Startside Slægten Biskop Plum Gullaschbaronen Foto Kontakt

 

1. Claudine 2. Søren 3. Tabitha 4. Oline 5. Hanne 6. Caja 7. Frederik 8. Niels 9. Claus 10. Marie
Biskop Frederik Plum
's 10. barn
Marie Sophie Plum
Født 17. august 1810 Kjøbenhavn.
Død 1. August 1902 på Frederiksberg


Maries mand blev cand theol. i 1820, Lærer og Inspektør ved Kjøbenhavnske Skoler 1819-1829,
residerende Kapellan i Asminderød-Grønholt-Fredensborg 1829-32.
Sognepræst (og provst iflg. FT 1940) i Kjerteminde og Drigstrup 1832
og fra 1840 i Asminderød-Grønholt-Fredensborg.
Denne (Vilhelm) havde tidligere været gift med Marie Sophie Elisabeth Nagel
født 11. Juni 1811, død 31. December 1832.
Bentzien blev Provst i Ljunge-Kronborg Herred 1836, Ridder af Dannebrog 1840,
Medlem af Amtsraadet 1851 og døde i Embedet 8. Oktober 1847.
Marie boede efter hans død på Frederiksberg (- Allé 29,1. iflg FT 1885)
hvor hun døde


Slægten Plum ved Gerhard Grove [Nr. 149, s. 76-77]
                Marie Sophie Plum, født 17. august 1810 i København, døbt 12. September i Frue Kirke. Død 1. August 1902, begravet på Asminderød Kirkegaard.
Gift 4. maj 1835 i Kerteminde Kirke med enkemand
                Vilhelm Bartholomæus Bentzien, født 4. marts 1800 i København, døbt 14. april i Skt. Petri Kirke i København. Død 8. Oktober 1847, begravet på Asminderød Kirkegaard. Cand Theol. Søn af Johan Christian Bentzien 1773-1829 og Ellen Fridericha Benthin født 1774 død efter 1815.
Gift 1. gang med Marie Sophie Elisabeth Nagel født 11. Juni 1811, død 31. December 1832 med hvem han havde 2 børn.
Gift 2. gang med
                 Børn A1-3
A1 Marie Sophie Bentzien
A2 Antonine Oline Bentzien
A3 Frederik Vilhelm Bentzien
 
A1               Marie Sophie Bentzien, født 18. februar 1836 i Kerteminde Købstad. Død 13. oktober 1930
Gift 5. november 1856 i Asminderød Kirke med
 
                Geert Marinus Holbek (Holbech), født 18 december 1826 i Elsegaarde, Ebeltoft. Død 31. oktober 1910 på  Gl. Kongevej 127, 3. sal Frederiksberg, København. Søn af Jurist, godsforvalter og møller Niels Rasmussen Holbek, 1798-1865 og hustru Vilhelmine Catrine Steenstrup 1801-1892.
Student fra Randers 1844; sekondløjtnant i artilleriet 1846; premierløjtnant 1850; kaptajn 1856; oberst og chef for 2. artilleribataillon; stabschef ved 1. generalkommando 1879-82; chef for artilleriets konstruktions- og forsøgsafdeling 1883; stabschef ved artilleriet 1886; afsked 1891; kar. generalmajor.
"Den i ord og handling mest fuldendt tænkelige gentleman".
K.²: Kommandør af Dannebrogordenen, DM.: Dannebrogsmændenes Hæderstegn, F.Æ.L.: Fransk Æreslegion, N.St.O.: Norsk St. Olavs Orden, Sp.M.F.: Spansk Militære Fortjentsorden Ø.J.Kr.: Østrigsk Jern Krone Orden.
 
                Børn B1-4
B1 Niels Vilhelm Sophus Holbek
B2 Carl Andreas Jesper Holbek
B3 Gert Holbek
B4 Vilhelmine Marie Holbek (Mimi)
 
  B1             Niels Vilhelm Sophus Holbek, født 22. september 1857 i København. Død 13. november 1937 i København. Bosat i Holbæk, derefter København. Oberst i Artelleriet. Formand for Danmarks Idræts Forbund (DIF) fra 1899 - 1901. Hans formandskab strakte sig kun i to et halvt år, men det var en brydningstid, hvor forbundet kæmpede sig gennem børnesygdomme henimod en struktur, der skulle blive fremtidens. Han blev det første medlem for Danmark af den Internationale Olympiske Komité (1899).
Gift 16. november 1885 i Aarhus med
 
                Agnes Baadsgaard, født 30. marts 1864 i Løgstør. Død 1. februar 1917. Datter af Købmand i Aarhus Niels Jensen Baadsgaard 1828- og hustru Mariane Aagesen 1834-  
                Børn C1-3
C1 Gerda Holbek
C2 Axel Jørgen Holbek
C3 Olaf Holbek
 
    C1           Gerda Holbek, født 24. januar 1887. Død 18. juli 1977
Gift 1911 med
 
                Finn Hoskiær, født 11. november 1875. Død 1958  
    C2           Axel Jørgen Holbek, født 18. juni 1888. Død 8. februar 1954. Ritmester ved Dragonerne i Aarhus.
Gift med
 
                Rebekka Christine Broch Martens, født 17. januar 1897. Død 14. april 1987
Børn D1-2
D1 Gert Holbek
D2 Paul Holbek, f. 24 jul. 1922, d. 29 nov. 2005 (Age 83 år)
Gift 2. gang med Bodil Egede
 
      D1         Gert Holbek, født 9. februar 1921, død.
Gift med
 
                Meta Agnete Ibsen, født 20. januar 1920. Død 1970.  
                Børn E1-2
E1 Klaus Holbek
E2 Ninna Holbek
 
        E1       Klaus Holbek  
                Margit Hald  
                Børn F1-3
F1 Heidi Holbek
F2 Jhonni Holbek
F3 Ulla Holbek
 
          F1     Heidi Holbek  
          F2     Jhonni Holbek  
          F3     Ulla Holbek  
        E1       Ninna Holbek, danseinstruktør, mavedanser mm.  
      D2         Paul Holbek, født 24. juli 1922. Død 29. november 2005. Skovridder i Sønderborg.
Gift med
 
                Elise Sommer, født 21. maj 1923. Død 11. januar 2013 på Sønderborg Sygehus.  
                Børn E1-3
E1 Karsten Holbek
E2 Søren Holbek
E3 Birgit Holbek
 
        E1       Karsten Holbek  
                Birgitte Jul-Rasmussen  
                Børn F1-3
F1 Sverre Holbek
F2 Ellen Holbek
F3 Dan Holbek
 
          F1     Sverre Holbek  
          F2     Ellen Holbek  
          F3     Dan Holbek  
        E2       Søren Holbek  
                Sigrum Laksafoss  
                Børn F1-2
F1 Torsten Holbek
F2 Bo Holbek
 
          F1     Torsten Holbek  
          F2     Bo Holbek  
        E3       Birgit Holbek  
                Knud Erik Hansen, født 9. januar 1935. Død 10. januar 1991.  
    C3           Olaf Holbek, født 9. december 1889 i København. Død 17. juli 1960.
Student (Schneekloths skole) 1908; premierløjtn. i fodfolket 1911; officersskolens ældste klasse 1919-21; kaptajn 1921; i generalstaben 1921-23 og 1928-31 (souschef hos generalinspektøren for fodfolket); chef for fodfolkets kornet- og løjtnantskole 1931-32; udkommanderet til tjeneste i det tyske rigsværn juli-sept. 1931; oberstløjtn. og chef for 17. batl. 1932; oberst og chef for 7. regiment 1941; chef for 6. regiment 1946; afsked 1951; i res. og til rådighed for vestre landsdelskommando 1952-54 (K.DM.HTH).
Gift med
 
                Ella Glud, født 25. juni 1896, død 29. september 1961.  
                Børn D1-4
D1 Kai Holbek
D2 Aase Holbek
D3 Erik Holbek
D4 Niels Ole Holbek
 
      D1         Kai Holbek født 12. juli 1918, død ca. 1995
Gift 12. august 1946 med
 
                Anne Dornonville de la Cour. Datter af Peter Holger Skafte Dornonville de la Cour 1892-1988 og hustru Gudrun Hebo 1901-1986  
                Børn E1-4
E1 Niels Erik Holbek
E2 Ellen Kristine Holbek
E3 Peter Michael Holbek
E4 Alison Jane Holbek
 
        E1       Niels Erik Holbek
Gift med
 
                Ann Gillian Bircham  
                Børn F1-3
F1 Devon Bruce Holbek
F2 Robin Ann Holbek
F3 Erik Morley Holbek
 
          F1     Devon Bruce Holbek  
          F2     Robin Ann Holbek  
          F3     Erik Morley Holbek  
        E2       Ellen Kristine Holbek
Gift med
 
                Hank Klootwyk  
                Børn E1-3
F1 Sheldon Blaine Klootwyk
F2 Matthew Justin Klootwyk
F3 Benjamin Dustin Klootwyk
 
          F1     Sheldon Blaine Klootwyk  
          F2     Matthew Justin Klootwyk  
          F3     Benjamin Dustin Klootwyk  
        E3       Peter Michael Holbek
Gift med
 
                Carol Lucy Main. Datter af William Henry Main 1914-1968 og hustru Lucy Mary Stagg  
                Børn F1-4
F1 Krista Anne Holbek
F2 Joshua Paul Holbek
F3 Jessica Brienne Holbek
F4 Katerina Michelle Holbek
 
          F1     Krista Anne Holbek  
          F2     Joshua Paul Holbek  
          F3     Jessica Brienne Holbek  
          F4     Katerina Michelle Holbek  
        E4       Alison Jane Holbek
Gift med
 
                Ronald Cameron Watt  
                Børn G1-2
G1 Jesse Cameron Holger Watt
G2 Emma Jane Watt
 
          G1     Jesse Cameron Holger Watt  
          G2     Emma Jane Watt  
      D2         Aase Holbek, født 2. august 1919, død 20. marts 2006
Gift med
 
                Jakob Westergaard, født 8. maj 1921  
                Børn E1-2
E1 Birgitte Westergaard
E2 Charlotte Westergaard
 
        E1       Birgitte Westergaard  
        E2       Charlotte Westergaard
Gift med
 
                Kim Bertelsen  
                Barn F1
F1 Michael Bertelsen
 
          F1     Michael Bertelsen  
      D3         Erik Holbek, Glen Ellen, USA.
Gift med 
 
                Mickey Cooke  
                Børn E1-3
E1 Lars Heatcote Holbek
E2 Søren Allen Holbek
 
        E1       Lars Heatcote Holbek, født 25. oktober 1957 i USA, død af leverkræft 13. november 2009 i Durango, Colerado. Mindeord  
        E2       Søren Allen Holbek  
      D4         Niels Ole Holbek, født 20. september 1933, død 23. september 1964  
  B2             Carl Andreas Jesper Holbek, født 5 marts 1859 i Arresødal, Vinderød, Frederiksborg , død 24. maj 1942  
  B3             Gert Holbek, født 1. februar 1861 i Arresødal, Vinderød, Frederiksborg, død 17. september 1949 i København. Grosserer og konsul
Gift 29. januar 1894 i Cadiz i Spanien med
 
                Teresa Maria Feodora Santasilia, født 13. maj 1867 i Firenze, Italien. Død 29. april 1949 i København  
                Børn C1-7
C1 N.N. Holbek
C2 N.N. Holbek
C3 Maria Delas Mercedes Santasilia Holbek
C4 Antonia (Ninette) Holbek
C5 Hans Santasilia Holbek
C6 Gert Mario Gustave Holbek
C7 Marie Louise Clotilde Birgitte Holbek, (Nella)
 
    C1           N.N. Holbek, født efter 29. januar 1894 i Cadiz i Spanien, død ss. d.  
    C2           N.N. Holbek, født efter 29. januar 1894 i Cadiz i Spanien, død ss. d.  
    C3           Maria Delas Mercedes Santasilia Holbek, født 11. december 1896, død 30. marts 1930  
    C4           Antonia (Ninette) Holbek, født 8. august 1898 i Bordeaux i Frankrig, død 22. august 1966.
Gift med
 
                Vincenzo Procida født 14. august 1879 i Italien, død 11. november 1939 i Italien. Bankdirektør i Palermo, Sicillien.  
                Børn D1-2
D1 Mario Procida
D2 Francesco Paolo Procida
 
      D1         Mario Procida, født 2. august 1926, Johnson Drive, CA, USA, død 5. apr. 2008, Oceanside, San Diego County, California, USA
Gift med
 
                Atella Moises  
      D2         Francesco Paolo Procida
Gift med
 
                Birthe Kemnitz  
                Børn E1-4
E1 Jan Procida
E2 Nina Procida
E3 Kristina Procida
E4 Anne Louise Procida
 
        E1       Jan Procida
Gift med
 
                Marianne Skovgaard  
                Børn F1-2
F1 Merian Skovgaard Procida
F2 Thomas Procida
 
          F1     Merian Skovgaard Procida  
          F2     Thomas Procida  
        E2       Nina Procida  
                Børn F1-2
F1 Malene Procida
F2 Rikke Procida
 
          F1     Malene Procida  
          F2     Rikke Procida  
        E3       Kristina Procida  
        E4       Anne Louise Procida  
    C5           Hans Santasilia Holbek, født 24. oktober 1899 i Bordeaux, France, død 4. november 1981 i Sorgenfri. Ingeniør
Gift med
 
                Elsebeth Bruun, født 30. april 1905 på Birkelse Gods, Aaby, Aalborg. Død 27. oktober 1985 i København. Datter af  Valdemar Bruun 1861-1914 og baronesse Betzy Schaffalitzky de Muckadell til Møgelkjær Gods, Vejle 1875-1954.  
                Børn D1-7
D1 Gert Andreas Erik Holbek
D2 John Valdemar Holbek
D3 Kjeld Holbek
D4 Bengt Knud Holbek
D5 Betzy Maria Teresa Holbek
D6 Claus Holbek
D7 Nina Marie Louise Holbek
D8 Hans Bruno Holbek
D9 Paul Oscar Holbek
D10 Marianne Holbek
 
      D1         Gert Andreas Erik Holbek
Gift 1. gang med hanna Margrethe Nielsen født 27. januar 1933, død 3. november 2011. Datter af Carsten Ib Nielsen 1908-1987 og hustru Hilde Margrethe Rant 1910-1985
Børn E1-3
E1 Cæcilia Margrethe Holbek
E2 Ursula Benedicte Holbek
E3 Joachim Holbek
Gift 2. gang med Marianne Nielsen, født 11. marts 1911, død 10. oktober 1999
Barn E4
E4 Caspar Benedict Holbek
 
        E1       Cæcilia Margrethe Holbek
Gift 1. gang 1987 med og skilt 1996 fra Lars von Trier, født 30. april 1956 i København, døbt Lars Trier.  Søn af Inger Høst 1915-1989 og Kontorchef i Socialministeriet Fritz Michael Hartmann 1909-2000. Wikipedia
Børn D1-2
D1 Agnes Rachel Holbek Trier
D2 Selma Sunniva Holbek Trier
Gift 2. gang med Jan Mogensen
 
          D1     Agnes Rachel Holbek Trier  
          D2     Selma Sunniva Holbek Trier  
        E2       Ursula Benedicte Holbek
Gift med
 
                Robin Piercy  
                Barn F1
F1 Emily Barbara Holbek
 
          F1     Emily Barbara Holbek  
        E3       Joachim Holbek
Gift 1. gang med Lone Nyhus.
Barn F1
F1 Anna Fabricius Holbek
Gift 2. gang med Petra Berg
Barn F2
F2 Olga Theresa Holbek
 
          F1     Anna Fabricius Holbek  
          F2     Olga Theresa Holbek  
        E4       Caspar Benedict Holbek, Guitarist
Gift med
 
                Anna Maria Waldelius  
                Børn F1-2
F1 Matilda Holbek
F2 Clara Elvira Maria Waldelius Holbek
 
          F1     Matilda Holbek  
          F2     Clara Elvira Maria Waldelius Holbek  
      D2         John Valdemar Holbek
Gift med
 
                Maria Louise Catharina Sinding Christensen (Ditte)  
                Børn E1-4
E1 Stig Hans Holbek
E2 Susanne Holbek
E3 Michael Holbek
E4 Jack Martin Holbek
 
        E1       Stig Hans Holbek
Gift med
 
                Susanne Furdal  
                Børn F1-3
F1 Simon Christian Holbek
F2 Andreas Stefan Holbek
F3 Thea Helena Holbek
 
          F1     Simon Christian Holbek  
          F2      Andreas Stefan Holbek  
          F3     Thea Helena Holbek  
        E2       Susanne Holbek
Gift med
 
                Bent Flemming Madsen  
                Børn F1-2
F1 Bjarke Holbek Madsen
F2 Troels Holbek Madsen
 
          F1     Bjarke Holbek Madsen  
          F2     Troels Holbek Madsen  
        E3       Michael Holbek
Gift med
 
                Majken Møller Jensen  
                Børn F1-3
F1 Mathias Holbek
F2 Mikkel Holbek
F3 Malthe Holbek
 
          F1     Mathias Holbek  
          F2     Mikkel Holbek  
          F3     Malthe Holbek  
        E4       Jack Martin Holbek
Gift med
 
                Susanne Reim  
                Børn F1-2
F1 Martin Resen Holbek
F2 Casper Resen Holbek
 
          F1     Martin Resen Holbek  
          F2     Casper Resen Holbek  
      D3         Kjeld Holbek  
                Christiane Henriette Marguerite Lerche Nielsen (Jane)  
                Børn
E1 Leah Cecilie Holbek
E2 Marcel Holbek
E3 Patrick Holbek
E4 Stephan Holbek
E5 Phillip André Holbek
E6 Estelle Holbek
E7 André Holbek
E8 Marie-Claire Meyer Holbek
 
        E1       Leah Cecilie Holbek
Gift første gang med Freddie Nielsen, født 20. august 1944, død 22. marts 2000.
Barn F1
F1 Louise Ea Holbek
Gift 2. gang René Braunstein
Børn F2-3
F2 Catharina Eleonora Santasilia
F3 Rolf Holbek
Gift for 3. gang med Henrik Bryder
Børn F4-5
F4 Gilbert Alexander Holbek
 
          F1     Louise Ea Holbek
Gift med
 
                Kasper Fløe  
                Barn G1
G1 Bertram Holbek Fløe
 
            G1   Bertram Holbek Fløe  
          F2     Catharina Eleonora Santasilia  
          F3     Rolf Holbek  
          F4     Gilbert Alexander Holbek  
        E2       Marcel Holbek
Gift 1. gang med Helle Elmer Christensen
Barn F1
F1 Nicklas Elmer Holbek
Gift 2. gang med Birgitte Volden
Børn F2-3
F2 Victor Volden Holbek
F3 Lucas Volden Holbek
 
          F1     Nicklas Elmer Holbek
Gift med
 
                Cæcilie Høstrup Andersen  
                Børn G1
G1 Lilou Alberte Høstrup Holbek
 
            G1   Lilou Alberte Høstrup Holbek  
          F2     Victor Volden Holbek  
          F3     Lucas Volden Holbek  
        E3       Patrick Holbek
Gift 1. gang med Gitte Lykke Nielsen
Børn F1-2
F1 Marcus Holbek
F2 Adrian Holbek
Gift 2. gang med Sine Kjær
Børn F3-4
F3 Anna Kristine Kjær Holbek
F4 Ludvig Theodor Kjær Holbek
 
          F1     Marcus Holbek  
          F2     Adrian Holbek  
          F3     Anna Kristine Kjær Holbek  
          F4     Ludvig Theodor Kjær Holbek  
        E4       Stephan Holbek
Gift 1. gang med Julie Thomas
Børn F1-2
F1 Fabian Pierre Holbek
F2 Stephanie Holbek
Gift 2. gang med Maj-Britt Brænder (Galleri Brænder)
Barn F3
F3 Vincent Holbek Brænder
 
          F1     Fabian Pierre Holbek  
          F2     Stephanie Holbek  
          F3     Vincent Holbek Brænder  
        E5       Phillip André Holbek
Gift 1. gang med Susanne Henriette Nielsen
Gift 2. gang med Nene Pedersen
Børn F1-2
F1 Emilie Marguerite Holbek
F2 Sofie Marie Holbek
 
          F1     Emilie Marguerite Holbek  
          F2     Sofie Marie Holbek  
        E6       Estelle Holbek
Gift med og skilt fra Thomas Boldsen
Børn F1-2
F1 Madeleine Holbek Boldsen
F2 Antonia Holbek Boldsen
Gift 2. gang med Martin Kæstel Nielsen
Barn F3
F3 Romeo Holbek Kæstel Nielsen
 
          F1     Madeleine Holbek Boldsen  
          F2     Antonia Holbek Boldsen  
          F3     Romeo Holbek Kæstel Nielsen  
        E7       André Holbek
Gift med
 
                Helene Nilausen  
                Børn F1-2
F1 Jonas Nilausen Holbek
F2 Mads Nilausen Holbek
 
          F1     Jonas Nilausen Holbek  
          F2     Mads Nilausen Holbek  
        E8       Marie-Claire Meyer Holbek
Gift med
 
                Martin Meyer Nielsen  
      D4         Bengt Knud Holbek født 1. april 1933 på Vodroffsvej 50 B, Frederiksberg. Død 27. august 1992, Hugkrogen i Roholte, begravet i Køge. Magister og lektor. Gæsteprofessor på University of California.
Gift med
 
                Bertha Dressel, datter af Ludwig Dressel 1910-1981 og Lilly Mortensen 1908-1994.  
                Børn E1-3
E1 Finn Josef Skeel Holbek
E2 Lilie Naira Santasilla
E3 Stefan Holbek
 
        E1       Finn Josef Skeel Holbek, født 1958 i København.
Hobbymusiker, genealog og historieinteresseret. Webmaster og ejer af http://finnholbek.dk/index.html
Gift 14. november 1981 på Fakse Rådhus med og skilt 1990 fra
 
                Kirsten Thomsen, født 6. december 1957 på Roskilde Amtssygehus, død 12. januar 2015 i Præstø. Datter af Skov & landskabsingeniør Flemming Thomsen 1929-2011 og hustru Grethe Carla Andersen. Håndarbejdslærer.  
                Børn F1-2
F1 Tais Holbek Thomsen
F2 Anina Skeel Holbek Thomsen
 
          F1     Tais Holbek Thomsen  
          F2     Anina Skeel Holbek Thomsen
gift med
 
                Sámal Matras Kristiansen  
        E2       Lilie Naira Santasilla
Gift 1. gang med Finn Larsen, Musiker
Barn F1
F1 Liv Sarah Holbek
Gift 2. gang med Finn Hansen, Musiker og maler
Barn F2
F2 Samson Benedict Holbek Santasilia
 
          F1     Liv Sarah Holbek
Gift 1. gang med Martin Kähler
Børn G1-2
G1 Bastian Tyr Holbek-Kähler
G2 Luna Victoria Holbek-Kähler
Gift 2. gang Kim Madsen
Barn G2
G3 Sofus Holbek-Madsen
 
            G1   Bastian Tyr Holbek-Kähler  
            G2   Luna Victoria Holbek-Kähler  
            G3   Sofus Holbek-Madsen  
          F2     Samson Benedict Holbek Santasilia  
        E3       Stefan Holbek
Gift 1. gang med sin kusine Anette Christina Holbek, datter af Claus Holbek og Ina-Merethe Fjording
Gift 2.gang med Jette Vitting Larsen
 
      D5         Betzy Maria Teresa Holbek, født 6. oktober 1934 på Frederiksberg, død 24. august 1998 i København
Gift med
 
                Torben Bang  
                Børn E1-5
E1 Jacob Bang
E2 Thomas Bang
 
        E1       Jacob Bang
Gift 1. gang med Xenia Halladin
Børn F1-2
F1 Gabriella Halladin
F2 Patricia Halladin
Gift 2. gang med Suzanne Petersen
Barn F3
F3 Nicolai Jonatan Sander Bang
 
          F1     Gabriella Halladin  
          F2     Patricia Halladin  
          F3     Nicolai Jonatan Sander Bang  
        E2       Thomas Bang
Gift med
 
                Anne Togo  
                Børn F1
F1 Ida Togo Bang
 
          E1     Ida Togo Bang  
      D6         Claus Holbek
Gift 1. gang med Ina-Merethe Fjording.
Børn E1-3
E1 Ulla Elisabeth Holbek
E2 Birgitte Therese Holbek
E3 Anette Christina Holbek
Gift 2. gang med Aase Kjærgaard Kjeldsen
 
        E1       Ulla Elisabeth Holbek
Gift med
 
                Hans-Henrik Tarning-Andersen  
                Børn F1-2
F1 Philip Tarning-Andersen
F2 Christian Tarning-Andersen
 
          F1     Philip Tarning-Andersen  
          F2     Christian Tarning-Andersen  
        E2       Birgitte Therese Holbek Født 19. september 1962 i København. Død 15. februar 2012 i Hellerup  
        E3       Anette Christina Holbek
Gift 1. gang med sin fætter Stefan Holbek søn af Bengt Knud Holbek og Bertha Dressel
Gift 2. gang med John Offersen
 
      D7         Nina Marie Louise Holbek
Gift med
 
                Jan Peter Marie Vinken, født 23. juni 1931 i Lommel, Belgien. Død 29. maj 2001 s.s.  
                Børn E1-4
E1 Martine Elisabeth Thérèse Vinken
E2 Sabine Maria Antoinette Vinken
E3 Camilla Patricia Bernadette Vinken
E4 Nico Jan Vinken
 
        E1       Martine Elisabeth Thérèse Vinken  
        E2       Sabine Maria Antoinette Vinken Født 23. september 1962 i Lommel, Belgien. Død 27. november 1973 i Belgien.  
        E3       Camilla Patricia Bernadette Vinken
Gift med
 
                Emile Willy Maria Jozef Claes  
                Børn F1-2
F1 Yannick Martine Philippe Claes
F2 Anina Frederick Nico Claes
 
          F1     Yannick Martine Philippe Claes  
          F2     Anina Frederick Nico Claes  
        E4       Nico Jan Vinken
Gift med
 
                Liesbeth Willaert  
                Børn F1-2
F1 Pepijn Martijn Camilla Vinken
F2 Fleur Martine Maurits Vinken
 
          F1      Pepijn Martijn Camilla Vinken  
          F2     Fleur Martine Maurits Vinken  
      D8         Hans Bruno Holbek
Gift med Birgitte Lund
 
                Børn E1-2
E1 Eva Lund Holbek
E2 Steen Lund Holbek
 
        E1       Eva Lund Holbek
Gift 1. gang med Francis Joseph Casey
Børn F1-2
F1 Emma Casey Holbek
F2 Phillip Casey Holbek
Gift 2. gang med Jesper Damgaard Christensen
Barn F3
F3 Mahias Damgaard Holbek
 
          F1     Emma Casey Holbek  
          F2     Phillip Casey Holbek  
          F3     Mahias Damgaard Holbek  
        E2       Steen Lund Holbek DJ og komponist  
      D9         Paul Oscar Holbek
Gift med
 
                Vibeke Johansen  
                Børn E1-4
E1 Caroline Cecilie Holbek
E2 Julie Maria Holbek
E3 Louise Kristine Holbek
E4 Mads Christian Holbek
 
        E1       Caroline Cecilie Holbek
Gift 1. gang med Henrik Gorrissen
Gift 2. gang med Morten Madsen
Barn F1
F1 Mikkel Holbek Madsen
 
          F1     Mikkel Holbek Madsen  
        E2       Julie Maria Holbek
Gift med
 
                Kim Filtenborg  
                Børn F1-2
F1 Oliver Filtenborg
F2 Amalie Maria Filtenborg
 
          F1     Oliver Filtenborg  
          F2     Amalie Maria Filtenborg  
        E3       Louise Kristine Holbek
Gift
 
                Barn F1
F1 Luca Francesco Holbek
 
          F1     Luca Francesco Holbek  
        E4       Mads Christian Holbek
Gift med
 
                Christine Berg  
                Børn F1-4
F1 Isabella Berg Holbek
F2 Alexander Berg Holbek
F3 Sebastian Berg Holbek
F4 Josefine Berg Holbek
 
          F1     Isabella Berg Holbek  
          F2     Alexander Berg Holbek  
          F3     Sebastian Berg Holbek  
          F4     Josefine Berg Holbek  
      D10         Marianne Holbek
Gift med
 
                Poul Nørgaard  
                Børn E1-2
E1 Karina Nørgaard
E2 Mette Nørgaard
 
        E1       Karina Nørgaard
Gift med
 
                Thomas Wadskjær Nielsen  
                Børn F1-3
F1 Laura Wadskjær Nørgaard
F2 Mathilde Wadskjær Nørgaard
F3 Emil Wadskjær Nørgaard
 
          F1     Laura Wadskjær Nørgaard  
          F2     Mathilde Wadskjær Nørgaard  
          F3     Emil Wadskjær Nørgaard  
        E2       Mette Nørgaard
Gift med
 
                Niels Therkildsen  
                Børn F1-2
F1 Mads Nørgaard Therkildsen
F2 Silje Nørgaard Therkildsen
 
          F1     Mads Nørgaard Therkildsen  
          F2     Silje Nørgaard Therkildsen  
    C6           Gert Mario Gustave Holbek født 26. november 1901 i Bordeaux, Frankrig. Død 5. marts 1985 i Danmark.
Gift med
 
                Margherita Luzi (Ghita), født 24. maj 1911 i Italien. Død 17. november 1996. Datter af Renato Luzi og Gurli Fränkel  
                Børn D1-3
D1 Gertrud Gurli Githa Holbek
D2 Esther Holbek
D3 Niels Mario Holbek
 
      D1         Gertrud Gurli Githa Holbek, født 11. maj 1936, død 21. august 2008, begravet på Lynæs Kirkegaard, Frederiksborg.
Gift 1. gang med Hansen
Gift 2. gang med Hans-Erik Plinusen
Barn E1
E1 Tina Ghita Hansen
 
        E1       Tina Ghita Hansen
Gift med
 
                Benny Kronholm Jensen  
                Børn
F1 Frederik Kronholm Jensen
F2 Marie Ghita kronholm Jensen
 
          F1     Frederik Kronholm Jensen  
          F2     Marie Ghita kronholm Jensen  
      D2         Esther Holbek
Gift med
 
                Peter Christensen  
                Børn E1-3
E1 Jan Christensen
E2 Bent Christensen
E3 Anette Christensen
 
        E1       Jan Christensen, født  23. februar 1966, død 11 februar 2011 på Rigshospitalet  
        E2       Bent Christensen  
        E3       Anette Christensen  
      D3         Niels Mario Holbek
Gift 1. gang med Leticia
Gift 2. gang med Maj-Britt Susan Thygesen
Børn E1
E1 Nadia di Santacilia Luzi Holbek
Gift 3. gang med Julieta Cardiente
Børn E2-4
E2 Aluna Maria Holbek
E3 Margherita Luzi Holbek
E4 Wilfredo Mario Holbek
 
        E1       Nadia di Santacilia Luzi Holbek
Gift med
 
                Lars Højgaard Eiming
Børn F1-3
F1 Bertram di Santacilia Eiming
F2 Albert di Santacilia Eiming
F3 Arthur di Santacilia Eiming
 
          F1     Bertram di Santacilia Eiming  
          F2     Albert di Santacilia Eiming  
          F3     Arthur di Santacilia Eiming  
        E2       Aluna Maria Holbek  
        E3       Margherita Luzi Holbek  
        E4       Wilfredo Mario Holbek  
    C7           Marie Louise Clotilde Birgitte Holbek, (Nella) født 6. februar 1908 i Charlottenlund (Ordrup), død 21. februar 1951.
Gift med
 
                Johan Henry Johansen født 22. september 1901 i København. Død 16. september 1984.  
                Børn D1-2
D1 Eva Maria Holbek
D2 Hans Jørgen Johansen
 
      D1         Eva Maria Holbek
Gift 1. gang 30. april 1963 og skilt 25. august 1975 med Bent Verner Jensen, født 1936, død 2000.
Barn E1
E1 Dorte Holbek
Gift 2. gang med Leif Bohn født 2. november 1931, død 2000.
 
        E1       Dorte Holbek Scenograf og maler
Gift 1. gang med Sylvester Roepstorff
Børn F1
F1 Eja Holbek Roepstorff
Gift 2. gang med Stig Nørgaard
F2 Rasmus Holbek Nørgaard
 
        F1       Eja Holbek Roepstorff  
        F2       Rasmus Holbek Nørgaard  
      D2         Hans Jørgen Johansen født 19. oktober 1941. Død 22. januar 2006 i Malaga, Spanien.
Gift 1. gang med Solveg Alstrup
Gift 2. gang med Alice Boserup, død i april 2006 i Malaga, Spanien.
 
  B4             Vilhelmine Marie Holbek (Mimi) 1. november 1862 i Arresødal, Vinderød. Død 15. marts 1940. konventualinde på Vemmetofte Kloster, ugift.  
A2               Antonine Oline Bentzien, født 17. marts 1838 i Kerteminde Købstad. Død 10. april 1868 på Frederiksberg, København.
Gift 5. november 1856 med
 
                Jesper Jespersen Bahnson, født 18. november 1827 på Taarupgaard ved Viborg. Død 8. marts 1879 på Frederiksberg. Søn af  Lorenz Friederich Bahnson og hustru Henriette Cecilie Jespersen. Skoleofficer og Lærer i Artilleri og Fortifikation.  
                Barn B1
B1 Henriette Bahnson
 
  B1             Henriette Bahnson født 3. april 1858 København, død 30. november 1950 i Løgstør, begravet i Aalborg.  
A3               Frederik Vilhelm Bentzien, født 5. juli 1845 i Asminderød, Frederiksborg. Død 21. februar 1879 i Ribe Købstad. Læge. Student 1864 fra Herlufsholm, lægeeksamen 1872, udenlands 1873. Praktiserende læge i Middelfart oktober 1873, i Bredsten ved Vejle i februar 1874, og i Ribe september 1877.
Gift 5. maj i Asminderød Kirke, Frederiksborg
 
                Elisa Nielsine Gustave Wiedemann, født 19. september 1844 i Æbeltoft. Død 21. juni 1912 på St. Elisabeth Søstrenes Hospital, Amager. Datter af sognepræst Ole Wiedemann og Clara Eveline Juel i Kerteminde  
                Børn B1-3
B1 Viggo Bentzien
B2 Clara Marie Antonie Bentzien
B3 Caja Tabitta Bentzien
 
  B1             Viggo Bentzien, født 6. marts 1875 i Bredsten, Vejle. Død 16. juni 1875 i Bredsten.  
  B2             Clara Marie Antonie Bentzien født 12. oktober 1876 i Bredsten. Død 1. juni 1877 i Bredsten  
  B3             Caja Tabitta Bentzien født 7. maj 1878 i Ribe. Død 26. juni 1880 på Ørstedsvej 43 i Frederiksberg.  
                   

 

 

 

 

Webmaster
© 1999-2016 Hvenegaards Forlag
Vivian@Kerte.dk
www.Kerte.dk
www.Hvenegaard-Slaegten.dk
www.SMEA.dk
www.JesusFreak.dk


OBS! 
Fralæggelse/disclaimer:
Denne hjemmeside er offentliggjort uden garanti for indholdet. 
Det er brugerens eget ansvar at forholde sig kritisk til hjemmesidens indhold.