Startside Ophav Biskop Plum Gullaschbaronen Foto Kontakt

 

1. Claudine 2. Søren 3. Tabitha 4. Oline 5. Hanne 6. Caja 7. Frederik 8. Niels 9. Claus 10. Marie
Biskop  Frederik Plum's 3. barn
Tabitha Sophie Plum
Født 24. november 1795 i Korsør. Død 12. juli 1856 i Ems.

Tabitha boede sammen med søsteren Caja i Odense og senere i Fredensborg, hvor hun plejede denne under hendes langvarige Sygdom. Senere boede hun nogle år i Assens. Hun skildredes som en meget elskværdig Dame, der altid var villig til at hjælpe og pleje syge Slægtninge og Venner. Da hun saaledes ledsagede en slægtning til Ems Aar 1856, blev hun selv syg og døde der. Hun døde ugift.

Af en Sønnesøn til biskoppen: 
Hun testamenterede sin Formue (ca. 16.000 Kr) til et Legat for Qvindelige Decendanter af Familien Plum med den Bestemmelse, at Renten skulle deles i 4 Portioner og tildeles qvindelige Efterkommere af Stifterindens Broder Niels Munk Plum og hendes trende Søstre Oline Cecilie Bruun, Antonie Bruun og Marie Bentzien. Bestyrelsen overdroges Biskoppen over over Fyens Stift og to valgte Mænd, der selv bestemmer sine Efterfølgere, og den har ved Uddelingen først og fremmest at tage Trang og Værdighed i Betragtning, og under dette Hensyn skulle ugifte Piger og Enker have Fortrinet.
Ved Stifterindens Søsterdatter, Etatsraadinde Magdalene Bruuns Død 1901 tilfaldt der efter hendes Testamente yderligere Legatet 10.000 Kr. med den Bestemmelse, Portionernes Tal forhøjedes til 5, og hver Portion blev på 200 Kroner, medens Legatets Fundants ellers blev uforandret.


Slægten Plum ved Gerhard Grove [Nr. 142, s. 74 og 131-132]

 

 

 

 


Webmaster
© 1999-2015 Hvenegaards Forlag
Vivian Hvenegaard,  
Kertevej 26, Kerte, 5560 Aarup
vivian@me-cfs.info
OBS! 
Fralæggelse/disclaimer:
Denne hjemmeside er offentliggjort uden garanti for indholdet. 
Det er brugerens eget ansvar at forholde sig kritisk til hjemmesidens indhold.