Startside Ophav Biskop Plum Gullaschbaronen Foto Kontakt

 

1. Claudine 2. Søren 3. Tabitha 4. Oline 5. Hanne 6. Caja 7. Frederik 8. Niels 9. Claus 10. Marie
Biskop Frederik Plum
's 7. barn
Frederik Plum
Født 16. Januar 1801 i Slagelse
Død 8. Januar 1848 i Skien, Norge

Frederik Plum blev Student fra Roskilde Jan. 1822, tog anden Examen 1822, hvorefter han rejste til Faderen i Odense for under hans Vejledning at forberede sig til Filologisk Embedsexamen. Medens han i Faaraaret 1825 efter Indbydelse af Morbroderen, Landsfysikus Dr. Hans Munk var paa Besøg i Skien 1825, blev en Adjunktpost ledig ved Byens lærde Skole. 26. Juni samme Aar blev han konstitueret, og 17. Februar 1827 fik han Udnævnelse til Adjunkt, hvilket Embede han beholdt til sin Død 8. Januar 1848. Han var tillige Regnskabsfører ved Skolen og bestyrede den i flere Aar som Overlære. Han udgav flere historiske Bøger, beregnede til Skolebrug, og skrev navnligt i Skiens Avis ikke faa Digte, som Samtiden satte Pris paa, ligesom han vandt sig mange Venner baade i Norge og Danmark.
Han Omfattede sit nye Fædreland med megen Interesse og Kjærlighed, mn længtes dog også efter sit gamle Fædreland, som han ofte besøgte i sine Ferier.

Slægten Plum ved Gerhard Grove [Nr. 146, s. 75 og 133]
            Frederik Plum, født 16. januar 1801 i Slagelse. Død 8. Januar 1848 i Skien. Adjunkt, Regnskabsfører, Overlære.
Gift 1831 med
            Nicoline Dorothea Raben, Født 21. april 1808 i Bratsberg Gods, Norge.
Død 28. november 1886 i Skien, Telemarken, Norge. Datter af Christian Raben.
            Børn A1-2
A1 Frederik Christian Plum (f. 1832, d. 1855)
A2 Vilhelm Carl Ludvig Plum (f. 1836, d. 1891)
 
A1           Frederik Christian Plum, Født 22. juni 1832 i Skien, Norge.
Død 30. september 1855 i Skien, Norge.
 
A2           Vilhelm Carl Ludvig Plum Født 4. juli 1836 i Skien, Norge. Død 1. september 1891 i Christiania, Norge. Kopist i Statistiske Centralburau, Christiania, Norge.
Gift 15. oktober 1881 med
 
            Camilla Bugge, Født 16. januar 1858.
Datter af Otto Frederik Bugge og Natty Amalie Lunde.
 
            Børn B1-2
B1 Signe Dorothea Plum (f. 1883, d. 1945)
B2 Frederik Thorvald Sofus Munk Plum (f. 1885, d. 1971)
 
  B1         Signe Dorothea Plum Født 17. november 1883 i Christiania, Norge.
Død 29. november 1945 i Frederiksstad, Norge.
Gift 14. maj 1909 i Christiania, Norge med
 
            Jacob Ager Lund, Født 4. februar 1882 i Virkedal, Vindafjord, Rogaland, Norge.
Søn af Johan Michael Lund (f. 1833, d. 1908) og Hedvig Marie Thode (f. 1850, d. 1900).
Dr. phil..
 
            Børn C1-3
C1 Johan Thode Lund (f. 1912)
C2 Signe Thode Lund (f. 1914)
C3 Matty Cecilie Lund (f. 1916)
 
            Johan Thode Lund, Født 6. februar 1912 i Oslo. Civilingeniør.
Gift 12. november 1939 i Frederiksstad, Norge med
 
            Ingeborg Margrethe Kruge. Født 27. april 1915.
Datter af Thorvald Kruge og Ragnhild.
 
            Børn D1-2
D1 Claus Petter Lund (f. 1943)
D2 Kirsten Lund (f. 1946)
 
    D1       Claus Petter Lund Født 28. februar 1943 i Frederiksstad, Norge.
Ingeniør.
Gift 24. juni 1967 i Oslo, Norge med
 
            Helen Strand, Født 23. juli 1944.  Datter af Per Strand og Berit .  
            Børn E1-3
E1 Thomas Petter Lund (f. 1971)
E2 Christian Lund (f. 1971)
E3 Lars Jacob Lund (f. 1976)
 
      E1     Thomas Petter Lund Født 20. februar 1971 i Oslo, Norge.  
      E2     Christian Lund Født 19. februar 1971 i Frederiksstad, Norge.  
      E3     Lars Jacob Lund Født 27. maj 1976 i Oslo, Norge.  
            Kirsten Lund, Født 20. januar 1946 i Frederiksstad, Norge.
Gift 10. april 1968 i Frederiksstad, Norge med Ånund Åmli.
 
            Ånund Åmli, Født 11. april 1936 i Setesdal, Norge. Søn af Guttorm Åmli og Gro.  
            Børn F1-2
F1 Guttorm Åmli
F2 Johan Åmli
 
        F1   Guttorm Åmli Født 3. februar 1969 i Kristiansand.  
        F2   Johan Åmli Født 27. januar 1972 i Kristiansand.  
    C2       Signe Thode Lund Født 28. april 1914 i Christiania, Norge.
Sekretær.
 
    C3       Matty Cecilie Lund Født 5. juni 1916 i Frederiksstad, Norge.
Gift 2. juni 1945 i Frederiksstad, Norge med
 
            Ivar Christoffer Poulson. Født 17. oktober 1911.
Søn af Wilhelm Poulson og Benedicte.
 
            Børn D1-2
D1 Astri Poulsson
D2 Anne Benedicte Poulsson
 
      D1     Astri Poulsson Født 11. juni 1946 i Oslo, Norge.
Gift 26. juni 1970 i Bærum, Norge med
 
            Martin Solnes, Født 23. maj 1946. Civilingeniør.
Søn af Knut Solnes.
 
            Børn E1-2
E1 Knut Ivar Solnes
E2 Thor Mathias Solnes
 
        E1   Knut Ivar Solnes, Født 4. april 1973 i Trondheim.  
        E2   Thor Mathias Solnes, Født 10. maj 1975 i Porsgrunn, Norge  
      D2     Anne Benedicte Poulsson Født 3. april 1949 i Oslo, Norge.
Gift 21. juni 1969 i Oslo, Norge. Skilt 21. juni 1974.
 
  B2         Frederik Thorvald Sofus Munk Plum, Født 25. marts 1885 i Christiania, Norge. Død 11. juli 1971 i Oslo, Norge. Cand. teol. Lektor ved Berle Skole, Oslo.
Gift 4. oktober 1912 i Christiania, Norge med
            Anne Marie Færden Født 19. august 1888 i Christiania, Norge. Død 3. januar 1973. Datter af Anders Færden (f. 1860, d. 1939).
            Børn C1-2
C1 Anne-Sofie Plum
C2 Gjertrud Plum
Fotos fra besøg hos fam. Plum, Assens 1919. Agnes Plums Fotoalbum, Assens Lokalarkiv
    C1       Anne-Sofie Plum Født 11. december 1916 i Oslo, Norge.
Gift 1. oktober 1940 i Oslo, Norge med
            Björn Brænne Født 2. januar 1914. Søn af Sigmund Brænne (f. 1883) og Bodil Winge (f. 1889, d. 1984).  
            Børn D1-2
D1 Ulf Brænne
D2 Ragnhild Brænne
 
      D1     Ulf Brænne Født 15. august 1942 i Trondheim, Norge. Død 2014. Artikel om hans sygdom og død
Gift 29. december 1967 i Tönsberg, Norge med
 
            Lise Gjerlöw Moer Gift 29. december 1967 i Tönsberg  
            Børn E1-3
E1 Elin Brænne
F2 Nina Brænne
F3 Marit Brænne
 
            Elin Brænne Født 27. juli 1968 i Tönsberg, Norge.  
            Nina Brænne Født 22. august 1970 i Tönsberg, Norge.
Død 29. december 1970 i Tönsberg, Norge.
 
            Marit Brænne Født 14. april 1972 i Tönsberg, Norge.  
      D2     Ragnhild Brænne Født 8. februar 1944 i Trondheim, Norge.
Gift 28. maj 1966 i Tönsberg, Norge med
 
            Per Arne Larssen, Født 12. maj 1943.
Søn af Hartvik Larssen og Martha.
 
            Børn E1-2
E1 Trude Brænne Larssen
E2 Hege Brænne Larssen
 
        E1   Trude Brænne Larssen Født 1. januar 1967 i Tönsberg, Norge. Forfatter Omtale med foto  
        E2   Hege Larssen Født 28. maj 1969 i Trondheim, Norge.  
    C2       Gjertrud Plum Født 4. juni 1921 i Oslo, Norge.  
               
               
               
               

 

 

 

 


Webmaster
© 1999-2015 Hvenegaards Forlag
Vivian Hvenegaard,  
Kertevej 26, Kerte, 5560 Aarup
vivian@me-cfs.info
OBS! 
Fralæggelse/disclaimer:
Denne hjemmeside er offentliggjort uden garanti for indholdet. 
Det er brugerens eget ansvar at forholde sig kritisk til hjemmesidens indhold.