Startside Ophav Biskop Plum Gullaschbaronen Foto Kontakt

 

1. Claudine 2. Søren 3. Tabitha 4. Oline 5. Hanne 6. Caja 7. Frederik 8. Niels 9. Claus 10. Marie
Biskop Frederik Plum's 2. barn
Søren Munk Plum
Født 14. august 1794 i Korsør.
Død 4. marts 1875.

Søren Munk Plum, opkaldt efter Morfaderen, var først Sømand og førte en Tid lang Svorgeren
S. W. Bruuns Brig: Oline Cecilie fra Assens, men købte senere, efter et længere og farligt sygeleje i London,
en Gaard i Sallinge, med hjælp fra sin Broder Pastor Niels Munk Plum. Han solgte den fordelagtigt
ved de opgaaende Conjuncturer, i Halvtredserne, da Landvæsenet aldrig fik nogen Interesse,
hvorefter han bosatte sig i Kjøbenhavn, hvor han døde.
Efter ansøgning blev Ægtefællerne separeret i 1832.

Efter Skilsmissebevilling af 26. Maj 1835
ægtede hun Agent Vilhelm Høyer, Kjøbmand i Horsens.
Hendes datter af Ægteskabet med Plum blev adopteret af Høyer.

Slægten Plum ved Gerhard Grove [Nr. 141, s. 74]
A2   Søren Munk Plum, Født 14. august 1794 i Korsør. Død 4. marts 1875 i København.
Sømand på briggen Oline Cecilie af Assens, tilhørende svogeren Søren Wedege Bruun. Proprietær i Salling.
Gift 7. april 1826, Skilt 26. maj 1835 fra

Af ukendt kunstner i 1826. Maleriet er fotograferet med venlig tilladelse, mens det  i 2008 var deponeret på Museet Willemoesgaarden i Assens.
    Anna Julie Paludan-Müller. Født 6. april 1802. Død 21. februar 1861 i Horsens.
Datter af Jens Paludan-Müller (f. 1771, d. 1845) og Marie Benedicte Rosenstand-Goiske (f. 1775, d. 1820). 
    Gift 2. gang i 1836 med Carl Vilhelm Høyer, født 26. december 1803, død 5. november 1878 i Horsens. Agent og Købmand i Horsens. Ridder af Dannebrog. Borgerrepræsentationsformand 1838 - 1859.
    Barn B1  
  B1 Sophie Plum. Født 8. april 1827. Navneændring til Sophie Høyer 30. marts 1843. Bor hos sin mor og adoptivfar i Nørregade 268 i Horsens i FT 1960 og i FT 1880 i Nørregade 6,1. sal.(matr. 431).
Ugift
 

 

 

 

 


Webmaster
© 1999-2015 Hvenegaards Forlag
Vivian Hvenegaard,  
Kertevej 26, Kerte, 5560 Aarup
vivian@me-cfs.info
OBS! 
Fralæggelse/disclaimer:
Denne hjemmeside er offentliggjort uden garanti for indholdet. 
Det er brugerens eget ansvar at forholde sig kritisk til hjemmesidens indhold.