Startside Ophav Biskop Plum Gullaschbaronen Foto Kontakt

 

1. Claudine 2. Søren 3. Tabitha 4. Oline 5. Hanne 6. Caja 7. Frederik 8. Niels 9. Claus 10. Marie
Biskop Frederik Plum's 4. barn
Oline Cecilie Plum
Født 18. januar 1797 i Slagelse.
Død 25. april 1875 i Jægergaarden, Aarhus. 

Hendes mand, Søren Wedege Bruun, lagde i 1820 Grunden til det store og ansete Kjøbmandsfirma "B. Bruun & Søn" i Assens. Han indførte efter sigende 2 nye Principper i Kornhandel, nemlig at betale efter Kvalitet (hollansk Vægt), samt at betale kontant, mens Tuskhandel tidligere havde været almindelig. Derfor kjørte Bønderne endog fra fjerne Egne paa Fyen deres Korn til Assens, ligesom han opkjøbte Korn fra Langeland og Als (Hertugen af Augustenborg) og de andre fynske Byer.
Dette Korn udførte han tildeles med egne Skibe til England, men paa en rejse dertil led han Haveri, blev syg og døde allerede 1926. Han skal i enhver henseende have været en begavet Mand og hans hustru stod fuldt ud ved siden af Ham. Under hans hyppige Forretningsrejser styrede hun den store forretning og afsluttede saaledes en Gang en stor og fordelagtig Handel med den engelske Marine, som bidrog væsentligt til den forholdsvis betydelige Formue, han ved sin Død efterlod hende. Efter denne overdrog hun Forretningen til sin mands ældre broder Hans Brøchner Bruun, flyttede til Odense, hvor hun efter sin Moders Død styrede det store Hjem i Bispegaarden i Odense indtil sin faders død i 1834.
Derpaa levede hun med sine 2 Døtre og siden hos sine svigersønner dels i Sorø og i Viborg og de sidste 20 Aar paa Jægergaarden i Aarhus, hvor hun uden forudgaaende sygepleje døde stille og roligt den 25. april 1875.
Hun var en Anseelig og Ejendommelig Dame med en stærk Nationalfølelse og en energisk Karakter. I de senere Aar var Bibelen hendes kjæreste Læsning. Selv levede hun meget tarveligt, både af Princip og af Lyst, og anvendte sine Indtægter til velgørende Øjmed.

Slægten Plum ved Gerhard Grove [Nr. 143, s. 132-133]
A4     Oline Cecilie Plum, Født 18. januar 1797 i Slagelse. Død 25. april 1875 i Jægergaarden, Aarhus.
Gift 10. juni 1820 i Skt. Knuds Kirke, Odense med 

Portræt formentlig malt af C. A. Jensen i 1843. Maleriet hang i Harald Plums barndom i Willemoesgaarden i Assens. Maleriet er fotograferet med venlig tilladelse, mens det  i 2008 var deponeret på Museet Willemoesgaarden i Assens.
      Søren Wedege Bruun. Født 30. maj 1794. Død 11. november 1826. Agent og Købmand i Assens. Søn af Købmand og fabrikejer i Fredericia, Godsejer af Asmildkloster, Bruunshåb og
Søndermølle Bertel Bruun (f. 1767, d. 1827) og Magdalene Barbara Hansen Brøchner (f. 1768, d. 1831).
NOTE: J.C. Dreyer ejede Østergade 38, Assens til sin død i 1825, hvorefter agent Søren Wedege Bruun på auktion sikrede sig ejendommen for 4375 Rigsdaler. I 1876 blev Niels Munk Plum og Frederik Plum ejere af Østergade 38. [Museerne i Assens]

Tegnet af hans svoger Frederik August Schønheyder, gift med Maren Bruun
      Børn B1-3
B1 Magdalene Barbara Bruun (f. 1821, d. 1901)
B2 Marie Sophie Bruun (f. 1823, d. 1849)
B3 Bertha Frederikke Bruun (f. 1825, d. 1827)
 
  B1   Magdalene Barbara Bruun, Født 15. juli 1821 i Assens. Død 2. juni 1901 på Frederiksberg.
Gift  10. september 1840 i Trinitatis Kirke, København med sin farbroder
Ingen børn
      Mads Pagh Bruun, Kommandør af Dannebrog, Født 5 september 1809, Fredericia, død 23. september 1884 på Jægergården, Århus. Cand.phil.
M.P. Bruun var søn af storkøbmanden Bertel Bruun og dermed bror til Peter Daniel Bruun, grundlægger af klædefabrikken Bruunshaab ved Viborg, som M.P. Bruun senere blev leder af. Medlem af sogneråd, amtsråd og fra 1847 af den rådgivende stænderforsamling i Viborg. Medlem af Den grundlovgivende Rigsforsamling. Folketingsmand for Sønder Vingekredsen 1854-1855. Medlem af Landstinget 1849-1854 og 1857-1874. Landstingsformand 1862-1869.
Etablerede sig i Aarhus-området i 1852 og anlagde en ny klædefabrik kaldet 'Ny Bruunshaab'. Købte i 1857 'Jægergården' i Aarhus, hvor han boede til sin død i 1884. Forærede grunden til opførelsen af Sankt Pauls Kirke i Aarhus. Fik opkaldt gaden M.P. Bruuns Gade og Bruunsbro i Aarhus efter sig. Det moderne forretningscenter i Aarhus, Bruuns Galleri, har ligeledes navn efter M.P. Bruun.
Den Store Danske  Bror til Hans Brøchner Bruun gift med Barn 5
 
  B2   Marie Sophie Bruun, Født 21. april 1823 i Assens. Død 24. marts 1849 i Sorø.
Gift 17. august 1847 i Asmildkloster med
 
      Georg Simon Jørgensen. Født: 2. oktober 1814 i Rønne, død 27. februar 1884 i Rønne. Student 1823; lærer ved Sorø Akademis Skole 1841; overlærer 1844; rektor ved Rønne Statsskole 1859.  
  B3   Bertha Frederikke Bruun, Født 1. marts 1825 i Assens. Død 4. august 1827 i Fredericia.  

 

 

 

 


Webmaster
© 1999-2015 Hvenegaards Forlag
Vivian Hvenegaard,  
Kertevej 26, Kerte, 5560 Aarup
vivian@me-cfs.info
OBS! 
Fralæggelse/disclaimer:
Denne hjemmeside er offentliggjort uden garanti for indholdet. 
Det er brugerens eget ansvar at forholde sig kritisk til hjemmesidens indhold.