3         Hanne Kjær Knudsen, født 7.12.1962 i Svendborg, sygeplejerske  
                Kaj Weber, født 30.12.1949  
                Børn F1-2
F1 Ditte Kjær Weber
F2 August Kjær Weber
 
        F1       Ditte Kjær Weber, født 18.10.1992  
        F2       August Kjær Weber, født 12.10.1995  
    D4           Henrik Viggo Jesper Peter With født 2.1.1938 i Farsø. Død ca 2011. Ingeniør. Gift med  
                Lis Jensen født 1.11.1939 i Esbjerg.  
                Børn: E 1-3
E1 Charlotte Fi With
E2 Anette Sif With
E3 Betina Nan With
 
      E1         Charlotte Fi With  
      E2         Anette Sif With  
      E3         Betina Nan With  
    D5           Else Camilla With født 10.01.1943 i Nyborg. Lærer.  
                Barn E1
E1 Jacob Schou With
 
      E1         Jacob Schou With  
  C2             Carl Christian Frederik Vincent Hvenegaard, (Lore) født 09.07.1907 på Frederiksgave (Hagenskov. Døbt i Sønderby kirke 28. juli 1907. Død 25.2.1979 i Vejstrup. Landmand, champignonavler.
1933 til 1940 gårdbestyrer på Starbogaard, Illum Ø. Bestyrer på Frederiksgave 1940-44. Inspektør på Giesegaard Gods og bestyrer af Ottestrup Hovedgaard 1944-49. Champignonavler i Vejstrup
Gift 12. marts 1933 i Vor Frue Kirke i Århus med
                Ruth Høyrup født13.02.1913 i Århus. Datter af brygmester Johs. Høyrup (28.07.1879 – 1979 ) og hustru Gertrud Egede Schach (08.09.1877 – 27.12.1961)
                Børn D1-5
D1 Inge Merete Hvenegaard
D2 Bente Hvenegaard
D3 Christian Vincent Hvenegaard
D4 Henrik Hvenegaard
D5 Kirsten Hvenegaard
    D1           Inge Merete Hvenegaard født 07.04.1934 på Fåborg Sygehus, døbt i Sønderby Kirke 20. maj. Økonoma. Død 13. maj 2015 i Køge.
Gift med (skilt)
                Niels Hastrup født 30.12.1931. Skibsfører i A P Møllers Rederier. Søn af bankfuldmægtig Hastrup, København  
                Børn: E 1-2
E1 Trine Hastrup
E2 Mikkel Hastrup
 
      E1         Trine Hastrup, født 19.09.1963 i København. Direktør, Cand. Agro, Københavns Universitet LIFE & MBA, Henley, University of Reading, UK. Gift  23.06.2000 i Herfølge Kirke med  
                Bjarne Jørnsgård, født 13.07.1961 i Fårdrup. Ph.D, Københavns Universitet LIFE, Lektor. Søn af sygeplejerske Solvej Jørnsgård og landmand Jørgen Keld Jørnsgård.  
                Børn F1-3
F1 Jolande Jørnsgård (f. 1991)
F2 Jonatan Hastrup Jørnsgård (f. 1995)
F3 Samuel Hastrup Jørnsgård (f. 2006)
 
        F1       Jolande Jørnsgård, født 08.09.1991 i København  
        D2       Jonatan Hastrup Jørnsgård, født 11.10.1995 i Roskilde  
        F3       Samuel Hastrup Jørnsgård, født 18.05.2006 i Roskilde  
      E2         Mikkel Hastrup født 02.09.1965 i Gentofte. Stilling / uddannelse: Sekretariatsleder Aalborg kommune, Børn og unge / Socialrådgiver fra Aalborg universitet, 1992. Gift 17.7.1993 på Aalborg Rådhus med  
                Helle Hastrup f/ Rasmussen. Sygeplejerske. Datter af Robert Ejner Rasmussen, Mejerist og Elly Rasmussen, sygeplejerske.  
                Børn F1-2
F1 Sille Hastrup
F2 Mathias Oldenskov
 
        F1       Sille Hastrup født 16.06.1989 i Hobro  
        F2       Mathias Oldenskov (Familiepleje) 14.11.1998 i Skejby  
    D2           Bente Hvenegaard født 14.11.1937 i Fåborg. Laborant. Gift med  
                Knud Lund-Sørensen født 11.02.1930 på Fejø. Havearkitekt.  
                Børn: E 1-4
E1 Peter Lund-Sørensen
E2 Signe Lund-Sørensen
E3 Ulrik Lund-Sørensen
E4 Ranjana Maria Lund-Sørensen (f. 1972)
 
      E1         Peter Lund-Sørensen, født 13.02.1964 i Gentofte. Civilingeniør. Gift med  
                Merete Rubeck Petersen, født 03.08.1964 i Virum. Læge.  
                Børn F 1-3
F1 Frederik Rubeck Lund-Sørensen (f. 1991)
F2 Anna Rubeck Lund-Sørensen (f. 1994)
F3 Jeppe Rubeck Lund-Sørensen (f. 1999)
 
        F1       Frederik Rubeck Lund-Sørensen født 22.11.1991 i København.  
        F2       Anna Rubeck Lund-Sørensen født 14.05.1994 i København.  
        F3       Jeppe Rubeck Lund-Sørensen født 25.03.1999 i Gentofte.  
      E2         Signe Lund-Sørensen  
      E3         Ulrik Lund-Sørensen  
      E4         Ranjana Maria Lund-Sørensen født 12.03.1972 Indien Mumbai. Service agent i SAS Ground Service i Kastrup Lufthavn.  
    D3           Christian Vincent Hvenegaard født 22.04.1940 i Assens. Mekaniker. Ejer af servicestation i 5592 Ejby. FOTO. Gift med  
                Elna Frederiksen født 22.12.1943 i Lundeborg.  
                Børn: E1-3
E1 Dorte Hvenegaard
E2 Birgitte Hvenegaard Nielsen
E3 Helle Hvenegaard
 
      E1         Dorte Hvenegaard, født 22.09.1964 i Svendborg, uddannet kok - arbejder som mejerist
- skilt
 
                Michael Borgqvist  
                Børn F1-4
F1 Michaela Borgqvist
F2 Jacqueline Borgqvist
F3 Rasmus Borgqvist
F4 Stephanie Borgqvist
 
        F1       Michaela Borgqvist født 09.09.1989 i Gävle Sverige, finansøkonom  
        F2       Jacqueline Borgqvist, født 25.07.1991 i Gävle Sverige  
        F3       Rasmus Borgqvist født 17.08.1994 i Gävle Sverige, studerer til maskinmester.  
        F4       Stephanie Borgqvist født 12.09.1997 i Ejby.  
      E2         Birgitte Hvenegaard Nielsen, født 01.10.1969 i Ejby. Salgsassistent.
Gift 26.05.2007 i Varde med 
 
                Ole Hvenegaard Nielsen  
                Børn F1-2
F1 Vincent Hvenegaard Pedersen
F2 Julie Hvenegaard Pedersen
 
        F1       Vincent Hvenegaard Pedersen, født 26.12.1988 i Ejby  
        F2       Julie Hvenegaard Pedersen, født 14.41994 i Ejby  
      E3         Helle Hvenegaard, født den 30.6.1973 i Ejby , køkkenchef.  
                Gift 18.5.1996 i Tønder med (skilt)
Bent Rosenberg Clausen
Børn F1-2
F1 Jacob Hvenegaard Clausen
F2 Sofie Hvenegaard Clausen
I et forhold med
Danni Mærsk, værkstedsleder
 
        F1       Jacob Hvenegaard Clausen, født 9.9.1997 i Tønder,  
        F2       Sofie Hvenegaard Clausen født 23.12.1999 i Tønder.  
    D4           Henrik Hvenegaard født 24.9.1944 på Haslev Sygehus. Mekaniker. Indehaver af Midtfyns Bremseservice i Ringe. Gift med  
                Hanne Malgaard Poulsen født 14.11.1947 i Hesselager. Sygemedhjælper.  
                Børn: E1-2
E1 Charlotte Hvenegaard
E2 Camilla Hvenegaard
 
      E1         Charlotte Hvenegaard  
      E2         Camilla Hvenegaard  
    D5           Kirsten Hvenegaard født 8.11.1946 på Ringsted Sygehus. Omsorgsassistent på Strandvænget i Nyborg. Gift med  
                Ejvind Moesgaard, født 18.8.1941 på Virkelyst i Havredal, døbt 31.8. i Frederiks Kirke, Lysgaad.  Afdelingsleder p�� Strandvænget i Nyborg. Søn af gårdejer på Virkelyst i Havredal, Frederiks Sogn Hagbard Lund Moesgaard født 28.2.1912 og Marie Sofie Jørgensen  8.9.2013  
                Børn: E 1-3
E1 Klavs Moesgaard Hansen
E2 Jesper Moesgaard
E3 Line Moesgaard
 
      E1         Klavs Moesgaard Hansen, født 7.10.1971 i Kissendrup  
                Jonna Hansen
Børn F1-2
F1 Julie Moesgaard Hansen
F2 Jakob Moesgaard Hansen

Forlovet med
Rebecca Laila Bernberg født 10.5.1980, lagerarbejder.
 
                Julie Moesgaard Hansen født den 5.1.2000  
                Jakob Moesgaard Hansen født den 31.1.2001  
      E2         Jesper Moesgaard
gift 1.7.2009 med
 
                Britta Lene Moesgaard, født 13.9.1974. Konditor, faglærer på Kold College  
                Børn F1-2
F1 Josefine Moesgaard Thomsen
F2 Joakim Moesgaard
 
        F1       Josefine Moesgaard Thomsen født den 14.5.2003  
        F2       Joakim Moesgaard født den 1.7. 2008  
      E3         Line Moesgaard født 10.4.1979. Frisør
gift 26.7.2008 med (FOTO)
 
                Jimmi Moesgaard Nielsen søn af Dorthe og Torben Nielsen, Bovense  
                Børn F1-2
F1 Alberte Moesgaard Nielsen
F2 Lucas Moesgaard Nielsen
 
        F1       Alberte Moesgaard Nielsen født den 6.8.2005  
        F2       Lucas Moesgaard Nielsen født den 16.8.2009  
  C3             Poul Hvenegaard  født 15.1.1909 på Frederiksgave (Hagenskov), døbt i Sønderby kirke 4. april 1909, død i Hillerslev 26.11.1989, begravet på Hillerslev kirkegaard. Kornet ved Livgarden, Uddannet landmand på Frederiksgave og Dalum Landbrugsskole i Odense. Forpagter af Korsebjerghave i Ubberup Sogn fra 1936 til 1956. Opholdt sig 1961-71 i Syrien, Libanon og Østpakistan som fjerkræsavler, bl.a. for DANIDA.
 (slægttavle
her) FOTO
                  Gift 1. gang 6. februar 1937 i Sct. Knuds Kirke i Odense med
Else Petersen (Mys) født 14.12.1914 i Odense. Død 10.10.1971. Datter af direktør for Munke Mølle A/S i Odense
Hans Petersen (1885-1975) og hustru Ida Marie Suhr (1889-1953).
Børn: D 1-2
D1 Peter Hvenegaard
D2 Anette Hvenegaard
               
Gift 2. gang 24.8.1946 i Ubberud med
Birgitte Catharina Marie Hvenegaard (Gitte) født 2.12.1918 på Rigshospitalet, død 09.08.1993 i Nyborg. Adoptivdatter af Hans Hvenegaard og Agnes Ellen Kristine Meyland Jessen. Se hendes biologiske slægt her. Ægteskabet opløst januar 1972.
Børn: D 3-4
D3 Hans Hvenegaard
D4 Jens Hvenegaard
Poul boede på
Lykkenssæde i Hillerslev fra 3.6.1972 til sin død 26.11.1989 hos sin grankusine Ebba Schroll  f. Clausen 21.4.1913, død på Tingager Plejehjem i Ringe 11. juli 2008.
                Børn D1-4  
    D1           Peter Hvenegaard født 25.10.1937 på Korsebjerghave. Skovfoged.
Gift med
 
                Inger Dorthe Dahl født 4.9.1939 i København. Datter af ingeniør Hans S. Dahl, Gentofte  
                Børn: E1-2
E1 Morten Hvenegaard
E2 Louise Hvenegaard
 
      E1         Morten Hvenegaard, født 3.11.1963. Ejer af AM Solenergi ApS
gift med
 
                Marianne, skilt
Børn F1-2
F1 Sebastian Hvenegaard
F2 Benjamin Hvenegaard
Anette
Barn F3-4
F3 Alexander Hvenegaard
F4 Victoria Hvenegaard
 
                Børn F1-4  
        F1       Sebastian Hvenegaard  
        F2       Benjamin Hvenegaard  
        F3       Alexander Hvenegaard  
        F4       Victoria Hvenegaard  
      E2         Louise Hvenegaard, født 13. august 1966. receptionist.
gift med
 
                Niels Andersen, skilt
Barn F1
F1 Anne Sofie
 
                Gift 2. gang med
Søren Hillersborg, revisor
 
        F1       Anne Sofie  
    D2           Anette Hvenegaard født 22.7.1942 på Korsebjerghave. Pensioneret lægesekretær. Gift 31.5.1969 i Odense med  
                Per Elander Rasmussen født 18.5.1945 i Odense. Advokat. Ejer af Vædegården i Tommerup. Søn af direktør Holger Rasmussen og hustru maler Vera Elander.  
                Børn: E 1-2
E1 Else Camilla Elander Rasmussen
E2 Vera Charlotte Elander Rasmussen
 
      E1         Else Camilla Elander Rasmussen (giftenavn: Elander Roost), født 11.12.1971 i Svendborg. Projektmanager.  Gift i Roskilde med  
                Henrik Roost, (tidl. Olsen) født 23.8.1968 i Roskilde. Servicechef. Søn af Lilli og Alex Roost (tidl. Olsen), død 28.8.2001.  
                Børn F1-2
F1 Marco Elander Roost
F2 Lucas Elander Roost
 
                Marco Elander Roost, født 22.7.2004 i Roskilde  
                Lucas Elander Roost født 17.4.2007 i Roskilde  
      E2         Vera Charlotte Elander Rasmussen, født 2.11.1974 i Svendborg (giftenavn Elander Sobey). Kontorchef. Gift i Tommerup Kirke med  
                Todd Patrick Sobey, født 12.11.1972 i Nambour, Australien. Lærer. Søn af Carmel og John Sobey, Buderim, Queensland Australien.
Charlotte og Todds bopæl: Wurtulla, Queensland, Australien
 
                Barn F1-2
F1 Liam Elander Sobey
F2 Caitlyn Elander Sobey
 
        F1       Liam Elander Sobey, født 10.1.2007 i Nambour, Australien  
        F2       Caitlyn Elander Sobey, født 19.7.2009 i Nambour, Australien  
    D3           Hans Hvenegaard, født 26.2.1947 i Odense. Cand. psych. 1981. Direktør og indehaver af Team Arbejdsliv. Boet sammen med  
                Birthe Henssel Nissen født 19.10.1951. Seminarielærer. Datter af Kresten Nissen og hustru Kirsten Henssel.
Barn: E1
E1 Pelle Hvenegaard
Gift med

Hanne Nørby Rasmussen
, psykolog
Barn: E2
E2 Malte Hvenegaard
 
                E1-2  
      E1         Pelle Hvenegaard, født 29.8.1975. Journalist og skuespiller Wikipedia  
                Gift 1. gang 19. august 2000 i Hjortdal Kirke, Fjerritslev  med
Lotte Svendsen født 1.9.1968, filminstruktør, datter af adjunkt, cand. mag. Mogens Svendsen og hustru lærer Bodil Eliasen. Skilt 2001
Gift 2. gang i København 1.9.2012 med

Caroline Malherbes Gullacksen
, født 27. 3.1974, bygningskonstruktør, gift 1. gang 2001 med komiker og radiovært Mads Vangsø.
 
      E2         Malte Hvenegaard  
    D4           Jens Hvenegaard født 23.7.1949 på Frøken Sørine Haslevs Fødeklinik, Hunderupvej 61 i Odense. Døbt i Thomas Kingos Kirke i Odense 20. okt. 1949.  Elektriker/Servicemontør. Gift 27.3.1976 i Kullerup Kirke, Vindinge Herred med  
                Vivian Lyng Magnussen, født 6.4.1953 på Nyborg Sygehus. Døbt i Ullerslev Kirke, Vindinge Herred, Svendborg Amt 25. maj 1953. Uddannet boghandlermedhjælper og sygehjælper. Forfatter, forlægger og ejer af Hvenegaards Forlag. Hjemmeside. Datter af eksam. varmemester og servicemontør Erik Andreas Magnussen, født på Rigshospitalet 15.6.1930 - død 1998 i Nyborg og hustru speciallærer og talehørepædagog Aase Jørgensen, født 12.6.1930 i Ullerslev, død 26.5.1997 i Nyborg. .  
                Børn: E 1-3
E1 Maria Frederikke Hvenegaard
E2 Kristian Hvenegaard
E3 Esmée Prexus
 
      E1         Maria Frederikke Hvenegaard født 29.8.1976 i Nyborg. Uddannet beklædningsoperatør, håndarbejdslærer, designer og modeltekniker. Kunstmaler. Gift 2.9.2006 i Nyborg Kirke med Hjemmeside  
                Morten Hansen (g. Hvenegaard) født 20.11.1974 i Nyborg, kok. Søn af programmør og klubpædagog Jens Rasmus Hansen født 16.4.1944 i Bagenkop og ekspeditrice Birte Jonna Nielsen født 21.3.1949 i Bagenkop  
                Børn F1-2
F1 Lilje Ea Hvenegaard
F2 Silke Smea Hvenegaard
 
        F1       Lilje Ea Hvenegaard født 1.7.2007 i Svendborg  
        F2       Silke Smea Hvenegaard født 1.12.2009 i Svendborg  
      E2         Kristian Hvenegaard, født 3.7.1978 i Nyborg. Døbt i Kullerup Kirke, Vindinge Herred 15. okt. 1978. Bagermester i Brenderup. Hjemmeside . Gift 5.6.2009 i Særslev Kirke med  
                Lisbet Margrethe Skov Bertelsen født 3.9.1980, kok. Datter af bager Bent Bertelsen død 2007 og Ellen Bertelsen  
                Børn F1-3
F1 Marius Hvenegaard
F2 Nicklas Hvenegaard
F3 Andreas Hvenegaard
 
        F1       Marius Hvenegaard født 14.2.2005 i Fredericia  
        F2       Nicklas Hvenegaard, født 18.3.2007 i Kolding  
        F3       Andreas Hvenegaard, født 5.8.2011 i Kolding  
      E3         Esmeé Prexus  (navneændring 2013 fra Susanne Hvenegaard), født 10.3.1986 i Nyborg. Døbt i Nyborg Kirke 3. juli 1988. Fotograf.
Viet på Assens Rådhus 12.12.2012 og i Thurø Kirke 14. juni 2014 (læs om eventyrbrylluppet
her)
 
                Emmett Prexus (navneændring 2013 fra Søren Aaholm Møller), født 5.5.1983 i Guldager. Programmør og Teknisk Supervisor. Søn af turistchef Walter Møller født 28.7.1944 og sygeplejer Dorthe Aaholm født 04.09.1954  
  C4             Dagmar Hvenegaard (tvilling til Erik) født 13.8.1916 i Dewitz Hus Frederiksgave (Hagenskov). Død 2. januar 2012 i Sct. Klemens, Odense. Gift 26. maj 1939 i Sønderby Kirke med Foto  
                Hans Dreyer født 5.12.1914 i Odense. Uddannet landmand på Frederiksgave. 1939-1942 bestyrer af avlsgården Lenshøj under Hvidkilde. 1942-45 bestyrer af Klintsø i Højby Sogn, Odsherred. 1945-53 forpagter af Lindegaarden i Asperup Sogn. 1947 kommitteret ved Fyns Stiftstidende. 1970 distributionschef ved Fyns Stiftstiende, Medstifter og medlem af Den Fynske Bladfond. Søn af chefredaktør og udgiver af Fyns Stiftstidende Cand. Phil. Jørgen Christian Dreyer (7.7.1886-31.8.1935) og hustru Lili Fanny Lorentzen (28.9.1890-9.8.1970).
                Børn: D1-2
D1 Jørgen Christian Dreter
D2 Claus Dreyer
 
    D1           Jørgen Christian Dreyer født 1.2.1941 på Lehnshøg. Cand. Polyt., udd. brygmester, direktør.  
                Gift med
Anne Birthe Fischer Hansen født 28.6.1940 i Odense, død.
Børn: E 1-3
E1 Peder Dreyer
E2 Rikke Dreyer
E3 Anne Dorthe Dreyer
Gift 2. gang med Gerda, enke
 
      E1         Peder Dreyer  
      E2         Rikke Dreyer født 23.10.1966 i Rødovre. Miljøkonsulent.
Gift 1. gang 1.10.1994 med
 
                Jesper Hostrup Hansen  ægteskabet opløst i 1998
Barn F1
F1 Signe Hostrup Dreyer
Gift 2. gang 17.08.2000 med
Lars Bo Pedersen
Barn F2
F2 Jens Rosenkrantz Dreyer
 
                Børn F1-2  
        F1       Signe Hostrup Dreyer, født: 23.02.1996  
        F2       Jens Rosenkrantz Dreyer, født 12.04.2000  
      E3         Anne Dorthe Dreyer (Anu Byal), Yogalærer i Bellingham, Washington
Gift med
 
                Jason Byal, fotograf
2 børn
 
    D2           Claus Dreyer født 25.3.1944 på Klintsø. Død. Arkitekt.  
  C5             Erik Hvenegaard (tvilling til Dagmar) født 13.8.1916 i Dewitz Hus Frederiksgave (Hagenskov). Død 2. september 1998. Landmand. Lagerforvalter i Frederikssund. Tækker i Korinth. Gift 1. juni 1941 i Nyborg Kirke med  
                Anne Lise With født 20.12.1917 på Frederiksberg. Død 4.2.1983. Distriktsjordemoder. Datter af kredslæge Viggo Julius With og Inger Marie Westermann født19/4 1892.  
                Børn: D1-3
D1 Lotte Hvenegaard
D2 Vincent Hvenegaard
D3 Trille Schroll
 
    D1           Lotte Hvenegaard født 4.7.1942 i Viborg. Gift 16.5.1964 i Frederikssund med  
                Asger Jensen. Gårdejer  
                Børn: E1-3
E1 Kim Hvenegaard Jensen
E2 Stig Hvenegaard Jensen
E3 Ayoe Eva Hvenegaard Jensen (f. 1972)
 
      E1         Kim Hvenegaard Jensen, født 18.2.1966 på Voerbækgaard, Odder. Gårdejer på Vorbækgaard. Gift i 1995 med  
                Jane Jensen (født Olsen)  
                Børn F1-2
F1 Kerstin Hvenegaard Jensen
F2 Hans Jacob Hvenegaard
 
        F1       Kerstin Hvenegaard Jensen født 1995  
        F2       Hans Jacob Hvenegaard født 2001  
      E2         Stig Hvenegaard Jensen,  født 22.2.1968 på Voerbækgaard, Odder, montør. Gift med  
                Dorte Johansen  
                Børn F1-2
F1 Matthias Hvenegaard Jensen (f. 1999)
F2 Cecilie Hvenegaard Jensen
 
        F1       Matthias Hvenegaard Jensen, født 13.9.1999  
        F2       Cecilie Hvenegaard Jensen, født 11.04.2001  
      E3         Ayoe Eva Hvenegaard Jensen,  født 29.7.1972 på Voerbækgaard, Odder. Butiksejer. Gift med  
                Lars Keller Jensen  
                Børn F1-2
F1 Louise Hvenegaard Jensen
F2 Emma Hvenegaard Jensen
 
        F1       Louise Hvenegaard Jensen, født 6.2.2002  
        F2       Emma Hvenegaard Jensen, født 20.9.2005  
    D2           Vincent Hvenegaard født 19.8.1944 på Liltved Vestergaard, Favsing Sogn, Randers Amt, Allingaabro. Cand. Scient. i biologi. Gift med  
                Lise Stengaard Hansen, Biolog. Lektor på Aarhus Universitet - Forskningscenter Flakkebjerg.
Biolog på Statens Skadedyrlaboratorium. Biolog på Dansk Teknologisk Institut. 
 
                Børn E1-3
E1 Leif Hvenegaard
E2 Toke Fuj Hvenegaard
E3 Eva Hvenegaard
 
          E1     Leif Hvenegaard (adopteret)  
          E2     Toke Fuj Hvenegaard  
          E3     Eva Hvenegaard  
    D3           Trille Schroll  (navneændring fra Ida Susanne Hvenegaard),  født 7.4.1950 på Rigshospitalet. Dekoratør, sygehjælper. Gift 1. gang med  
                Paul Erik Petersen født. Repræsentant.
Børn: E 1-2
E1 Carl Christian Schroll
E2 Anne-Mette Nygaard
Gift 2. gang med
Torben Schroll født 24.9.1941, død 16. november 2015, begravet i Munkebo 21. november.. Selvstændig maskinarbejder. Søn af Henning Gustav Viggo Schroll 1910-1960 og hustru Ebba Clausen (Ebba var barnebarn af Peder Emil Hvenegaard, svigerfar til A, B8.)
Ingen børn
 
                Børn E1-2  
      E1         Carl-Christian Schroll, Født 20. september 1973 i Faaborg. Navneændring fra Petersen  
      E2         Anne-Mette Nygaard, født Petersen 23.03.1977, navneændring til Schroll.  Grafisk designer
Gift med
 
                Peter Nygaard  
                Børn F1-2
F1 Julius Nygaard
F2 Victor Nygaard
 
        F1       Julius Nygaard, født 09.07.2008  
        F2       Victor Nygaard, født 25.03.2012  
B4               Frederik Christoffer Langkilde Plum Født 12. december 1880 i Dyrlægeboligen, Frederiksgave, Sønderby.
Død 17. maj 1946 i Amtssygehuset i Assens. Boghandler i Assens. Efter preliminæreksamen udlært hos Fr. Thune, Vordingborg 1897- 1901, hvor han fortsatte som medhjælper efter soldatertiden ved Den kgl. Livgarde. Senere medhjælper hos E. Brummerstedt, Århus, Johs. Møller, Kalundborg og Søren Hempel, Odense. Overtog H.A. Bertelsens boghandel i Assens 1907 og havde den i 23 år. – Plum blev dekoreret med Fr. VIII’s Mindemedaille. (Dolleris IV) (Boghandlere i Danmark)
Gift 5. juni 1908 i Klosterkirken i Horsens med
                Meta Schrøder. Datter af Niels Frederik Schrøder (f. 1835, d. 1905) og Else Marie Jensen (f. 1845).
Født 27. oktober 1878 i Horsens.
 
                Barn C1
C1 Gerda Marie Dagmar Plum
 
  C1             Gerda Marie Dagmar Plum Født 1. maj 1909 i Østergade 20,1., Assens.
Død 30. marts 1974 i Aarhus.
Gift 29. juni 1935 i Hellerup Kirke med
 
                Knud Thorkild Kjølhede Født 31. marts 1909 i Rosenvængets Allé 22, 2 København.Søn af Thorkild Emil Kjølhede (f. 1880, d. 1963) og Edith Møller (f. 1880, d. 1969).
 Kirug på Amtssygehuset i Kjellerup.
 
                Børn D1-2
D1 Torben Arne Preben Kjølhede
D2 Anne Lise (Lia) Kjølhede
 
    D1           Torben Arne Preben Kjølhede Født 13. april 1937 i København. Ingeniør i Nordisk Wavin A/S, Hammel.
Gift 23. oktober 1960 i Hørup Kirke med
 
                Birgit Aagaard Født 10. september 1938. Datter af Osvald Nielsen (f. 1907). Lægesekretær  
                Børn E1-2
E1 Ulla Kjølhede
E2 Marianne Kjølhede
 
      E1         Ulla Kjølhede Født 16. oktober 1961 i Aarhus.  
      E2          Marianne Kjølhede Født 12. januar 1966 i Kjellerup.  
    D2           Anne Lise (Lia) Kjølhede Født 25. september 1939 i Bispebjerg Hospital København.
Gift 25. juli 1970 i Sønderby Kirke med
 
                Kjeld Chorfitzen, Født 22. august 1942. Søn af Børge Chorfitzen (f. 1912) og Grete Faber (f. 1909).
Fotograf ved Danmarks Radio, København.
 
                Barn E1
E1 Nikolaj Chorfitzen
 
      E1         Nikolaj Chorfitzen Født 8. september 1972 i København.  
B5               Anna Margrethe Plum Født 8. november 1881 i Dyrlægeboligen, Frederiksgave, Sønderby. Død 16. juli 1944 i København.
Gift 20. juli 1900 i Sønderby Kirke med
 
                Holger Helms, Født 7. maj 1871 i Sørbymagle, Slagelse. Død 16. september 1963 i København.Søn af rektor og forfatter Johannes Helms (f. 1828, d. 1895) og Marie Sofie Hansen (f. 1838, d. 1910). Cand. Polyt. Ingeniør. Inspektør i Københavns Bryggerier og Malterier.
                Børn C1-5
C1 Jørgen Helms
C2 Karen Marie Helms
C3 Karen (Gete) Margrethe Helms
C4 Inger Johanne Helms
C5 Holger Helms
  C1             Jørgen Helms Født 11. maj 1901 på Frederiksberg.
Gift 1. gang  7. oktober 1927 i Svendborg med Sylvia Weber , Født 10. marts 1905. Datter af værftsejer og godsejer Sophus Weber (f. 1859) og Sinnet Christine Bruhn (f. 1872, d. 1931).. Skilt i 1938.
Barn D1
D1 Sinnet Anna Helms
Gift 2. gang 30. januar 1943 med Edith Effsen. Skilt i 1954.
Børn D2-3
D2 Kirsten Helms
D3 Erik Helms
 
    D1           Sinnet Anna Helms Født 7. november 1933 på Svendborg Sygehus.
Gift 7. juli 1953 i Thurø Kirke med
 
                Lars-Olof (Olle) Liljeström Født 12. februar 1925.  
                Børn E1-4
E1 Theo Maria Liljeström
E2 Nynja Sylvia Margaretha Liljeström
E3 Ebba Sofie Sinnet Marina Liljeström
E4 Johan Åhus Jörn Holger Alfred Liljeström
 
        E1         Theo Maria Liljeström Født 28. april 1954 i Stockholm.  
      E2         Nynja Sylvia Margaretha Liljeström Født 23. juli 1956 i Stockholm.  
      E3         Ebba Sofie Sinnet Marina Liljeström Født 31. august 1959 i Täby, Sverige.  
      E4          Johan Åhus Jörn Holger Alfred Liljeström Født 11. maj 1966 i Täby, Sverige.
 
    D2           Kirsten Helms Født 31. august 1944.  
    D3           Erik Helms Født 20. april 1947.  
  C2             Karen Marie Helms Født 16. marts 1903 i Taarnby.
Død 5. maj 1904 i Taarnby.
 
  C3             Karen Margrethe Helms (Gete)  Født 18. maj 1905 på Glostrup Bryggeri.
Gift 7. april 1935 i Hørsholm Kirke med
 
                Poul Axel Kaae, Født 4. marts 1904. Søn af Aage Kaae. cand. Jur. Amtsrådssekretær.  
                Barn D1
D1 Ole Kaae
 
    D1           Ole Kaae Født 8. august 1936 i Odense. Revisor i Odense.
Gift 29. juli 1961 i Odense med
 
                Tove Røndrup Født 28. august 1939.  
                Børn E1-2
E1 Lars Kaae Født 17. september 1964 i Odense.
E2 Morten Kaae Født 15. maj 1968 i Odense.
 
      E1         Lars Kaae Født 17. september 1964 i Odense.  
      E2         Morten Kaae Født 15. maj 1968 i Odense.  
  C4             Inger Johanne Helms Født 23. maj 1908 i Taarnby. Død 24. marts 1909 i Taarby.  
  C5             Holger Helms Født 29. april 1910 i Maglebylille Mølle, Amager.
Gift 2. november 1935 med
 
                  Inger Birgit Neckelmann Født 19. marts 1911 i Frederiksberg.  
                Børn D1-3
D1 Anne Helms
D2 Lise-Lotte Helms
D3 Margrethe Helms
 
    D1           Anne Helms Født 10. maj 1936 i Frederiksværk.
Gift 7. september 1957 med
 
                Helge Åndahl Født 30. juni 1934 i Hillerød.  
                Børn E1-4
E1 Peter Win Åndahl
E2 Torben Ken Åndahl
E3 Jesper Kim Åndahl
E4 Michael Jon Åndahl
 
      E1         Peter Win Åndahl Født 26. februar 1958 i Lyngby.  
      E2         Torben Ken Åndahl Født 24. juli 1959 i Lyngby.  
      E3          Jesper Kim Åndahl Født 5. december 1960 i Lyngby.  
                Michael Jon Åndahl Født 5. december 1960 i Lyngby.  
    D2           Lise-Lotte Helms Født 27. juni 1939 i Hellerup.
Gift 22. oktober 1966 med
 
                Jørgen Schönfeldt Født 11. december 1937.  
                Børn E1-2
E1 Christian Schönfeldt
E2 Casper Schönfeldt
 
      E1         Christian Schönfeldt Født 27. august 1969 i Hong-Kong.  
      E2         Casper Schönfeldt Født 26. juni 1971 i Singapore.  
    D3           Margrethe Helms Født 26. juli 1946 i Hellerup.
Gift 15. februar 1969 i Holte med
 
                Mads Holm Født 1. marts 1941.  
                Børn E1-2
E1 Mikkel Holm
E2 Morten Holm
 
        E1         Mikkel Holm Født 10. august 1969 i Charlottenlund.  
      E2         Morten Holm Født 19. januar 1972 i Charlottenlund.  
B6               Dagmar Plum (Dea)  Født 21. oktober 1883 i Dyrlægeboligen, Frederiksgave, Sønderby. Død 5. juli 1927 i Sverige. Af et hugormebid. Kommunelærerinde.  
B7               Emma Plum Født 2. juli 1887 i Dyrlægeboligen, Frederiksgave, Sønderby.
Død 6. maj 1895 i Dyrlægeboligen, Frederiksgave, Sønderby. Som følge af et ulykkestilfælde
 
B8               Carl Ejnar Plum Født 20. februar 1891 i Dyrlægeboligen, Frederiksgave, Sønderby.
Død 15. juli 1930 på Sønderborg Sygehus. Gårdejer i Stubbebæk, Aabenraa.
Gift 5. juli 1919 i Assens Kirke med
                Astrid Sørensen Født 20. august 1891. Død 9. august 1965. Datter af Jacob Sørensen (f. 1858, d. 1922) og Hanne Jensine Hansen (f. 1858, d. 1936).  
                Børn C1-4
C1 Carl Munk Plum
C2 Erik Munk Plum
C3 Eskild Munk Plum
C4 Jørgen Munk Plum
 
  C1             Carl Munk Plum Født 14. april 1920 på Lysholm, Als.
Salgschef i Plumrose.
Gift 18. februar 1944 med
 
                Ellen Grau Født 22. maj 1918. Tandlæge.  
                 Børn D1-2
D1 Elisabeth Munk Plum
D2 Eva Munk Plum
 
    D1           Elisabeth Munk Plum Født 17. september 1945 i København. Sygeplejerske i Faaborg.
Gift 24. oktober 1968 i København med
 
    &nbs