Startside Slægten Biskop Plum Gullaschbaronen Foto Kontakt

 

1. Claudine 2. Søren 3. Tabitha 4. Oline 5. Hanne 6. Caja 7. Frederik 8. Niels 9. Claus 10. Marie
Biskop Frederik Plum's 5. barn.
Hanne Antonie Jacobine Christiane Plum
Født 17. februar 1798 i Slagelse.
Død 19. januar 1878 i København.  


Hendes mand blev i 1825 Kjøbmand i Assens og Ejer af Byens Færgevæsen, 1827 svensk/norsk Vicekonsul, 7. December 1827 Agent. Han var i 1834-48 Medlem af Roskildes Stænderforsamling, blev 1836 Transportforvalter i Assens, 1838 Borgerrepræsentant, og 1839 Formand for Borgerrepræsentationen sammesteds, 28. Juni 1840 Ridder af Dbg., 22 Oktober 1848 kongevalgt medlem af den grundlovgivende Rigsforsamling og døde i Assens 1. April 1863.

Hendes Mand var en smuk Mand, nobel af Udseende og Tænkemaade, og hans Hustru delte Interesser med ham. Deres Hjem var et Samlingssted for det gode Selskab i Assens og Omegn, hvilket især var Tilfælde i Krigsaarene 1848-50, da Troppetransporten til og fra Sønderjylland for en stor Del gik over Assens. Efter hans død flyttede hun til Kjøbenhavn, hvor hun levede de sidste Aaar.

Slægten Plum ved Gerhard Grove [Nr. 144, s. 75, 133]
A5                 Hanne Antonie Jacobine Christiane Plum, Født 17. februar 1798 i Slagelse. Død 19. januar 1878 i København.
Gift 6. juni 1818 i Sct. Knuds Kirke, Odense med.
 
                  Hans Brøchner Bruun, Født 18. juli 1793. Død 1. april 1863. Købmand i Assens. Søn af Bertel Bruun (f. 1767, d. 1827) og Magdalene Barbara Hansen Brøchner (f. 1768, d. 1831). Den Store Danske
Handelsmand, Stænderdeputeret, overtog, efter at have deltaget i Faderens omfattende Forretning, i 1826 Assens Færgevæsen tillige med sin samme Aar (11. Nov.) afdøde yngre Broders, Agent Søren Wedege Bruuns, Købmandsforretning i Assens, i hvilken Bys kommunale Anliggender han tog fremragende Andel som Kommunalbestyrelsens Formand 1839-57. 1836 udnævntes han til Transportforvalter. B., der 1827 fik Titel af Agent, var 1835-48 Medlem af Roskilde Stænderforsamling, hvor han stillede flere gennemgribende Forslag, hvis Gennemførelse dog var en senere Tid forbeholdt, 1836 om Konsumtionens Ophævelse, 1838 om Oprettelse af en Livsforsikringsanstalt for Statsregning, 1840 om Forandringer i Aagerloven og om Skattebevillingsret, 1846 om almindelig Værnepligt. Han var ogsaa Medlem af den grundlovgivende Rigsforsamling.


Østergade 34, Assens
              Børn B1-5
B1 Bertel Bruun
B2 Marie Sophie Bruun,
B3 Frederik Plum Bruun
B4 Magdalene Barbara Bruun
B5 Hanne Antonie Bruun
B1               Bertel Bruun, Født 22. januar 1820 i Fredericia, Michaelis Sogn. Død 6. august 1894 i Assens, begravet på Assens gl. Kirkegaard. Vicekonsul, Købmand, Sparekassedirektør
Ejer af Assens Færgevæsen. Skrevet bag på fotografiet: "Søn Kgl. Agent Købmand i Assens Hans Brochman Bruun. Konsul Berthel Bruun var Købmand i Assens, Østergade 33. Expeditør for Det franske Dampskibeselskab. Ejer af Byens Færgevæsen. Statens tilsynsførende med Assens og med Baagø Fyn. Bogholder og senere medlem af direktionen for Assens og Omegn Spare- og Laankasse." Se foto her http://person.ptt-museum.dk/person/46/Bertel-Bruun
Gift 21. august 1845 i Skovgaarde, Søby med
                  Margrethe Sophie Frederikke Brasch, Født april 1825 i Skovgårde, Søby Sogn, Baag. Død 11 september 1893 i Assens. Datter af Jens Andersen Brasch og Mathilde Vilhelmine Hansen
              Børn C1-
C1 Mathilde Bruun
C2 Marie Sophie Bruun
C3 Antonie Bruun
C4 Magdalene Bruun
C5 Hans Brøchner Bruun
C6 Jens Brasch Bruun
    C1             Mathilde Bruun født 27. september 1846 i Assens. Død 16. januar 1931 på Borupgaard, Snekkesten, Egebæksvang. Mathilde Bruun oprettede den 25. april 1927 et familielegat på 100.000 kr. Legatet har til formål, at støtte familiemedlemmer – d.v.s. efterkommere efter købmand Bertel Bruun i Assens
Gift med
 
              Gustav Adolph Hagemann, Født 16. maj 1842 på herregården Rodstenseje ved Odder. Død 27 april 1916 på Godset Borupgaard, Snekkersten, Egebæksvang (i dag hotel). Søn af godsejer Otto Waldemar Hagemann og Sophie Marie Hagemann. Godsejer på Borupgaard og Bergsjøholm, Ystad. Industri- og videnskabsmand, Gehejmekonferensraad, Cand.polyt.
G.A. Hagemann blev cand.polyt. i 1865 og ansat i Kryolithsodafabrikken Øresund, som han blev medejer af i 1869. Til denne virksomhed var han knyttet til sin død i 1916. Hagemann byggede i 1870-72 sukkerfabrikken i Odense, anlagde fællessukkerkogerierne på Skt. Croix i Dansk Vestindien i 1878. Desuden anlagde han sukkerfabrikkerne i Nakskov, Stege og Assens. Han var medlem af Borgerrepræsentationen i København 1882-1902 uden at være tilknyttet noget bestemt parti. Han var i perioden 1902-12 direktør for Polyteknisk Læreanstalt og ejede fra 1899 Borupgaard ved Snekkersten. Fra 1911 ejede han desuden Bergsøholm ved Ysted i Skaane og desuden fire sukkerplantager på Skt. Croix. Derudover var han medlem af en lang række bestyrelser, bl.a. Burmeister og Wain, Finsens Lysinstitut, Vejlefjord Sanatorium, Faxe Kalkbrud, Fængselshjælpen i København og Privatbankens Bankråd. Og endelig kan nævnes, at han var stifter af G.A. Hagemanns Kollegium i København i 1907.
Læs mere her
http://www.tikobkommune.dk/borupgaard.html og https://da.wikipedia.org/wiki/Gustav_Adolph_Hagemann 
                Børn D1-5
D1 Ellen Hagemann
D2 Gustav Arthur Hagemann
D3 Gunnar Aage Hagemann
D4 Antonie Sophie Hagemann (Toto)
D5 Paul Olaf Hagemann
      D1           Ellen Hagemann, født 23. november 1873, København, Død 3. november 1874, København.  
      D2           Gustav Arthur Hagemann, født 14. april 1876, København, død 31. marts 1877, København  
  D3           Gunnar Aage Hagemann, Rd.D. Født 12. december 1877 i København. Død 30. december 1971 på Tenerife, Spanien. Cand.polyt., Hofjægermester, ejer af Ristrup, Bergsjöholm og Ruuthsbo (begge Ystad), Søbækgaard (Espergærde).
Se mere her https://da.wikipedia.org/wiki/Gunnar_Aage_Hagemann
Gift 1. gang  26. november 1904 i København med
Erna Maria Langballe, Født 31. august 1881, København. Død 13. juli 1948,
Bjärsjöholms Slott (Biersholm), Skåne. Datter af grosserer Alexander Langballe (død 1911) og hustru Elisabeth f. Christensen
Børn E1-4
E1 Gustav Alexander Hagemann
E2 Grete Hagemann
E3 Anne Lise Hagemann
E4 Otto Waldemar Hagemann
Gift 2. gang 26. maj 1949 med Margit Nordlindh født 25. september 1900. Datter af civilingeniør Nordlindh, Stockholm.
Ingen børn
      E1         Gustav Alexander Hagemann, Født 4 september 1905, Christiansted, Saint Croix, U.S. Virgin Islands , død 2000. Godsejer og Distriktshjemmeværnschef.
Gift 1. gang 17. jili 1937 i Bjäresj¨, Sverige med
Børn F1-5
Vera Clemann Rasmussen, Født 21. november 1912, Silkeborg Købstad, Skilt 1946
Børn F1-3
F1 Lis Hagemann
F2 Henriette Elisabeth Hagemann
F3 Helle Dorothea Hagemann
Gift 2. gang 6. september 1947 i Bjeresjö med
Maria Magdalena comtesse von Levachoff Født 27. November 1914 i Petrograd, Rusland. Død 1989. Skilt 1980.
Barn F4
F4 Gustav Adolph von Levachoff Hagemann
3. gang Samlevende med Ann Kronqvist
Barn F5
F5 Anna-Maria Elisabeth Kronquist Hagemann
          F1       Lis Hagemann født 12. juli 1931
Gift med
 
                  Carl Gustav Eric Nocken Stjernswärd, Født 16. oktober 1915, Malmø, Sverige. Død 21. februar 1990. Export Manager  
              Børn G1-3
G1 Eva Christina Stjernswärd
G2 Anna Henriette Stjernswärd
G3 Carl-Gustaf Nolcken Stjernswärd
            G1     Eva Christina Stjernswärd født 19 marts 1953 i Malmö, Sverige. Departementssekretær in Stockholm  
            G2     Anna Henriette Stjernswärd Født 19. maj 1960 i Stockholm. Jurist  
            G3     Carl-Gustaf Nolcken Stjernswärd, Født 3. september 1961, Markedsekonom, Godsejer i Havgaard, Svedala, Sverige.
Gift med
 
                  Sini Renee Lundeen født september 1964 i Roseville, Minnesota, USA. Arkitekt.  
          F2       Henriette Elisabeth Hagemann, født 11 august 1939, Lægesekretær
Gift 5. maj 1961 i Bjärresjö, Sverige med
 
                  Knut Stensson Samuel Werner Troil, Friherre. Født 9. januar 1926, Helsinki, Finland. Løjtnant, Arkitekt i Nymölla, Ystad  
              Børn G1-2
G1 Maria Carola Knutsdottor Troil, friherreinde
G2 Peter Knutsson Samuel Werner Troil, friherre
            G1     Maria Carola Knutsdottor Troil, friherreinde, Født 27. april 1962 i Aabo, Finland. Marknadsekonom in Göteborg, Sverige.
Gift med
 
                  Sten Göthberg, Jurist  
            G2     Peter Knutsson Samuel Werner Troil, Friherre, Født 25. april 1964 in Aabo, Finland. Reklamekonsulent i Malmö, Sverige.  
          F3       Helle Dorothea Hagemann, født 22 december 1941 i Ystad, Sverige, Filialchef
Gift med
 
                  Stephan Carl Kule Palmstierna, friherre Født 14. may 1965 i Bjäresjö, Sverige.  
              Børn G1-3
G1 Erik Kule Alexander Palmstierna, friherre
G2 Anne Stephanie Henriette Palmstierna, friherreinde
G3 Marcus Carl Kule Palmstierna, friherre
            G1     Erik Kule Alexander Palmstierna, friherre, født 2. oktober 1967 i Ystad  
            G2     Anne Stephanie Henriette Palmstierna, friherreinde  Født 28 marts 1971 i Lund  
            G3     Marcus Carl Kule Palmstierna, friherre  
          F4       Gustav Adolph von Levachoff Hagemann født 23. April 1948 i København. Godsejer, Lantmästare i Ruuthsbo, Ystad, Sverige.
Gift 5. juni 1982 Harlösa, Sverige med
 
                  Ann Louise Margareta Bergengren født 17. februar 1955 i Hjularöd, Sverige  
              Børn G1-2
G1 Alexandra Louise Mathilde Gustavsdotter Hagemann
G2 Charlotte Elsa Maria Gustavsdotter Hagemann
            G1     Alexandra Louise Mathilde Gustavsdotter Hagemann Født 18. may 1988 i Ystad, Sverige.  
            G2     Charlotte Elsa Maria Gustavsdotter Hagemann Født 29. december 1993.  
          F5       Anna-Maria Elisabeth Kronquist Hagemann Født 6. oktober 1964. Sanger  
              Barn G1
G1 Anna Caroline Elisabeth Hagemann
            G1     Anna Caroline Elisabeth Hagemann  
        E2         Grete Hagemann, Født 23. april 1907 i Christianssted, St. Croix, De Vestindiske Øer. Lægesekretær
Gift 26. juni 1932 i med
 
                  Einar Bentzen, Født 21 november 1896 på Frederiksberg. Død 27. januar 1961, Kongelig Statsskovridder. Skovriddergaarden, Egebjerg, Ods, Holbæk. Søn af Overlæge Christian Frederik Bentzen og hustru Anna Sigrid Thekla Block  
              Børn F1-4
F1 Birgitte Bentzen
F2 Erna Bentzen
F3 Sidsel Merete Bentzen
F4 Karen Bentzen
        F1       Birgitte Bentzen
Gift 1. gang med
Carl Christian Burmeister, Født 2. august 1924. Forsikringsdirektør. Søn af Stanley Burmeister.
Barn G1
G1 Helle Birgitte Burmeister
Gift 2. gang med
Karl-Axel Vilhelm Bergengren, Godsejer
            G1     Helle Birgitte Burmeister
Gift med
 
                  Enrico Harrasser, Direktør  
              Børn H1-2
H1 Marco Harrasser Burmeister
H2 Luca Harrasser Burmeister
              H1   Marco Harrasser Burmeister  
              H2   Luca Harrasser Burmeister  
          F2       Erna Bentzen
Gift med
 
                  Bertel Ottosen Bavngaard, Redaktionssekretær  
              Børn G1-2
G1 Mads Frederik Bentzen Bavngaard
G2 Jesper Peter Bavngaard
            G1     Mads Frederik Bentzen Bavngaard, Mekaniker  
            G2     Jesper Peter Bavngaard, Driftsleder  
          F3       Sidsel Merete Bentzen
Gift med
 
                  Jacob Anker Christian Bugge, Behandler  
              Barn G1
G1 Anne Marie Bentzen Bugge
            G1     Anne Marie Bentzen Bugge, Pædagog
Gift med
 
                  Michael Holm Jensen, Pædagog  
              Barn H1
H1 Nanna Patrick Bugge
                  Nanna Patrick Bugge  
          F4       Karen Bentzen født 2. maj 1945 i Rørvig, Holbæk  
        E3         Anne Lise Hagemann, Født på Ristrup Gods, Sabro, Aarhus.
Gift 17. juni 1933 på Bjäresjöholm, Bjäresjö, Sverige med
 
                  Christian Edward Lembke, Godsejer til Penarpsgaarden, født 16. april 1905, Lund, Død 26. november 1980  
              Børn F1-5
F1 Ivar Johan Lembke
F2 Mona Elisabeth Lembke
F3 Bjarne Jonas Christopher Lembke
F4 Lene Maria Lembke
F5 Eva Christina Lembke
          F1       Ivar Johan Lembke, født 22. april 1934 i Lund, Sverige. Dand. Jur. Godsejer til Källesjö
Gift 16. februar 1970 i Lund med 
 
                  Agneta Ulrika Svea Unosdottor, Lægesekretær  
              Børn G1-2
G1 Johannes Christopher Lembke
G2 Stenn Ulrik Christopher Lembke
            G1     Johannes Christopher Lembke, født 26. december 1967 i Skephult, Sverige  
            G2     Stenn Ulrik Christopher Lembke, Født 16. Februar 1972 i Ängelholm, Sverige  
          F2       Mona Elisabeth Lembke, Født 4. august 1935 i Bjäresjöholm, Bjäresjö, Sverige. Fil. Kand.
Gift 7. april 1962 i Förslöv med
 
                  Torsten Gustaf Callert, Ingeniør   
              Børn G1-3
G1 Märta Benedicte Christina Callert
G2 Christian Gustaf Callert
G3 Gabriel Martin Christopher Callert
            G1     Märta Benedicte Christina Callert  
            G2     Christian Gustaf Callert  
            G3     Gabriel Martin Christopher Callert  
          F3       Bjarne Jonas Christopher Lembke, født 21. januar 1939 i Förslöv. Dr. med., Godsejer til Penarpsgaarden
Gift med
 
                  Eva Berg, Gymnastikdirektør  
          F4       Lene Maria Lembke
Gift med
 
                  Jesper Nissen, skribent  
          F4       Eva Christina Lembke, Kulturråd  
                  Lars Bergstrand, Cand.jur.  
        E4         Otto Waldemar Hagemann, Født 2. november 1910, Ristrup Gods, Sabro, Aarhus , død †
Gift 10 juni 1938 i København med
 
                  Karen Dorte Bruun, f. 25 nov. 1917, Frederiksberg. Datter af Højeseretssagfører Hans Henrik Marcelius Bruun, 1884-1954 og hustru Elisabeth Poulsen,1887-1960.  
              Børn F1-5
F1 Jens Hagemann
F2 Bent Hagemann
F3 Anders Hagemann
F4 Gunnar Hagemann
F5 Henrik Hagemann
          F1       Jens Hagemann, født 19. august 1939 på Frederiksberg,.Museumsassistent i Narsaq, Grønland
Gift med
 
                  Rie Oldenburg, Museumsleder  
          F2       Bent Hagemann, født 21. september 1940 på Frederiksberg. Cand Silv. i Pandrup.
Gift 11. juli 1970 i Ribe med
 
                  Ingelise Heide-Andersen, født 24. august 1944 . Lektor  
              Børn G1-3
G1 Pernille Hagemann
G2 Mikkel Hagemann
G3 Louise Hagemann
            G1     Pernille Hagemann, født 5. november 1971 i Roskilde. Korrespondent i Brabrand  
            G2     Mikkel Hagemann, Født 7. marts 1975 i Hjørring  
            G3     Louise Hagemann, 6. december 1983 i Aalborg.  
          F3       Anders Hagemann, født 12. juni 1943 på Frederiksberg. Handelsskolelærer
Gift 16. maj 1968 i Gladsaxe med
 
                  Karin Elisabeth Vendelbo Mathiesen, født 15. juli 1942 i Aarhus. Lærer  
              Børn  G1-3
G1 Steen Hagemann
G2 Ingeniør Thomas Hagemann
G3 Jacob Hagemann
            G1     Steen Hagemann, født 25. marts 1967. Bogholder
Gift med
 
                  Hanne Christensen, født 21. februar 1968 i Aalborg  
            G2     Thomas Hagemann, født 16. november 1969 i Svendstrup, Jylland. Ingeniør i Svendstrup  
            G3     Jacob Hagemann født 20. marts 1974 i Aalborg  
          F4       Gunnar Hagemann, født 5. august 1945 på Frederiksberg. Direktør
Gift med
 
                  Britt Siemen Ersking, født 8. september 1949 på Frederiksberg. Folkeskolelærer. Direktør i Frederiksværk.  
              Barn G1
G1 Troels Ersking Hagemann
            G1     Troels Ersking Hagemann født 12 januar 1977 på Rigshospitalet.  
          F5       Henrik Hagemann født 19. maj 1954 i Ringe.  
      D4           Antonie Sophie Hagemann, "Toto" født 18. september 1879, København, død 2. september 1954, Borupgaard, Snekkested.
Gift 5. december 1906 i København med
 
                  Karl Albert Hasselbalch, født 1. november 1874 i Aastrup, Hjørring. Død 19. september 1906 på Rungsted Kyst. Dr.med. h.c., Godsejer af Borupgaard, Grønnesøgaard, Frederiksværk og Heimdal, Hoven, Forstander i Lyslaboratoriet i Finsens Institut i København. Søn af Proprietær Hans Peter Jansen Hasselbalch. Gift første gang 26. juli 1904 i Hjørring med Nanna Ida Elisabeth Heerfordt 1882 på Fejø, d. 1904 på Tåsinge, Datter af distriktslæge Niels Christian Heerfordt og Petra Othilia Læs mere her  
              Børn E1-6
E1 Karl Gustav Hagemann Hasselbalch
E2 Steen Hagemann Hasselbalch
E3 Ole Bruun Hasselbalch
E4 Anders Spärck Hasselbalch
E5 Hagen Hasselbalch
E6 Iver Hagemann Hasselbalch
        E1         Karl Gustav Hagemann Hasselbalch, født 16. september 1907 i København. Død 18. oktober 1942 i København. Cand.polit., Inspektør i Banktilsynet, Direktionssekretær i A/S De Danske Sukkerfabriker ( Danisco ) in København
Gift 5. august 1930 i Slotskirken, København med
 
                  Astrid Sigismunda Pade, født 6. august 1908 i Christianssted, Sct. Croix. Datter af ritmester og direktør Erik Pade og Sophie Ida Caroline comtesse Schulin.  
              Barn F1
F1 Carl Adam Sigismund Hasselbalch
        F1       Carl Adam Sigismund Hasselbalch, født 16. december 1931 på Frederiksberg. Gårdejer på Kastagergaard, Gimlinge, Slagelse.
Gift 1. gang med Ida Melvig, født 20. december 1932.
Børn G1-2
G1 Carl Christian Hasselbalch
G2 Steen Gregers Hasselbalch
Gift 2. gang med Else Hervard født 24. juli 1937 i København. Fysioterapeut.
Børn G3-4
G3 Thomas Ulrik Hasselbalch
G4 Lars David Hasselbalch
                  Børn G1-4  
            G1      Carl Christian Hasselbalch født 9. September 1955 i København  
            G2     Steen Gregers Hasselbalch født 29. marts 1958 i København.  
            G3     Thomas Ulrik Hasselbalch født 26. februar 1970 på Kastagergaard, Gimlinge, Slagelse.  
            G4     Lars David Hasselbalch 3. marts 1982 i Slagelse.  
        E2         Steen Hagemann Hasselbalch, født 20. september 1909.
gift 14. februar 1934 på Helsingør Raadhus med
 
                  Kirsten Michelle Seidenfaden født 10. november 1912 i Hasle. Død 14. oktober 1982 i Gentofte. Datter af Overretssagfører Aage Seidenfaden 1877-1966 og hustru Anna Elise "Alice" Reenberg Teilmann Harck 1887-1928.  
              Børn F1-3
F1 Birgit Hasselbalch
F2 Ole Hasselbalch
F3 Susanne Hasselbalch
          F1       Birgit Hasselbalch født 9. marts 1935. Landbruger, Svanninge, Fåborg.
Gift 29. december 1959 i Gentofte, skilt 1972
 
                  Eyvind Jonathan Rafn født 5. august 1915. Tegner.  
              Børn G1-2
G1 Trine Rafn
G2 Søren Rafn
            G1     Trine Rafn født 11. oktober 1962. Assistent.
Gift med
 
                  Palle Laurentiussen  
                  Søren Rafn, født 21. maj 1967. Maskinsnedker i København.
Samlevende med
 
                  Susan Zimmermann, født 3. juni 1957 i København. Fritidspædagog.  
              Barn H1
H1 Josefine Zimmermann Rafn
              H1   Josefine Zimmermann Rafn, født 8. maj 1992 i Glostrup  
          F2       Ole Hasselbalch født 27. maj 1936 i Helælerup. Radiomekaniker
Gift 12. januar 1974 i København med
 
                  Kirsten Sørensen, født 23. oktober 1941 Helsingør. Sygehjælper  
              Børn G1-2
G1 Susanne Hasselbalch
G2 Lisbeth Hasselbalch
            G1     Susanne Hasselbalch, født 19. juni 1974 i Gentofte  
            G2     Lisbeth Hasselbalch, født 10. december 1975 i Gentofte  
          F3       Susanne Hasselbalch født 20. marts 1939 i København. Hundetrimmer i Jegerup, Vojens
Gift 14. september 1963, skilt
 
        E3         Ole Bruun Hasselbalch, født 2. april 1911 i København. Død 11. februar 1914 i København.  
        E4         Anders Spärck Hasselbalch født 11. september 1913 i København. Død 25. august 1929 på Borupgaard.  
        E5         Hagen Hasselbalch født 1. oktober 1915 i København. Cand.polyt., Filmchef i Unesco, tidl. Instruktør i og BFM i Minerva Film A/S på Mallorca, Spanien.
Gift 15. december 1943 på Københavns Rådhus med
 
                  Birthe Brüel, født 18. juli 1920 i Hornslet. Datter af fabrikant Carl Valdemar Brüel og hustru Signe Elisabeth Andrea Norlien.  
              Barn F1
F1 Majken Hasselbalch
          F1       Majken Hasselbalch født 5. februar 1945 i København. Billedhugger og Yogalærer.  
        E6         Iver Hagemann Hasselbalch født 16. februar 1920 på Borupgaard. Død 9. august 2001 på Kristianiagade 6, 3. tv. København. Tonemester for Minerva Film i København. Overtog i 1955 Borupgaard efter sin far.  
      D5           Paul Olaf Hagemann, født 6. februar 1882, København, død 11. september 1967, København, Bankier, musiker, grosserer, cand. polyt.
Gift 1. gang 10. september 1907 i København med Elisabeth Gammeltoft, f. 2 nov. 1886, d. 7 jun. 1925, København, datter af Adm. Direktør Carl Gammeltoft og hustru Henriette Marie Herforth.
Børn E1-4
E1 Ellen Henriette Hagemann
E2 John Hagemann
E3 Paul Henrik Hagemann
E4 Jørgen Hagemann
Gift 2. gang 21. februar 1930 med Marguerite Rasmussen, f. 8 jun. 1901, Juelsminde, Bjerre, Vejle, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted, d. 5 feb. 1948
 
                  Børn E1-4  
        E1         Ellen Henriette Hagemann, født 5. januar 1909 på Frederiksberg, død 4. december 1988 i Hellerup.
Gift 31. januar 1929 i København med
 
                Leif Michael Koefoed,født 23. januar 1901 i København, død 14. oktober 1978 i Hellerup. Søn af Finansminister Michael Koefoed 1867-1940 og hustru Inger Thorsen 1873- Adm.Forsikringsdirektør  
                  Børn F1-4
F1 Anders Michael Koefoed
F2 Elisabeth Koefoed
F3 Per Koefoed
F4 Hans Henrik Koefoed
 
          F1       Anders Michael Koefoed, Direktør
Gift med
 
                  Bente Ludvigsen, Lægesekretær  
                  Børn G1-2
G1 Jacob Michael Koefoed
G2 Niels Ulrik Koefoed
 
            G1     Jacob Michael Koefoed  
            G2     Niels Ulrik Koefoed  
          F2       Elisabeth Koefoed
Gift 1. gang med Mogens Kjeldsen, født 20. oktober 1924 i Vejle, død 25. august 1970 i Hørsholm. Overingeniør
Børn G1-3
G1 Michael Kjeldsen
G2 Peter Kjeldsen
G3 Lars Kjeldsen
Gift 2. gang med Arne Jørgen Reimer, født 9. juni 1921 i København. Advokat
 
            G1     Michael Kjeldsen, Cand. fil.  
            G2     Peter Kjeldsen, Cand. polyt.
Gift med
 
                  Sys Nielsen, Lærer  
            G3     Lars Kjeldsen, Læge
Gift med
 
                  Charlotte Westerlin Nielsen, Sygeplejerske  
          F3       Per Koefoed, Gårdejer  
          F4       Hans Henrik Koefoed, f. 25 aug. 1936, København, , d. 24 dec. 2000Adm. Forsikringsdirektør  
                  Inger Birthe Bagger, datter af Carl Ernst Bagger død 1995  
                  Børn G1-3
G1 Thomas Koefoed
G2 Jesper Koefoed
G3 Torben Koefoed
 
            G1     Thomas Koefoed, Civilingeniør  
            G2     Jesper Koefoed, Assistent  
            G3     Torben Koefoed, Bankassistent  
        E2         John Hagemann, født 8. marts 1910 i København, Direktør, Bankier, Ejer af Fr. & Ed. Gotschalk, Direktør i A/S Øresunds Chemiske Fabriker ( Kryolith - Øresund ), Insepktør i Charlottenborg
Gift 1. gang 4. april 1936 på Frederiksberg, skilt 1977 fra Inger Margrethe Saxild Lachmann, født 16. maj 1911 i København
Børn F1-2
F1 Malene Hagemann
F2 Klaus Poul Hagemann
Gift 2. gang Irene Maria Heilbuth, født 1. juli 1917.
 
          F1       Malene Hagemann
Gift med
 
                  John Woodman  
          F2       Klaus Poul Hagemann, Indkøbschef
Gift med
 
                  Marianne Høeg Jensen  
                  Barn G1
G1 Michael Hagemann
 
            G1     Michael Hagemann, Anlægsgartner  
          F3       Paul Henrik Hagemann, født  21. september 1911 i København død 5. februar 1961, Bpgholder  
          F4       Jørgen Hagemann, født 19. juli 1915, København, , død 11. juni 1941, Hangø. Øversteløjtnant i den finske hær.  
    C2             Marie Sophie Bruun, født 22. november 1847 i Assens, Død 23. december 1891 i Odense. Bor i 1890 hos sin lillesøster Antonie og svoger i Lumby præstegaard.
    C3             Antonie Bruun, født 26. december 1848 i Assens. Død 27. april 1934 i København
Gift i Assens Kirke 18. juli 1873 med
 
                  Christian Urban Hansen, født 16. dcember 1844 i Odensen, død i Lumby 20. januar 1903. Cand. Theol. Sognepræst. Søn af Rådmand Hans Urban Hansen og hustru Christine Marie Kingo.
                  Børn D1-5
D1 Gertrud Urban Hansen
D2 Christiane Margrete Urban Hansen
D3 Hans Bertel Urban Hansen
D4 Sophie Maud Urban Hansen
D5 Emma Maud Urban Hansen
 
    D1           Gertrud Urban Hansen født 21. maj 1874 i Hull, England, Død 25. Juli 1932 i Odense
Gift 25. november 1906 i København med
 
                  Anders Laurits Andersen født 27. november 1874 i Odense, død 11. oktober 1938 i Stige. Skibskaptajn
      D2           Christiane Margrete Urban Hansen, født 17. juli 1875, Hull, England, død 6. februar 1927 i Stige. Gift 31. maj 1900 i Lumby med  
                  Jørgen Ludvig Rasmussen født 5. juli 1866 i Tranekær. Død 16. november 1944 i Odense. Førstelærer i Stige.  
                  Børn E1-4
E1 Sven Urban Krogh Rasmussen
E2 Thøger Urban Krogh Rasmussen
E3 Henny Krrogh Rasmussen
E4 Aase Krogh Rasmussen
 
        E1         Sven Urban Krogh Rasmussen født 28. marts 1901 i Stige. Lærer i Hennetved Skole  
        E2         Thøger Urban Krogh Rasmussen født 31. august 1902 i Stige. Gårdejer på Gralegaard, Svaleballe på Langeland Luftfoto  
                  Anna Johanne Christiane Johannesen, født 30. juni 1909 i Eliselund, Bøstrup  
                  Børn F1-3
F1 Maggie Krogh Rasmussen født 25. februar 1932 i Bøstrup
F2 Erik Christian Krogh Rasmussen, født 5. juni 1937 i Bøstrup
F3 Aase Krogh Rasmussen, født 7. november 1942 i Bøstrup
 
          F1       Maggie Krogh Rasmussen født 25. februar 1932 i Bøstrup  
          F2        Erik Christian Krogh Rasmussen, født 5. juni 1937 i Bøstrup  
          F3       Aase Krogh Rasmussen, født 7. november 1942 i Bøstrup  
        E3         Henny Krrogh Rasmussen, født 7. december 1904  
                  Johannes Christensen  
                  Børn F1-2
F1 Jørgen Ulrik Urban Krogh Christensen
F2 Inge Margrethe Krogh Christensen
 
          F1       Jørgen Ulrik Urban Krogh Christensen, født 25. august 1937 i Odense  
          F2        Inge Margrethe Krogh Christensen, født 15. december 1939 i Odense  
        E4         Aase Krogh Rasmussen født 28. januar 1908, død 16. januar 1941  
      D3           Hans Bertel Urban Hansen født 24. oktober 1876 i Hull, England. Gartner i USA.
      D4           Sophie Maud Urban Hansen født 20. marts 1878 i Hull, England. Død 15. juli 1878 i Hull.
      D5           Emma Maud Urban Hansen, født 13. oktober 1881 i Hull, Død 25. februar 1909 i København.  
    C4             Magdalene Bruun, født 5. januar 1850 i Assens. Død 10. februar 1937 i Charlottenlund. Gift 20. juli 1873 i Dreslette Kirke med enkemand  
                  Maurits Gotthold Ivar Vilhelm Krag, født 15. oktober 1841 i Sønder Broby, Sallinge. Død 22. december 1920 i Dreslette. Søn af Christian Ernst Krag og Maria Margrethe Vilhelmine Seidelin. Cand. med. distriktslæge i Thyholm. Bor i Østergade 19,1. i Holstebro i FT1880 og i Damgade 28, forhus stuen i Assens i FT1890
Gift 1. gang med Marie Balslev 1844-1870, datter af stiftsprovst i Ribe Carl Frederik Balslev og Louise Eleonorra Boesen.
                  Børn D1-5
D1 Christian Ernst Krag
D2 Margrethe Vilhelmine Krag
D3 Inge Sophie Julie Krag
D4 Louise Mathilde Krag
D5 Peter Bartholin Krag
 
      D1           Christian Ernst Krag, født 7. september 1875 i Hvidbjerg. Død 10. juni 1936 i København. Distriktslæge. Gift 14. maj 1901 i St. Knuds Kirke, Odense med  
                  Johanne Mikkelsen, datter af apoteker Christen Mikkelsen 1844-1924 og hustru Louise Johanne Sylvestra Ernestine Helweg, 1850- 1913  
                  Børn E1-3
E1 Esther Louise Krag
E2 Paul Christian Bruun Krag
E3 Margrethe Magdalene Krag
 
        E1         Esther Louise Krag født 8. marts 1902 i Seest, død 21. september 1987 i København. Grosserer.  
        E2         Paul Christian Bruun Krag, født 9. november 1904 i Seest. Død 5. marts 1980 i København. Translatør. Gift 22. juni 1937 i Citadels Kirke, Sokkelund med  
                  Ingrid Anna Berte von Lukowicz, født 17 juli 1910, St. Petersborg, Rusland  
                  Børn F1-2
F1 Britta Krag
F2 Bent Krag
 
          F1       Britta Kragh, fysioterapeut  
                  Barn G1
G1 Cecilie Sidenius Krag
 
                  Cecilie Sidenius Krag blev født 29. juli 1975 i København  
          F2       Bent Krag, Læge
Barn G1
G1 Anne-Sophie Philbert Krag
Gift med Arkæolog Anne Kirstine Hedeager Madsen
Børn G2-3
G2 Signe Hedeager Krag
G3 Christian Hedeager Krag
 
            G1     Anne-Sophie Philbert Krag  
            G2     Signe Hedeager Krag  
            G3     Christian Hedeager Krag  
        E3         Margrethe Magdalene Krag, født 23. november 1906 i Seest, Anst, død 17. januar 1987 i København  
      D2           Margrethe Vilhelmine Krag født 25. oktober 1876 i Hvidbjerg
Gift i Dreslette Kirke 22. april 1902 med
 
                  Hans Rasmus Hansen, født 17. august 1843 i Smidstrup, død 24. august 1946 i Odense. Cand.theol., Sognepræst til Sct. Hans Kirke in Odense.  
                  Børn E1-4
E1 Hans Christian Krag-Hansen
E2 Inger Margrethe Krag-Hansen
E3 Ernst Maurits Krag-Hansen
E4 Emil Vilhelm Krag-Hansen
E5 Ellen Louise Krag-Hansen
 
        E1         Hans Christian Krag-Hansen født 20. april  1903 i Odense. Cand.theol., Bibliotekar.  
        E2         Inger Margrethe Krag-Hansen født 9. november 1904.
Gift 14. oktober 1930 i Odense med
 
                  Victor Hermansen født 21. december 1894 på Frederiksberg. Mag.art., Museumsinspektør på Nationalmuseet i København.  
                  Barn F1
F1 Hans Christian Bengt Hermansen
 
          F1       Hans Christian Bengt Hermansen født 29. august 1937 i København.  
        E3         Ernst Maurits Krag-Hansen født 5. maj 1907 i Odense. Tvilling, Cand.pharm..  
        E4         Emil Vilhelm Krag-Hansen født 5. maj 1907 i Odense. Tvilling. Cand.pharm..
Gift 30 august 1942 i Nyborg med
 
                  Ellen Larsen, født 24. april 1916 i Gjellerup.  
        E5         Ellen Louise Krag-Hansen født 29. august 1911 i Odense. Sygeplejerske
Gift 29. januar 1940 i Frydendal Kirke, Torbenfeldt med
 
                  Harry Treschow, født 29. januar 1911 på Orelund Gods, Skamstrup, Holbæk. Søn af godsejer Frederik Treschow, til Torbenfeldt, f. 23 dec. 1870 og hustru Olga Julie Georgine Uhlendorff 1871-. 1930 student (Stenhus), 1935 handelseksamen, 1939 ophold i England (eng. handelseksamen) og Tyskland, 1940—45 inspektør i Havemanns Magasin, derefter beskæftiget ved eksporthandel, 1947 inspektør hos »Messen«.  
                  Børn F1-2
F1 Niels Erik Treschow
F2 Gregers Treschow
 
          F1       Niels Erik Treschow, født  17. februar 1941 i København.
Gift 11. august 1962 i Skt. Laurentii Kirke, Roskilde med
 
                  Elisabeth Anna Søndergaard, født 2. august 1941 i Næstved. Datter af forpagter Kjeld Marius Bohnum Søndergaard 1894-1988 og hustru Else Clara Louise Constance Garth-Grüner 1899-1964  
                  Børn G1-2
G1 Ulrik Christian Gregers Treschow
G2 Anne Merete Treschow
 
            G1     Ulrik Christian Gregers Treschow
Gift med Majbritt Skov Hansen
Børn H1-2
H1 Nanna Helena Treschow
H2 Freja Johanne Treschow
Gift 2. gang med Karen Petra Andersson
Ingen børn
 
              H1   Nanna Helena Treschow  
              H2   Freja Johanne Treschow  
            G2     Anne Merete Treschow  
          F2       Gregers Treschow, født 26. november 1946 i København.
Borgerligt viet  15. februar 1977 i København med
 
                  Susanne Wendelboe  
                  Børn G1-3
G1 Mac Treschow
G2 Morten Treschow
G3 Maria Treschow
 
            G1     Mac Treschow  
            G2     Morten Treschow  
            G3     Maria Treschow  
      D3            Inge Sophie Julie Krag født 14. januar 1880 i Holstebro. Død 13. august 1947 i Sæby, Viborg.
Gift 22. april 1902 i Dreslette med
 
                  Ove Valdemar Krarup, født 9. november 1869 i Ranum, Løgstør. Død 10. marts 1951.  
                  Børn E1-3
E1 Mourits Nicolai Krarup.
E2 Johannes Ove Christian Krarup.
E3 Ejnar Valdemar Krarup.
 
        E1         Mourits Nicolai Krarup, født 20 juni 1912 i Sæby, Viborg. Cand. Mag..  
        E2         Johannes Ove Christian Krarup, født 28. februar 1916 i Sæby, Viborg  
        E3         Ejnar Valdemar Krarup, født 11. marts 1917 i Sæby, Viborg, Kommuneassistent i Silkeborg  
      D4           Louise Mathilde Krag født 27. januar 1884 i Assens. Død 14 september 1942 på Frederiksberg.
Gift med
 
                  Peter Marcher Dam født 4. marts 1877 i Neksø, Bornholm, død 7. oktober 1937 i Charlottenlund. Sognepræst  
                  Børn F1-5
F1 Ellen Margrethe Dam
F2 Margrethe Dam
F3 Johannes Seidelin Dam
F4 Marie Louise Dam
F5 Agnes Dam
 
          F1       Ellen Margrethe Dam født 19. november 1911 i Gislum.
Gift 28. november 1938 i Sct Lukas Kirke på Frederiksberg med
 
                  Johan Peder Michael Svarre født 24. marts 1912. Sognepræst  
                  Børn G1-3
G1 Peter Vilhelm Seidelin Svarre
G2 Ingrid Magdalene Seidelin Svarre
G3 Hans Martin Seidelin Svarre
 
            G1     Peter Vilhelm Seidelin Svarre født 17. juli 1942 i Vilsted, Løgstør. (Note: Barnets far paa Sygehuset)  
            G2     Ingrid Magdalene Seidelin Svarre 16. maj 1947 i Vilsted, Løgstør  
            G3     Hans Martin Seidelin Svarre 16. maj 1947 i Vilsted.  
          F2       Margrethe Dam født 17. april 1913 i Gislum, Aalborg.
Gift 28. november 1938 i St. Lukas Kirke, Frederiksberg med
 
                  Arthur Johannes Johnsen, født 28. november 1914, Sæby. Sekretær
 
                  Børn G1-2
G1 Jørgen Dam Johnsen
G2 Ole Dam Johnsen
            G1     Jørgen Dam Johnsen født 28. juli 1939 på Frederiksberg
            G2     Ole Dam Johnsen født 16. juni 1944 på Frederiksberg
          F3       Johannes Seidelin Dam, født 12. juni 1915 i Gislum, Aalborg. Læge.
Gift med
 
                  Nelly Birgitte Alvilde Larsen født 31. januar 1912 på Frederiksberg. Datter af Forpagter Carl Laurids Larsen og hustru Anne Sophie Poulsen  
                  Børn H1-2
H1 Erik Seidelin Dam
H2 Inger Merete Seidelin Dam
 
              D1   Erik Seidelin Dam født 29. marts 1945 på Frederiksberg  
              D2   Inger Merete Seidelin Dam  
          F4       Marie Louise Dam født 29. august 1917 i Seest, Ribe.
Gift 16. juli 1941 i Asmild Kirke, Nørlyng med
 
                  Hans Poulsen, født 18. marts 1918 i Vindblæs. Lærer. Søn af Lærer Hans Poulsen og hustru Ane Kirstine Nielsen, Vesterbrogade 161, København  
                  Børn G1-2
G1 Flemming Poulsen
G2 Kirsten Dam Poulsen
 
            G1     Flemming Poulsen født 5. november 1941 i København  
            G2     Kirsten Dam Poulsen født 13. januar 1945 i Rostrup Sønder  
          F5       Agnes Dam født 20. maj 1920 i Seest, Kolding. Død 29. maj 1996 i Ibsker, Bornholm. Sygeplejerske.
Gift med
 
                  Harald Ipsen, født 29. september 1922 på Bækkegaard, Ibsker. Død 14. juni 1981 i Ibsker. Søn af gårdmand Hans Peter Ipsen 1899-1967 og hustru Signe Due Sommer 1891-1956.  
                  Børn G1-2
G1 Jytte Dam Ipsen
G2 Lisbeth Dam Ipsen
 
            G1     Jytte Dam Ipsen født 3. januar 1951 i Ipsker, Bornholm  
            G2     Lisbeth Dam Ipsen født 23. marts 1954 i Ipsker, Bornholm  
                  Peter Bartholin Krag født 4. juli 1889 i Assens, død 23. juli 1889 i Assens.  
    C5             Hans Brøchner Bruun født 14. februar 1854 i Assens, Død 17. september 1900 i Assens. Købmand i Assens.
Gift 30. maj 1879 i Odense med en søster til sin svorger, gift med hans søster Antonie Bruun
 
                  Mathilde Urban Hansen, født 28. september 1856 i Odense. Datter af Cand. Theol. Sognepræst. Søn af Rådmand Hans Urban Hansen og hustru Christine Marie Kingo.  
                  Børn D1-4
D1 Hans Bertel Bruun
D2 Mads Pagh Bruun
D3 Anna Marie Bruun
D4 Urban Hansen Bruun
 
      D1           Hans Bertel Bruun født 4. maj 1880 i Assens  
      D2           Mads Pagh Bruun født 18. september 1884 i Assens  
      D3           Anna Marie Bruun født 24. september 1886 i Assens  
      D4           Urban Hansen Bruun født 22. december 1887 i Assens  
                  Jens Brasch Bruun født 13 maj 1856 i Assens. Død 6. juli 1927 i Hellerup. Gartner
Gift 22. juni 1883 i Næstved med og skilt fra  1889
 
                  Thora Hansine Petrea Smith, født 24 oktober 1858 i Egense.  
  B2               Marie Sophie Bruun, født 22. november 1822
 i Fredericia. Død 26 november 1847 i Assens.
Gift 15. oktober 1841 med

Malerier af Dankvard Dreyer ca. 1838
                  Adolph Johns, født 22. september 1808 i Hamburg, Tyskland. Købmand. Død 1. december 1860 på Madeira, Portugal.  
                  Børn C1-2
C1 Charlotte Wilhelmine Johns
C2 Antonie Magdalene Johns
 
    C1             Charlotte Wilhelmine Johns, født 19. februar 1845 i Hamburg, Tyskland. Død i Düsseldorff, Tyskland.
Gift 1. gang 15. oktober 1863 i Hamburg, skilt 1868 fra Læge Johan Franciscus Gottlieb Schønheyder, født 6. juni 1831 i Viborg. Søn af Frederik August Schønheyder 1801-1872 og hustru Maren Pagh Bruun en søster til brødrene Hans B. og Søren W.   1797-1886 Tyskland.
1850 Student, 24. Jan. 1857 Cand. med. & chir., reiste s. A. udenlands, praktiserede 1858 i Kerteminde og 1859—65 i Odense, navnlig som Øjenlæge, 1864 Dr. med. ved Universitetet i Kiel, praktiserede 1865 i Altona, 1870 Kredsfysikus i Nedre Lahnkredsen i Nassau (Ems), fungerede 1870—71 under Belejringen af Paris som preussisk Stabslæge og forestod et Tyfuslasaret i Dammartin.
Børn D1-2
D1 Antoinie Marie Schønheyder
D2 Johan Edvard Schønheyder
Gift 2. gang 24. juli 1869 i Altona, Tyskland med oberstløjtnant Otto Hugo Julius von Tschirnhaus, født 8. april 1842 i Kelis Deutschen, Schleisien, Tyskland. Død 1. december 1927 i Düsseldorff, Tyskland
Børn D1-6
D3 Hans Heinrich von Tschirnhaus
D4 Viktor Carl Alexander von Tschirnhaus
D5 Vally Helene Charlotte von Tschirnhaus
D6 Martha Hedwig Helene von Tschirnhaus
D7 Elisabeth Bertha Charlotte von Tschirnhaus
D8 Walter Curt Max von Tschirnhaus
 
                  Børn D1-8  
      D1           Antoinie Marie Schønheyder, født 21. september 1864 i Odense. Død 14. oktoober 1950. Kommunal Embedsperson i Magistraten i Gleiwitz
Gift 16. november 1886 med
 
                  Frantz Borgias Maria Hyacinth Johannes Edmund von Aulock, født 10. oktober 1856 i Kostau, Tyskland. Død 19. marts 1904 i Ruda, Tyskland.Godsejer af Kochelsdorf,  
                  Børn E1-3
E1 Frans M. S. Eugen von Aulock
E2 Johannes M. H. von Aulock
E3 Karl Anton M. B. von Aulock
 
        E1         Frans M. S. Eugen von Aulock, Født 21. januar 1889 i Kochelsdorf-Ruda, Silesia, Preusen. Død 2. april 1917.  
        E2         Johannes M. H. von Aulock, Født10. august 1894 i Kochelsdorf-Ruda, Silesia, Preusen. Død 3. december 1915.  
        E3         Karl Anton M. B. von Aulock Født 15. august 1897 i Kochelsdorf-Ruda, Silesia, Preusen. Død 25. maj 1917.  
      D2           Johan Edvard Schønheyder, Født 14. januar 1866 i Altona, Tyskland. Død 13. december 1903, Düsseldorff, Tyskland. 1889 preussisk Styrmandsexamen.  
      D3           Hans Heinrich vonTschirnhaus   
      D4           Viktor Carl Alexander von Tschirnhaus  
      D5           Vally Helene Charlotte von Tschirnhaus  
      D6           Martha Hedwig Helene von Tschirnhaus  
      D7           Elisabeth Bertha Charlotte von Tschirnhaus  
      D8           Walter Curt Max von Tschirnhaus  
    C2             Antonie Magdalene Johns, født 13. januar 1847, Hamburg, Tyskland. Død 14. oktober 1950. Kommunal embedsperson i Magistraten i Gleiwitz.
Gift 8. maj 1886 med
 
                  Heinrich Julius Achenbach, født 30. juni 1835 i Lübech, Tyskland. Død 11. januar 1907 i Hamburg.  
                  D1 Julius Adolf Erwin Achenbach
D2 Max Heinrich Achenbach
D3 Edmund Karl Theodor Achenbach
D4 Antonie Melita Achenbach
D5 Mary Sophie Henriette Achenbach
D6 Alice Melanie Achenbach
 
      D1           Julius Adolf Erwin Achenbach  
      D2           Max Heinrich Achenbach  
      D3           Edmund Karl Theodor Achenbach  
      D4           Antonie Melita Achenbach  
      D5           Mary Sophie Henriette Achenbach  
      D6           Alice Melanie Achenbach  
  B3               Frederik Plum Bruun, født 28. november 1824 i Fredericia, død 1. februar 1863 i Bruunshaab, Asmild Kirkegaard, Viborg. Fabrikant, ejer af Bruunshaab Klædefabrik.  Se også foto her
Gift 30. juli 1853 i Aarhus med sin kusine
                  Christiane Bruun, født 10 januar 1833 på Bruunshaab i Asmild. Død 9. marts 1907. Datter af godsejer Johannes Ivar Bruun 1795-1836 og hustru Maren Marie Jacobsdatter Hansen 1804-1882
                  Børn C1-4
C1 Marie Bruun
C2 Antonie Bruun
C3 Sophie Magdalene Bruun
C4 Emma Frederikke Bruun
 
    C1             Marie Bruun, født 21. juli 1854 i Århus, død 30. juli 1919 i København.
Gift 31. august 1878 i København med
                  Sophus Konrad Koefoed, født 3. juni 1854 på Viumgaard i Ulfborg. Død 5. februar 1934 i København. Ingeniør.  
                  Børn D1-3
D1 Anna Christiane Frederikke Bruun Koefoed
D2 Rigmor Katharina Bruun Koefoed
D3 Emmy Elisabeth Magdalene Bruun Koefoed
 
      D1           Anna Christiane Frederikke Bruun Koefoed, født 17. november 1878 i Fredericia. Død 5. februar 1934 i København. Examineret Massøse.  
      D2           Rigmor Katharina Bruun Koefoed, født 17. juni 1882 i Holstebro. Død 18. maj 1885 i Holstebro  
      D3           Emmy Elisabeth Magdalene Bruun Koefoed, født 28. marts 1884 i Holstebro. Død 2. september 1916 i København.
Gift 29. oktober 1904 i Hellerup med og skilt 1907 fra
 
                  Aage Jørgen Holger Carl Stub, født 16. august 1879 på Frederiksberg. Assistent i Udenrigsministeriet.  
                  Barn E1
E1 Helmer Stub
 
        E1         Helmer Stub, født 29. maj 1905 i København. Ansat i US Government
Gift med
 
                  Eileen  
                  Børn F1-3
F1 Eileen Ruth Stub
F2 Elisie Stub
F3 Anita Stub
 
          F1       Eileen Ruth Stub  
          F2       Elisie Stub  
          F3       Anita Stub  
    C1             Antonie Bruun, født 9. september 1856 i Århus død 6. januar 1857 i Bruunshaab  
    C2             Sophie Magdalene Bruun, født 13. januar 1862 i Bruunshaab død 13 juni 1932 i København  
    C3             Emma Frederikke Bruun, født 2. februar 1863 i Bruunshaab, død 15. maj 1931 i Asminderød, Fredensborg  
  B4               Magdalene Barbara Bruun, født 5. oktober 1827 i Assens. Død 25 år gl. 27. februar 1853 i Assens
Gift 22. maj 1850 i Assens Kirke med

Maleri af Dankvard Dreyer 1838
                  Theodor Johns, født 5. januar 1820 i Tyskland, Død 14. april 1907 i Visby. Købmand i Stockholm, Sverige.  
  B5               Hanne Antonie Bruun, født 15. oktober 1832 i Assens, død 18. juli 1833 i Assens.
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 

 

 

 

Webmaster
© 1999-2016 Hvenegaards Forlag
Vivian@Kerte.dk
www.Kerte.dk
www.Hvenegaard-Slaegten.dk
www.SMEA.dk
www.JesusFreak.dk


OBS! 
Fralæggelse/disclaimer:
Denne hjemmeside er offentliggjort uden garanti for indholdet. 
Det er brugerens eget ansvar at forholde sig kritisk til hjemmesidens indhold.